Partnerprogrammi tingimused

Kehtivad alates 01.02.2019     Prindi 

1. Partnerprogramm
 1. 1.1. Partnerprogramm on Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvate Selveri, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L´Occitane kaupluste (edaspidi ka Partnerprogrammi kauplused) ühine püsikliendiprogramm, mis annab Partnerkaardi kasutajale püsisoodustusi ja eripakkumisi ning millega Partnerkaardi kasutaja kogub ostuboonust.
 2. 1.2. Partnerkaart annab Partnerkaardi kasutajale püsisoodustusi ja eripakkumisi ning kasutaja kogub sellega ostuboonust. Partner deebetkaarti ja Partner krediitkaarti saab lisaks Partnerkaardile kasutada vastavalt ka deebetkaardina või krediitkaardina. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank koostöös Tallinna Kaubamaja Grupiga ning Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutamise tingimustega saab tutvuda LHV Panga veebilehel lhv.ee või vajadusel küsida lisainfot telefonil 6 800 400.
 3. 1.3. Partnerprogrammiga liitumiseks on vajalik esitada taotlus, millega Partnerkaardi kasutaja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega ning nõustub oma isikuandmetega töötlemisega Partnerprogrammi raames.
 4. 1.4. Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab Partnerkaardi kasutaja ja Tallinna Kaubamaja Grupi vahel kehtima leping käesolevates tingimustes toodud tingimustel.
 5. 1.5. Partnerprogrammi eest vastutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS, registrikood 10223439, aadress Kaubamaja 1 Tallinn 10143. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank, registrikood 10539549, koostöös Tallinna Kaubamaja Grupiga.
2. Partnerprogrammi püsisoodustused ja ostuboonus
 1. 2.1. Partnerkaardi püsisoodustusena saab kaardi kasutaja Kaubamajas, ABC Kinga, I.L.U. ja L´Occitane kauplustes kõikidelt kaupadelt allahindlust -5% ning Viking Motorsis kehtib 5% soodustus tavahinnaga varuosadele ja hooldusele. Lisaks on Partnerprogrammi kauplustes ning SHU jalatsipoodides kogu aeg hulgaliselt eripakkumisi.
 2. 2.2. Partnerkaardi kasutamisel kogub kaardi kasutaja Kaubamajas, Selveris, ABC Kinga, I.L.U. ja SHU kaupluses igalt kulutatud eurolt ühe boonuspunkti, mis tähendab, et kaardi kasutaja saab kõikidelt ostudelt 1% soodustust. Partner deebetkaardiga makstes kogub kaardi kasutaja 2 eurosenti soodustust ja Partner krediitkaardiga makstes 3 eurosenti soodustust igalt kulutatud eurolt. Punkte ei kogu Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote, alkohoolse joogi  ning kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (iluteenused Kaubamajas ja I.L.U. stuudiotes, kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu e-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jm pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms. ) tasudes. Boonuspunktidega tasumisel piiranguid ei ole. Kalendriaasta jooksul kogutud punktid kehtivad kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.
 3. 2.3. Partnerkaardi kasutaja sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval on Kaubamajas, ABC Kinga kauplustes, I.L.U. ja L´Occitane ilupoodides püsisoodustuse suuruseks 10%. Selverites on Partnerkaardiga sünnipäeval ja sellele eelneval ja järgneval viiel päeval 10%-line soodustus kõikidelt Selveri Köögi toodetelt, Selveri Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a Selveri Köögi internetilehe tellimused ning kampaania- ja allahinnatud tooted). Sünnipäevasoodustus 10% ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.
 4. 2.4. Partnerprogrammi raames pakuvad Partnerkaardi kasutajale lisaks Partnerprogrammi kauplustele kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi ka koostööpartnerid, kelle pakkumistega on võimalik tutvuda Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Partnerkaardi kasutaja peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva Partnerkaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu Partnerprogrammi ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata. Tallinna Kaubamaja Grupp ei vastuta Partnerkaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.
 5. 2.5. Info Partnerkaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee.
3. Partnerkaardi väljastamise tingimused
 1. 3.1. Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotlusi esitada Kaubamaja või Selveri infolauas ning Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee.
 2. 3.2. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja Partner deebetkaarti või Partner krediitkaarti.
 3. 3.3. Partnerkaart väljastatakse eraisikule alates 18. eluaastast, kes täidab Partnerkaardi taotluse kohustuslikud väljad. Eraisikule vanuses 7-17 (k.a.) eluaastat võib väljastada põhikaardi, kui vastavat kaarti taotleb oma alaealisele lapsele lapsevanem. Kaardi taotleja kinnitab taotluses alaealise kaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ning kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega ning annab nõusoleku alaealise kaardi kasutaja isikuandmete töötlemiseks Partnerprogrammi raames.
 4. 3.4. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus jätta Partnerkaardi taotlus rahuldamata, kui taotluse kohustuslikud väljad on täitmata või taotlejal on juba kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart.
 5. 3.5. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Kaubamaja või Selveri infolauas kättesaamiseks tuleb taotlejal tasuda koha peal kaardi maksumus ja esitada isikut tõendav dokument. Infolaua teenindaja sisestab taotluses toodud andmed kaitstud infosüsteemi ning väljastab taotlejale Partnerkaardi.
 6. 3.6. Esmase Partnerkaardi taotlemine Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee on tasuta ning kaart edastatakse kaardi taotleja esitatud postiaadressile postiga 5 tööpäeva jooksul tasuta.
 7. 3.7. Partnerkaardi põhikaardile on punktides 3.1 – 3.6 näidatud tingimustel võimalik vormistada lisakaart põhikaardi kasutaja  7- kuni 18-aastastele lastele (18 k.a.). Lisakaardile laienevad kõik Partnerkaardi soodustused. Lisakaardi taotleja kinnitab taotluses lisakaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ning kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega ning annab nõusoleku lisakaardi kasutaja isikuandmete töötlemiseks Partnerprogrammi raames. 
4. Partnerkaardi kasutamise tingimused
 1. 4.1. Partnerkaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.
 2. 4.2. Partnerkaart ei ole maksekaart (v.a. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart).
 3. 4.3. Partnerkaardi kasutaja peab Partnerprogrammi kauplustes soodustuse saamiseks ja ostuboonuse kogumiseks ja kasutamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Partnerkaardi. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.
 4. 4.4. Partnerkaardi kasutaja saab Kaubamaja ja Selveri kauplustes iseteeninduse ostupuldiga sooritada oste peale iseteeninduse terminalis ostupuldi kasutustingimustega nõustumist. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine) ja ostupult tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Palume mitte jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Kaardi kasutaja vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega Kaubamaja ja Selveri kauplusele tekkinud kahju eest.
 5. 4.5. Partnerkaardi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta. Samuti on teenindajal õigus tehingust keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada isik, kes ei ole kaardi kasutaja.
 6. 4.6. Partnerprogrammi kauplused ei ole kohustatud kontrollima Partnerkaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. Tallinna Kaubamaja Grupp ja Partnerprogrammi kauplused ei vastuta teise isiku poolt kaardi kasutamisega kaardi kasutajale tekitatud kahju (näit boonuspunktide kasutamise) eest.
5. Partnerprogrammi peregrupp
 1. 5.1. Partnerkaardi kasutajal on sünnipäevasoodustuse laiendamiseks oma pereliikmetele võimalik moodustada kuni seitsmeliikmeline peregrupp, mis annab igale grupi liikmele õiguse saada Partnerkaardi sünnipäevasoodustust kõikide peregrupiliikmete sünnipäevadel. Peregrupi liikmetele kehtivad iga peregrupi liikme sünnipäevaperioodil ehk viis päeva enne ja viis päeva pärast sünnipäeva Partnerkaardiga püsisoodustus 10% Kaubamajas, ABC Kinga, I.L.U. ja L´Occitane kauplustes. Selverites kehtib 10%-line soodustus kõikidelt Selveri Köögi toodetelt, Selveri Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a Selveri Köögi internetilehe tellimused ning kampaania- ja allahinnatud tooted). Sünnipäevasoodustus 10% ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib peregrupi liikmetele ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel. Selveri Köögi internetilehe tellimuste puhul laieneb 10%-line sünnipäevasoodustus ainult sünnipäevalapsele. 
  1. 5.1.1 Peregrupi saab luua kehtivat Partnerkaarti omav isik, kes on vähemalt 21-aastane ning ei kuulu juba mõnesse kehtivasse peregruppi. Korraga saab kuuluda ainult ühte peregruppi.
  2. 5.1.2 Peregruppi saab kuuluda kuni seitse kehtivat Partnerkaarti omavat liiget, st kuni kaks täiskasvanut ning nende kuni viis last vanuses 7 kuni 20 aastat (20 k.a.). Kui peregruppi soovitakse liita rohkem kui viis last, tuleb nende peregruppi lisamiseks pöörduda Kaubamaja või Selveri infoletti.
  3. 5.1.3 Peregruppi saab moodustada Kaubamaja või Selveri infoletis või Partnerkaardi iseteeninduses.
  4. 5.1.4 Peregrupi loojal on peregrupi haldaja õigused ning tal on õigus lisada ja eemaldada peregrupist liikmeid.
  5. 5.1.5 Peregrupi loomiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee tuleb „Minu Pere“ menüülehel sisestada lisatava liikme ees-ja perekonnanimi ning isikukood. Täiskasvanud liikme lisamisel peab liidetav pereliige 1 kuu jooksul kinnitama enda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nõusolekut peregrupiga liitumiseks.
  6. 5.1.6 Peregrupi soodustus hakkab täiskasvanud liikme puhul kehtima alates nõusoleku kinnitamisest Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas ning laste puhul alates nende lisamisest peregruppi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna „Minu Pere“ menüülehel.
  7. 5.1.7 Peregrupist lahkumiseks peab isik pöörduma Kaubamaja või Selveri infoletti või eemaldama ennast peregrupist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. Peregrupi looja peregrupist lahkumisel eemaldatakse peregrupist kõik selle liikmed ning kõik peregrupi liikmed jätkavad Partnerkaardi kasutajatena.
  8. 5.1.8 Peregrupi soodustused kehtivad ainult kehtiva Partnerkaardiga liikmele.
  9. 5.1.9 Peregrupi täiskasvanud liikmed vastutatavad enda poolt esitatud peregrupi andmete õigsuse ning peregrupi haldamiseks vajalike nõusolekute olemasolu eest.
  10. 5.1.10 Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus jätta peregruppi registreerimata isikuid ning eemaldada peregrupist liikmeid, kui on alust arvata, et isikud ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.
  11. 5.1.11 Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus keelduda peregrupi soodustuse andmisest, kui on alust arvata, et isik ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.
6. Isikuandmete töötlemine Partnerprogrammis
 1. Isikuandmete töötlemine
 2. 6.1. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb Partnerkaardi kasutaja isikuandmeid Partnerkaardi taotleja poolt Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel jõustunud lepingu alusel. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutaja isikuandmeid töötleb lisaks Tallinna Kaubamaja Grupile ka AS LHV Pank vastavalt AS-i LHV Pank kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega on võimalik tutvuda LHV Panga veebilehel lhv.ee või vajadusel küsida lisainfot telefonil 6 800 400.
 3. 6.2. Partnerkaardi taotlemisel Partnerkaardi kasutaja nõustub kehtivate Partnerprogrammi tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud isikuandmete ja tema poolt Partnerkaardiga sooritatavate ostude andmete) töötlemiseks Tallinna Kaubamaja Grupi poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.
 4. 6.3. Uue Partnerkaardi väljastamisel kontrollib Partnerkaardi kasutaja ja vajadusel uuendab oma kontaktandmeid ning kinnitab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Nõusoleku mitte kinnitamisel ei ole Partnerkaardi kasutajale võimalik uut Partnerkaarti väljastada ning sellega kaasneb Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine
 5. 6.4. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb Partnerprogrammi isikuandmeid lepingu täitmise ja kliendikontode haldamise eesmärgil, Partnerkaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, loosimiste läbiviimiseks, küsitluste korraldamiseks ning seoses isikute ja vara kaitsega vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 6. 6.5. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.
 7. Partnerprogrammis töödeldavad isikuandmed
 8. 6.6. Partnerprogrammis registreeritakse kaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, telefoninumber, e-post, Eestis asuv postiaadress, suhtluskeel, otseturunduse nõusolekud, peregrupi liikmed ning Partnerkaardiga registreeritud ostud. Kaardi kasutaja kontaktandmed (telefoninumber, e-post, Eestis asuv postiaadress) on vajalikud kaardi kasutajale oluliste teadete edastamiseks seoses isikute ja vara kaitsega (näiteks pangakaardi, rahakoti või ostude unustamisel kauplusesse, toimunud ostutehinguga seotud asjaolude välja selgitamiseks ja lahendamiseks, iseteeninduse juhtumid jms), võimalike nõuete koostamise, kaitsmise ja nendele vastamisega, lepinguliste ja tarbijakaitse õiguste ja kohustuste täitmisega ning tootevastutuse kohustuse täitmisega (näiteks ohtliku toote tagasi kutsumine) jms.
 9. 6.7. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus kaardi kasutaja isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Kaardi kasutamine ilma profiilianalüüsita ei ole võimalik ning kaardi kasutaja poolt profiilianalüüsist keeldumisega kaasneb Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine.
 10. Isikuandmete edastamine ja kasutamine
 11. 6.8. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus edastada Partnerkaardi kasutaja isikuandmeid Tallinna Kaubamaja Grupiga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, kus Partnerkaart kehtib ja annab soodustusi.
 12. 6.9. Juhul, kui Partnerkaardi kasutaja väljendab Partnerkaardi taotluses soovi saada Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või koostööpartnerite pakkumisi, annab kaardi kasutaja sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-post ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.
 13. 6.10. Partnerkaardi kasutaja ja Tallinna Kaubamaja Grupi vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (Partnerkaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on Tallinna Kaubamaja Grupil õigus edastada kaardi kasutaja nimi, e-post ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.
 14. 6.11. Partnerkaardi kasutajale pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kaardi kasutaja telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele.
 15. 6.12. Isikute ja vara kaitse eesmärgil on Tallinna Kaubamaja Grupil õigus Partnerprogrammis sisalsuvaid isikuandmeid edastada Partnerprogrammi kauplustes isikute ja vara kaitse teenust osutavale ettevõttele ning järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.
 16. 6.13. Kõigi koostööpartneritega, kellele Tallinna Kaubamaja Grupp Partnerprogrammi raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
 17. 6.14. Partnerkaardi kasutajale edastatakse infot Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või Partnerprogrammi koostööpartnerite kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste kohta paberkandjal ja elektrooniliste kanalite (sealhulgas sotsiaalmeedia) kaudu taotluses esitatud telefoninumbrite, e-posti või Eestis asuva postiaadressi vahendusel, kui kaardi kasutaja on taotluses andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks.
 18. Isikuandmete muutmine
 19. 6.15. Partnerkaardi kasutaja andmete muutumisel palume kaardi kasutajal muuta ise oma andmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöörduda andmete muutumiseks Kaubamaja või Selveri infolauda.
 20. 6.16. Partnerkaardi kasutaja kontaktandmeid uuendatakse Partnerprogrammis automaatselt vastavalt Kaubamaja või Selveri e-poes Partnerkaardi kasutaja poolt esitatud uutele kontaktandmetele.
 21. Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine
 22. 6.17. Partnerkaardi kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Tallinna Kaubamaja Grupi poole aadressil dpo@kaubamaja.ee. Isikuandmetega tutvumise taotluse saab alla laadida siit.
 23. 6.18. Partnerkaardi kasutajal on igal ajal õigus võimalus alla laadida oma isikuandmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee ning edastada need mõnele muule andmetöötlejale. Samuti on võimalik pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Tallinna Kaubamaja Grupi poole aadressil dpo@kaubamaja.ee. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Tallinna Kaubamaja Grupi hinnangul turvaline. Isikuandmete ülekandmise taotluse saab alla laadida siit.
 24. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine
 25. 6.19. Partnerkaardi kasutajal on igal ajal õigus tagasi võttaotseturunduse nõusolekut (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöördudes Kaubamaja või Selveri infoletti või tühistada uudiskirja tellimus läbi uudiskirjas toodud lingi.
 26. 6.20. Partnerkaardi kasutajal on igal ajal õigus loobuda enda isikuandmete töötlemisest Partnerprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul ei saa Tallinna Kaubamaja Grupp võimaldada kliendile Partnerkaardi kasutamist ning Partnerkaart suletakse ja kõik Partnerkaardi õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa kaardi kasutaja enam Partnerkaardiga kaasnevaid soodustusi Partnerprogrammi kauplustes ja e-poodides, Partnerkaardi kasutamisega kogutud boonuspunktid kustutatakse ja neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust kliendile ei hüvitata), suletakse juurdepääs Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnale aadressil www.partnerkaart.ee ning kustutatakse Partnerkaardi ostuajalugu ja e-tšekid, Partnerkaardi kasutaja ei saa kasutada SelveEkspressi ja PartnerEkspressi isteeninduse teenust ning peregrupi loonud Partnerkaardi kasutaja andmete kustutamisel lahutatakse peregrupp tervikuna. Isikuandmete kustutamiseks peab kaardi kasutaja esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse Tallinna Kaubamaja Grupile aadressil dpo@kaubamaja.ee või pöörduma Kaubamaja või Selveri infoletti. Isikuandmete kustutamise taotluse saab alla laadida siit. Partner Pangakaardi kasutajatel tuleb esmalt pöörduda AS-i LHV Pank poole.
 27. 6.21. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus keelduda andmete kustutamisest taotluse rahuldamisest juhul, kui kaardi kasutaja isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Sellisel juhul on Tallinna Kaubamaja Grupil õigus säilitada kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid kuni 3 aastat peale kaardi kasutajale väljastatud kaardi sulgemist ning peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.
 28. Partnerprogrammis isikuandmete säilitamine
 29. 6.22. Partnerprogrammis säilitatakse kaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid 3 aastat arvates kaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. Isikuandmed kustutatakse enne nimetatud tähtaega juhul, kui Partnerkaardi kasutaja teeb Tallinna Kaubamaja Grupile vastavasisulise taotluse.
 30. Partnerprogrammis isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine
 31. 6.23. Partnerprogrammi raames on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Partner Pangakaartide puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja AS LHV Pank kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. Tallinna Kaubamaja Grupil on Partnerprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda kaardi kasutajatele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Tallinna Kaubamaja Grupilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.
 32. 6.24. Partnerprogrammi raames isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on kaardi kasutajal igal ajal õigus ühendust võtta Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialistiga aadressil dpo@kaubamaja.ee.
 33. 6.25. Juhul, kui Partnerkaardi kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel Partnerprogrammi raames rikutakse tema õigusi, on kaardi kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
7. Partnerkaardi kehtivus ja uue Partnerkaardi väljastamine
 1. 7.1. Partnerkaart kehtib 3 aastat arvates selle väljastamise kuupäevast.
 2. 7.2. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse kaardi kasutajale uus kaart Kaubamaja või Selveri infolauas või kaardi kasutaja saab tellida uue kaardi Partnerkaardi aadressil www.partnerkaart.ee. Uue Partnerkaardi väljastamisel kohustub Partnerkaardi kasutaja kontrollima ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid ning kinnitama nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Nõusoleku mitte kinnitamisel ei ole Partnerkaardi kasutajale võimalik uut Partnerkaarti väljastada ning sellega kaasneb Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine.
 3. 7.3.  Kaubamaja või Selveri infolauas väljastatakse 3 kuu jooksul arvates Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisest uus Partnerkaart kasutajale tasuta. Veebist aadressil www.partnerkaart.ee Partnerkaardi tellimine on tasuta ning uus kaart edastatakse kasutaja esitatud aadressile postiga 5 tööpäeva jooksul tasuta. Olemasolev Partnerkaart suletakse automaatselt uue kaardi tellimuse esitamisel.
 4. 7.4. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on kaardi kasutaja kohustatud koheselt teatama Kaubamaja või Selveri infolauda. Kaardi kadumise või varguse tõttu kolmandate isikute poolt kasutatud boonuspunktid taastamisele ei kuulu. Tallinna Kaubamaja Grupp ei vastuta kaardi kasutaja ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.
 5. 7.5. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi duplikaadi maksumus. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.
 6. 7.6. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.
 7. 7.7. Leitud kaardist teavitatakse kaardi kasutajat telefoni või e-posti teel. Juhul kui kaardi kasutaja pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse/hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda duplikaati (punkt 7.5) ning senise kaardiga kogutud punkte saab kasutada uue kaardiga (punkt 7.6). Juhul kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud punktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.
8. Muud tingimused
 1. 8.1. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh boonusprogrammi tingimusi ja hinnakirja.
 2. 8.2. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu Partnerkaardiga seotud informatsioon on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst. Kui kaardi kasutaja ei soovi jätkata kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada kaart Kaubamaja või Selveri infolauda kaardi hävitamiseks ja sulgemiseks.
 3. 8.3. Partnerkaardi kasutamisest loobumiseks esitab kaardi kasutaja läbi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna aadressil www.partnerkaart.ee või Kaubamaja või Selveri infoletti kirjaliku avalduse. Vastava avalduse esitamisel blokeeritakse kaart koheselt. Partnerkaardi kasutamisest loobumise avalduse esitamisel loobub kasutaja kontole kogunenud ostuboonusest Tallinna Kaubamaja Grupp kasuks ning pärast seda ei ole kasutajal enam võimalik ostuboonust kasutada.
 4. 8.4. Partnerprogrammi ja Partnerkaardiga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 13 444 tööpäevadel kl 9 - 17.