Partnerprogrammi tingimused

Kehtivad alates 08.02.2021     Prindi 

1. Partnerprogramm

1.1. Partnerprogramm on Tallinna Kaubamaja Gruppi (edaspidi ka TKM Grupp) kuuluvate Selveri, Delice´i, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kaupluste (edaspidi nimetatud ka Partnerprogrammi kauplused) ühine püsikliendiprogramm.

1.2. Partnerprogrammiga liitujale väljastatakse Partnerkaart, mille registreerimise alusel saab Partnerkaardi kasutaja (edaspidi nimetatud ka klient) püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

1.3. Partnerkaarti on võimalik taotleda ka Partner deebetkaardvõi Partner krediitkaardina, mida saab lisaks eelnevalt nimetatule kasutada pangakaardina. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank koostöös TKM Grupiga ning Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutamise tingimustega saab tutvuda LHV Panga veebilehel www.lhv.ee või vajadusel lisainfot küsida telefonil 6 800 400. 

1.4. Lisaks on kliendil võimalik taotleda Partner Kuukaardi ostulimiiti, mis võimaldab kliendil maksepäeva edasi lükates soetada kaupu TKM Gruppi kuuluvates  Selveri, Delice´i, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes, sh e-poodides. Samuti on võimalik Partner Kuukaardile kanda rahalisi vahendeid, mida on võimalik kasutada eespool loetletud ja TKM Gruppi kuuluvates kauplustes, sh e-poodides ostlemisel.

1.5. Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja TKM Grupi vahel kehtima leping käesolevates dokumendis toodud tingimustel (edaspidi Partnerprogrammi leping).

1.6. Lähtudes keskkonnasäästlikust mõtteviisist, eelistame Partnerprogrammis igal võimalusel paberivaba asjaajamist, kasutades elektroonilisi vahendeid ja kanaleid.

1.7. Partnerprogrammi eest vastutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, aadress Kaubamaja 1, Tallinn 10143). Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank (registrikood 10539549) koostöös TKM Grupiga.

1.8. Partnerprogrammiga seotud küsimustes palume võtta ühendust telefonil 13 444 tööpäeviti kl 10–17.

2. Partnerprogrammi püsisoodustused ja ostuboonus

2.1. Partnerprogrammi püsisoodustusena saab klient Kaubamajas, ABC Kinga, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes kõikidelt kaupadelt allahindlust 5% ning Viking Motorsis kehtib 5%-line soodustus tavahinnaga varuosadele ja hooldusele. Lisaks on Partnerprogrammi kauplustes ning SHU jalatsipoodides püsivalt hulgaliselt eripakkumisi.

2.2. Partnerkaardi kasutamisel kogub klient Kaubamajas, Selveris, Delice´is, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes igalt kulutatud eurolt ühe boonuspunkti, mis tähendab, et klient saab kõikidelt ostudelt 1% soodustust. Partner deebetkaardiga makstes kogub klient 2 eurosenti ja Partner krediitkaardiga makstes 3 eurosenti soodustust igalt kulutatud eurolt. Kalendriaasta jooksul kogutud punktid kehtivad kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

2.3. Klient ei kogu boonuspunkte, kui tasutakse Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote, alkohoolse joogi eest või Kaubamaja Ilustuudio teenuste või jumestusteenuse eest Kaubamajas või I.L.U. stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms).

2.4. Klient saab kogutud boonuspunkte nende vääringu ulatuses kasutada ostude eest tasumiseks Selveri, Delice´i, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes.

2.5. Kliendi sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval kehtib Kaubamajas, ABC Kinga kauplustes, I.L.U. ja L´Occitane ilupoodides püsisoodustus 10%. Selverites ja Delice´is kehtib sünnipäeval ja sellele eelneval ja järgneval viiel päeval Partnerkaardiga 10%-line soodustus kõikidelt Selveri ja Delice´i Köögi ning Selveri ja Delice´i Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). Sünnipäevasoodustus 10% ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus rakendub ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

2.6. Partnerprogrammis pakuvad kliendile lisaks Partnerprogrammi kauplustele kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi koostööpartnerid, kelle pakkumistega on võimalik tutvuda Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Klient peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva Partnerkaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu Partnerprogrammi ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata. TKM Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

2.7. Info Partnerkaardiga saadavate soodustuste ja pakkumiste kohta leiab Partnerkaardi veebilehelt  www.partnerkaart.ee.

3. Partnerkaardi väljastamise tingimused

Esmase Partnerkaardi väljastamine

3.1. Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotluse esitada Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses ning Partnerkaardi veebilehel  www.partnerkaart.ee.

3.2. Eraisikule vanuses 7–17 (k.a) eluaastat võib väljastada Partnerkaardi, kui vastavat kaarti taotleb alaealise lapse lapsevanem. Vastavate autentimisvahendite (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID, pangalink) olemasolul on isikutel vanuses 13–17 (k.a.) võimalik Partnerkaardi taotlus esitada ka ise. Kaardi taotleja kinnitab taotluses kaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega ning annab nõusoleku kaardi kasutaja isikuandmete töötlemiseks Partnerprogrammis. Kui Partnerkaarti taotleb alaealise lapse vanem, annab vanem oma alaealise lapse eest ka vastavad nõusolekud.

3.3. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja Partner deebetkaarti või Partner krediitkaarti.

3.4. TKM Grupil on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita isikut tõendavat dokumenti või ei esita kohustuslikke andmeid või kui taotlejal on juba kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart.

3.5. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses, tuleb taotlejal kaardi kättesaamiseks tasuda kohapeal kaardi maksumus, esitada isikut tõendav dokument ja allkirjastada leping Mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID või spetsiaalse krihvli abil, mis loetakse käesolevate tingimuste täitmisel samaväärseks omakäelise allkirjaga. Klienditeenindaja väljastab taotlejale Partnerkaardi kohapeal. Alaealiste vanuses 7-12 (k.a) eluaastat väljastatakse Partnerkaart kaarti taotlenud lapse vanema ja lapse isikut tõendava dokumendi alusel.

3.6. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Partnerkaardi veebilehel  www.partnerkaart.ee tuleb taotlejal allkirjastada leping Mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil. Partnerkaardi taotlemine veebist on tasuta ning kaart saadetakse taotleja postiaadressile 5 tööpäeva jooksul.

Partnerkaardi kehtivus ja uue Partnerkaardi väljastamine

3.7. Partnerkaart kehtib 3 aastat selle väljastamise kuupäevast arvates.

3.8. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse kliendile uus kaart Kaubamaja, Selveri, Delice´i klienditeeninduses. Uue Partnerkaardi saab tellida ka aadressil  www.partnerkaart.ee. Uue Partnerkaardi väljastamisel kohustub klient kontrollima ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid ning andma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

3.9. Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses väljastatakse 3 kuu jooksul arvates Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisest uus Partnerkaart kliendile tasuta. Peale 3 kuu möödumist tuleb tasuda uue kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale.

3.10. Veebist aadressil www.partnerkaart.ee tellides on Partnerkaardi uuendamine kliendile tasuta ning uus kaart toimetatakse kliendi esitatud aadressile postiga 5 tööpäeva jooksul. Enne uue kaardi kasutamist tuleb posti teel kättesaadud kaart aktiveerida Partnerkaardi iseteeninduses aadressil www.partnerkaart.ee. Olemasolev Partnerkaart suletakse automaatselt uue kaardi tellimuse esitamisel.

3.11. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud viivitamatult teavitama TKM Gruppi, pöördudes Kaubamaja, Selveri, Delice´i klienditeenindusse või edastades vastava teate Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. TKM Grupil ei ole kohustust hüvitada kaardi kadumise, varguse või väärkasutuse tõttu kliendile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju. TKM Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

3.12. Kaotatud, varastatud ja rikutud kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb tasuda kaardi duplikaadi maksumus vastavalt hinnakirjale. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.

3.13. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.

3.14. Leitud kaardist teavitatakse klienti telefoni või e-posti teel. Juhul kui klient pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse ja hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda kaardi duplikaati (punkt 3.12) ning senise kaardiga kogutud boonuspunkte saab kasutada uue kaardiga (punkt 3.13). Kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud boonuspunktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

3.15. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 7 aasta jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, loetakse Partnerprogrammi leping kliendi ja TKM Grupi vahel lõppenuks.

 

4. Partnerkaardi kasutamise tingimused

4.1. Partnerkaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Partnerkaardiga kaasnevad soodustused, teenused ja ostuboonus on kliendiga lahutamatult seotud ning neid ei ole võimalik kolmandatele isikutele üle kanda (sh kliendi surma korral).

4.2. Klient peab Partnerprogrammi kauplustes soodustuse saamiseks, ostuboonuse kogumiseks ja muude Partnerprogrammi teenuste kasutamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Partnerkaardi. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.

4.3. Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda Partnerkaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart esitajalt ära võtta. Samuti on teenindajal õigus tehingust keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada isik, kes ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja.

4.4. Partnerprogrammi kauplused ei ole kohustatud kontrollima Partnerkaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. TKM Grupp ja Partnerprogrammi kauplused ei vastuta teise isiku poolt kaardi kasutamisega kliendile tekitatud kahju (nt boonuspunktide kasutamise) eest.

5. Partner Kuukaardi tingimused

Taotlemine ja aktiveerimine

5.1. Partner Kuukaardi ostulimiiti saab taotleda Partnerprogrammiga liitunud Eesti Vabariigi resident vanuses 21–74 eluaastat, kes on Partnerprogrammiga liitunud ja olnud Partnerprogrammi klient vähemalt 3 kuud. Ostulimiidi taotlemise eelduseks on kehtiv Partnerkaart.

5.2. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemiseks tuleb Partnerprogrammiga liitunud kliendil pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse või täita taotlus iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

5.3. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (isikukood, eesnimi, perekonnanimi) töötlemiseks maksevõime hindamise eesmärgil (finantsiline usaldusväärsus), misjärel kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti AS andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks). TKM Grupil on õigus kliendi maksevõimet eelnimetatud viisil kontrollida Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel, Partner Kuukaardi ostulimiidi muutmisel ja Partner Kuukaardi ostulimiidi kasutaja Partnerkaardi igakordsel uuendamisel.

5.4. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel teeb TKM Grupp otsuse lepingu sõlmimise ja sellega kliendile antava ostulimiidi suuruse kohta. Kliendi maksevõimet arvestades määratakse ostulimiit, mille ulatuses on kliendil võimalik TKM Grupi kauplustest maksepäeva edasi lükates kaupu soetada. TKM Grupil on õigus keelduda Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisest ja/või limiidi andmisest vastavat otsust põhjendamata.

5.5. Partner Kuukaardi ostulimiidi kasutamiseks sõlmitakse kliendiga Partner Kuukaardi leping, mille eelduseks on taotleja isikusamasuse tuvastamine passi, ID-kaardi või juhiloa alusel või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas digitaalse isikutuvastuse vahendusel ning TKM Grupi poolt Creditinfo Eesti ASi ja/või Pensionikeskus ASi andmebaasi abil taotleja maksevõimekuse tuvastamine. Klienditeenindajal on õigus keelduda toimingu tegemisest, kui kliendil puudub kehtiv Partnerkaart ja/või Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel või lepingus muudatuste tegemisel kehtiv ID-kaart, pass või juhiluba või klient keeldub esitamast Partner Kuukaardi lepingu sõlmimiseks nõutud andmeid.

5.6. Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisega nõustub klient sellega, et TKM Grupp võib talle avaldatud kliendi andmed ning sõlmitud lepingute, tehingute väljavõtete, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ja summa edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

5.7. Kliendil on õigus talle määratud ostulimiiti vähendada ja taotleda limiidi suurendamistpöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusesse või taotleda limiidi muutmist iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.eePartner Kuukaardi ostulimiidi muutmise taotlemisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (isikukood, eesnimi, perekonnanimi) töötlemiseksmaksevõime hindamise eesmärgil (finantsiline usaldusväärsus), misjärel kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti ASi andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks). Juhul, kui Kliendi maksevõimekus osutub eelnimetatud kontrolli tulemusel mitterahuldavaks, Kliendi ostulimiiti ei muudeta (st. ostulimiit jääb samaks, mis Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisel). Lisaks on TKM Grupil on õigus kliendiostulimiiti ühepoolselt vähendada käesolevates üldtingimustes sätestatud juhtudel.

5.8. Partner Kuukaardi ostulimiit aktiveeritakse kohe pärast maksevõime positiivse otsuse saamist ja Partner Kuukaardi lepingu allkirjastamist. Iseteeninduskeskkonnas on kliendil võimalik leping allkirjastada Mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil; klienditeeninduses on lisaks võimalik spetsiaalse krihvliga anda ekraanile allkiri, mis loetakse käesolevate tingimuste ja Partner Kuukaardi lepingus samavõrdseks omakäelise allkirjaga. Allkirjastatud leping saadetakse kliendi e-posti aadressile ja on leitav ka Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Lepinguid, taotlusi ega muid Partner Kuukaardi seotud dokumente paberkandjal ei väljastata.

5.9. Partner Kuukaardi ostulimiidi aktiveerimiseks ja edaspidiseks kasutamiseks vajaliku PIN-koodi edastab TKM Grupp kliendile tekstisõnumina (SMS) Partner Kuukaardi lepingus määratud mobiiltelefoninumbrile. TKM Grupp soovitab turvalisuse huvides PIN-koodi iseteeninduskeskkonnas ära vahetada. Partnerkaart ja PIN-kood on personaalsed ning neid tohib kasutada ainult Partnerkaardile märgitud kaardi kasutaja. Kui klient on terminalis sisestanud 3 korda vale PIN-koodi, lukustatakse Partner Kuukaardi ostulimiit. Uue PIN-koodi saamiseks tuleb kliendil pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse või taotleda uut PIN-koodi iseteeninduskeskkonnas.

Kasutamine

5.10. Partner Kuukaardi ostulimiit võimaldab ostude eest tasuda Selveri, Delice´i, Kaubamaja, ABC Kinga, SHU, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes ning e-poodides. Partner Kuukaardiga sooritatud ostule rakenduvad kõik Partnerprogrammi soodustused. Partner Kuukaardiga tasumisel ei kaasne kliendile täiendavaid lisatasusid (sh intresse).

5.11. Klienditeenindaja keeldub toimingu tegemisest igal järgneval juhul:

5.11.1. klient on sisestanud terminali korduvalt vale PIN-koodi;

5.11.2. klienditeenindajal on põhjendatud kahtlus, et Partnerkaardi esitanud isik ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja. Sel juhul on klienditeenindajal ka õigus talle esitatud Partnerkaart konfiskeerida.

5.12. Kliendil on igal ajal võimalik saada ülevaade oma Partner Kuukaardiga tehtud toimingute, kasutatud ostulimiidi, tasutud tagasimaksete ja sõlmitud lepingute kohta iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.eeIseteeninduskeskkonnas kajastuvad kliendi tehtud toimingud hiljemalt järgmisel päeval pärast toimingu tegemist.

Ostude eest tasumine

5.13. Kõikide ühes kalendrikuus (edaspidi nimetatud kui arvestusperiood) Partner Kuukaardiga sooritatud ostude eest tasumiseks esitab TKM Grupp ostule järgneva kuu alguses kliendile arve koos eelmise arvestusperioodi jooksul sooritatud tehingute väljavõttega Partnerprogrammi kaupluste lõikes.

5.13.1. Partner Kuukaardiga sooritatud ostude puhul kantakse kaupade tagastuse korral kliendile tagastatavad rahalised vahendid tema Partner Kuukaardile tagasi ja TKM Grupil on õigus tagastatud summa tasaarvestada kliendi poolt antud arvestusperioodi jooksul sooritatud uute ostudega. Juhul, kui tagastused jõustuvad arvestusperioodile järgneval kuul, kohustub klient tagastusest hoolimata temale esitatud arve täies ulatuses tasuma ning vastavad tehingud nähtuvad järgmisel Partner Kuukaardi arvel. Kui kliendi Partner Kuukaardile tagastatud summa ületab antud arvestusperioodil Partner Kuukaardiga sooritatud oste, tekib kliendi Partner Kuukaardile vastavas summas ettemaks, mida on kliendil õigus vastavalt käesolevate tingimuste punktile 5.23. igal ajal tagasi küsida või kasutada uute ostude sooritamiseks.

5.13.2. Klient kohustub arve tasuma sellel näidatud rekvisiitidel ja tähtajaks, üldjuhul 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest, kui käesolevates tingimustes ei sätestata teisiti.

5.13.3. Arve edastatakse kliendile e-posti teel, e-arvena kliendi internetipanka ja tehakse kliendile kättesaadavaks iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. TKM Grupp soovitab arve tasumiseks sõlmida internetipangas püsimakselepingu.

5.14. Kui klient ei ole arvet saanud, kohustub klient sellest viivitamatult teavitama kas Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindust või võtma ühendust infotelefonil 13444, e-posti aadressil info@partnerkaart.ee või iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee ning TKM Grupp väljastab kliendile kordusarve.

5.15. Arve loetakse tasutuks, kui sellel toodud summa on jõudnud TKM Grupi arveldusarvele. Viitenumbri märkimine arve tasumisel on kohustuslik. Juhul, kui klient eksib viitenumbriga või jätab selle märkimata, tagastatakse kliendile makstud summa ning arve ei ole tasutud.

5.16. Kui kliendi Partner Kuukaardil on ettemaks, vähendab TKM Grupp esmalt tekkinud võlgnevust ettemaksu võrra.

5.17. Arve tasumisega viivitamisel on TKM Grupil õigus tasumata summalt nõuda viivist 0,065% päevas arvel märgitud maksetähtajale järgnevast päevast kuni rahalise kohustuse täieliku täitmiseni.

5.18. Lepingulise kohustuse katteks makse laekumisel loetakse kliendi kohustused täidetuks järgnevas järjekorras: 1) võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste ja kahju hüvitamine; 2) tasu lisateenuste kasutamise eest; 3) viivis; 4) leppetrahv; 5) kasutatud limiidi tagastamine, 6) muud kohustused.

Käitumine makseraskuste korral

5.19. TKM Grupil on õigus ühepoolselt vähendada Partner Kuukaardi lepingus kokkulepitud ostulimiiti või leping ühepoolselt üles öelda, kui:

5.19.1. klient on korduvalt rikkunud käesolevaid üldtingimusi; ja/või

5.19.2. klient on maksekohustuste täitmisega osaliselt või täielikult viivitanud rohkem kui 15 kalendripäeva ja/või

5.19.3. on oluliselt suurenenud risk, et klient ei suuda täita oma kohustust tagastada Partner Kuukaardi ostulimiiti või esinevad muud lepingust või seadusest tulenevad takistavad asjaolud.

5.20. TKM Grupp informeerib punktis 5.19. nimetatud õiguse teostamisest klienti viivitamatult.

5.21. Juhul, kui klient viivitab lepinguliste nõuete tasumisega, on TKM Grupil õigus kohaldada kliendi suhtes järgmisi samme:

5.21.1. sulgeda Partner Kuukaardi ostulimiit;

5.21.2. avalikustada võlgnevus Maksehäireregistris;

5.21.3. anda võlanõue üle kolmandatele isikutele võla sissenõudmise eesmärgil;

5.21.4. lõpetada ühepoolselt Partner Kuukaardi leping. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist, seejuures kohustub klient hüvitama ka kõik nõude kindlakstegemise ja sissenõudmisega seotud kulutused.

5.22. Partner Kuukaardi arvete tasumisega viivitamine ega konto sulgemine ei mõjuta Partnerkaardi kehtivust, Partnerprogrammi püsisoodustuste saamist ega ostuboonuste kogumist ja kasutamist.

Sissemaksete tegemine ja raha tagastamine

5.23. Partner Kuukaardile saab teha igal ajal vabatahtlikksissemakseid nii jooksva saldo positiivseks muutmiseks kui ettemaksu tegemiseks tulevaste ostude tarbeks. Sissemakseid saab teha pangaülekandega Tallinna Kaubamaja Grupp AS arvelduskontode kaudu, märkides maksekorraldusele TKM Grupi antud personaalse viitenumbri. Viitenumbri valesti sisestamisel või märkimata jätmisel tagastatakse kliendi poolt Partner Kuukaardile kantud raha ning loetakse, et Partner Kuukaardile ei ole sissemakset tehtud. Sissemakseid on  võimalik teha ainult eurodes. Kontod ja viitenumbrid on kliendile kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

5.24. Partner Kuukaardi ostulimiiti ei ole võimalik sularahas välja võtta ega teha Partner Kuukaardile sularahas sissemakseid. Kliendil on õigus igal ajal oma Partner Kuukaardile makstud vabad rahalised vahendid tagasi küsida, esitades vastava taotluse Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või Selveri, Delice´i või Kaubamaja klienditeeninduses. TKM Grupp kannab vabad rahalised vahendid tagasi kliendi poolt taotluses märgitud pangakontole hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastava taotluse kättesaamisest.

Partner Kuukaardi lepingu lõpetamine

5.25. Nii kliendil kui ka TKM Grupil on õigus Partner Kuukaardi leping igal ajal korraliselt üles öelda.

5.25.1. Klient kohustub Partner Kuukaardi lepingu korraliseks ülesütlemiseks esitama TKM Grupile vastavasisulise avalduse, mille vorm on kättesaadav nii Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee kui ka Selveri, Delice´i või Kaubamaja klienditeenindustes. Peale kliendi avalduse kättesaamist esitab TKM Grupp kliendile vajadusel lõpparve Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi tagastamiseks 7 päeva jooksul alates arve esitamisest või kannab kliendile tagasi ettemaksu vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Partner Kuukaardi ostulimiit suletakse ja Partner Kuukaardi leping lõpetatakse vahetult pärast kliendi avalduse kättesaamist.

5.25.2. TKM Grupp teatab Partner Kuukaardi lepingu korralisest ülesütlemisest kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kiri) vähemalt 14 päeva enne lepingu lõpetamist ning esitab vajadusel kliendile lõpparve Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi tagastamiseks 7 päeva jooksul alates arve esitamisest või kannab kliendile tagasi ettemaksu vastavalt käesolevates tingimustes toodud korrale. Partner Kuukaardi ostulimiit suletakse ülesütlemise teates märgitud kuupäeval.

5.26. Kui kliendi Partner Kuukaardil on ettemaks ja kliendil ei ole TKM Grupi ees võlgnevusi, tagastab TKM Grupp ettemakstud summa kliendi poolt lepingu ülesütlemise avalduses märgitud arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ülesütlemise avalduse kättesaamisest arvates. Kui klient ei ole avalduses arveldusarve numbrit märkinud, tagastab TKM Grupp Partner Kuukaardil oleva ettemaksu jäägi arveldusarvele, millelt vastav ülekanne on tehtud ning loeb oma kohustuse sellega täidetuks ning kliendil puudub mistahes pretensioonide või nõuete esitamise õigus.

5.27. TKM Grupil on õigus Partner Kuukaardi leping erakorraliselt üles öelda ilma punktis 5.25.2. nimetatud tähtaega järgimata eelkõige, kui:

5.27.1. kliendil on TKM Grupi ees võlgnevus rohkem kui 50 kalendripäeva;

5.27.2. Partnerkaardi uuendamisel on kliendi maksevõime halvenenud või negatiivne;

5.27.3. kliendi Partnerkaardi aegumisel, kui klient 3 kuu jooksul kaarti ei uuenda (vt punkt 5.29);

5.27.4. kliendi vanus Partnerkaardi uuendamisel ületab 74 eluaastat;

5.27.5. klient kuritarvitab Partnerprogrammi või selle raames pakutavaid teenuseid; või

5.27.6. on toimunud sündmus, mille tulemusel on takistatud lepingu nõuetekohane täitmine.

5.28. Lepingu ülesütlemisega või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on TKM Grupil õigus blokeerida Partner Kuukaardi ostulimiit. Samuti on TKM Grupil õigus vajadusel keelduda kliendi Partner Kuukaardil olevate rahaliste vahendite tagastamisest, tasaarvestades need esmalt oma nõudega. Kui pärast tasaarvestamist jääb kliendi Partner Kuukaardile ettemaksujääk, tagastab TKM Grupp selle vastavalt käesolevate tingimuste punktis 5.26. sätestatule.

5.29. Partnerkaardi aegumisel toimub Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi eest tasumine vastavalt käesolevatele tingimustele. Partnerkaardi aegumine ei mõjuta Partner Kuukaardi lepingu kehtivust. Kliendile määratud ostulimiit ja Partner Kuukaardil olevad vabad vahendid liiguvad automaatselt uuele kaardile pärast selle aktiveerimist. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 3 kuu jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, on TKM Grupil õigus ühepoolselt lõpetada ka Partner Kuukaardi leping käesolevates tingimustes toodud korras.

5.30. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist, seejuures kohustub klient hüvitama ka kõik nõude kindlakstegemise ja sissenõudmisega seotud kulutused.

Muud sätted

5.31. Klient kohustub teavitama TKM Gruppi mistahes muudatustest oma lepingus esitatud andmetes 7 kalendripäeva jooksul vastava muudatuse toimumisest kas Tallinna või Tartu Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses või tegema vastavad muudatused iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.eeKuni kontaktandmete ja muude rekvisiitide muutumisest teavitamiseni loetakse Partner Kuukaardi lepingus toodud kliendi andmed kehtivaks.

5.32. Kõik TKM Grupi saadetud teated, arved jms loetakse kliendile kättetoimetatuks alljärgnevalt:

5.32.1. e-posti ja/või SMS-i teel saadetud kirjad, teated, arved jms loetakse kliendile kättetoimetatuks hiljemalt järgmisel tööpäeval;

5.32.2. posti teel (sh tähitud post) saadetud kirjad, teated, arved vms loetakse kliendile kättetoimetatuks hiljemalt 5 tööpäeva möödudes postitamise (postitempli) kuupäevast arvates.

5.33. Kõik Partner Kuukaardiga seotud küsimused või pretensioonid tuleb TKM Grupile esitada esimesel võimalusel, edastades pöördumine koos võimalikult täpse kirjeldusega (näiteks toimingu tegemise kuupäev, toimingu sisu, pöördumise põhjus jms) e-posti aadressile info@partnerkaart.ee või iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.eePartner Kuukaardiga tehtud tehingu vaidlustamiseks pretensiooni esitamine ei vabasta klienti tagasimakse tasumise kohustusest maksepäeval, kui pretensiooni ei ole selleks ajaks rahuldatud

5.34. Partner Kuukaardi kasutamise aluseks on käesolevad üldtingimused, Partner Kuukaardi leping, selle võimalikud lisad ning Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Partner Kuukaardi kasutamisega tekkida võivad vaidlused või üldtingimustes või lepingus reguleerimata küsimused lahendatakse kokkuleppel, selle võimatusel vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

5.35. TKM Grupp ja klient vastutavad lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras ning kohustuvad teisele poolele hüvitama kogu otsese varalise kahju (sh ka võimalikud kulud, mis seonduvad nimetatud kahju kindlakstegemise ja nõudmisega), mis tekkis lepingu alusel tekkinud kohustuse rikkumisega.

6. Iseteeninduse ehk PartnerEkspressi, SelveEkspressi ja DeliceEkspressi teenuse tingimused

6.1. Iseteenindus on Kaubamajas, Selveri ja Delice´i kauplustes pakutav teenus, mis aitab kliendil kiiresti ja iseseisvalt lugeda kassasüsteemi kõik ostetavad tooted selleks ette nähtud kaasaskantava elektroonilise triipkoodilugeja ehk ostupuldi abil ning maksta kõikide valitud toodete eest selleks ette nähtud makseterminalis ehk iseteeninduskassas või ka tavakassas. Iseteeninduse teenuse nimetus Kaubamajas on PartnerEkspress, Selveris SelveEkspress ja Delice´is DeliceEkspress (edaspidi ühiselt nimetatud PartnerEkspress).

6.2. PartnerEkspressi teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutajad. Teenuse kasutamiseks tuleb tutvuda ja nõustuda kasutamistingimustega, andes esimesel kasutuskorral vastava kinnituse iseteeninduse ekraanil, ning registreerida iga kord enne teenuse kasutamist oma Partnerkaart vastavas lugeris. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi registreerimine toimub kiipkaardi lugeris.

6.3. Pärast toodete ostupuldiga skaneerimist ja enne ostu eest maksmist tuleb ostupult tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või iseteeninduse klienditeenindajale.

6.4. Ostu eest tasumisel on klient kohustatud veenduma, et tema maksetehing on edukalt lõpetatud.

6.5. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine), ning see tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Kliendil on keelatud jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega kauplusele tekkinud kahju eest ning kohustub hüvitama Kaubamajale, Selverile või Delice´ile seoses ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega tekkinud otsese varalise kahju, mis on tekkinud perioodil alates ostupuldi võtmisest kuni tagastamiseni.

6.6. Kaubamajal, Selveril ja Delice´il on õigus ühepoolselt etteteatamistähtajata lõpetada PartnerEkspressi kasutamise õigus kliendil

6.6.1. kes edastab oma Partnerkaardi teisele isikule iseteenindusteenuse kasutamiseks;

6.6.2. kes ei kasuta ostupulti sihtotstarbeliselt;

6.6.3. kes on kahjustanud ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab iseteeninduse teenust muul viisil;

6.6.4. kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis ja ostupuldis olevate kaupade erinevusi;

6.6.5. kes on iseteeninduse teenust kasutades lahkunud kauplusest ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).

6.7. Iseteeninduse teenuse kasutamisel vastutab Partnerkaardi peregrupi peakasutaja peregrupi alaealiste liikmete tegevuse eest.

6.8. PartnerEkspressi teenuse kasutamisel on kauplusel õigus kontrollida (suunata ostukontrolli) ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi/-kotti jm asetatud toodetele igal ajahetkel.

7. Partnerprogrammi peregrupp

7.1. Kliendil on sünnipäevasoodustuse laiendamiseks oma pereliikmetele võimalik moodustada kuni seitsmeliikmeline peregrupp, mis annab igale grupi liikmele õiguse saada Partnerkaardi sünnipäevasoodustust kõikide peregrupiliikmete sünnipäeval. Peregrupi liikmetele kehtivad iga peregrupi liikme sünnipäevaperioodil ehk viis päeva enne ja viis päeva pärast sünnipäeva Partnerkaardiga püsisoodustus 10% Kaubamajas, ABC Kinga, I.L.U. ja L’Occitane kauplustes. Selverites ja Delice´is kehtib 10%-line soodustus kõikidele Selveri ja Delice´i Köögi ning Selveri ja Delice´i Pagarite toodetele, tortidele, kookidele, kringlitele, stritslitele ja jookidele (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). Selveri Köögi internetilehe tellimuste sünnipäevasoodustus 10% on personaalne ning ei laiene peregrupi liikmetele. Sünnipäevasoodustus 10% ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib peregrupi liikmetele ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

7.2. Peregrupi saab luua Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas kehtivat Partnerkaarti omav isik, kes on vähemalt 18-aastane ning ei kuulu juba mõnda kehtivasse peregruppi. Korraga saab kuuluda ainult ühte peregruppi.

7.3. Peregruppi saab kuuluda kuni seitse kehtivat Partnerkaarti omavat liiget, st kuni kaks täiskasvanut ning nende kuni viis last vanuses 7−17 aastat (k.a). Kui peregruppi soovitakse liita rohkem kui viis last, tuleb nende peregruppi lisamiseks pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse.

7.4. Peregrupi loojal on peregrupi haldaja õigused ning tal on õigus lisada ja eemaldada peregrupist liikmeid.

7.5. Peregrupi loomiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee tuleb „Minu Pere“ menüülehel sisestada lisatava liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Täiskasvanud liikme lisamisel peab liidetav pereliige 1 kuu jooksul andma Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nõusoleku peregrupiga liitumiseks.

7.6. Peregrupi soodustus hakkab täiskasvanud liikme puhul kehtima alates nõusoleku kinnitamisest Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas ning laste puhul alates nende lisamisest peregruppi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna „Minu Pere“ menüülehel.

7.7. Peregrupiga liitunud alaealise Partnerkaardile laienevad kõik Partnerprogrammi soodustused. Kui Partnerkaardi kehtivusperioodi jooksul saab kaarti kasutav laps 18-aastaseks, siis arvatakse ta peregrupist välja ning väljastatakse talle soovi korral Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel punktis 3 toodud tingimustel iseseisev 3-aastase kehtivustähtajaga põhikaart.

7.8. Peregrupist lahkumiseks peab isik pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse või eemaldama ennast peregrupist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. Peregrupi looja peregrupist lahkumisel eemaldatakse peregrupist kõik selle liikmed ning kõik peregrupi liikmed jätkavad Partnerkaardi kasutajatena.

7. 9. Peregrupi soodustused kehtivad ainult kehtiva Partnerkaardiga liikmele.

7.10. Peregrupi täiskasvanud liikmed vastutatavad enda esitatud peregrupi andmete õigsuse ning peregrupi haldamiseks vajalike nõusolekute olemasolu eest.

7.11. TKM Grupil on õigus jätta peregruppi registreerimata isikuid ning eemaldada peregrupist liikmeid, kui on alust arvata, et isikud ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

7.12. TKM Grupil on õigus keelduda peregrupi soodustuse andmisest, kui on alust arvata, et isik ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

8. Isikuandmete töötlemine Partnerprogrammis

Isikuandmete töötlemine

8.1. TKM Grupp töötleb kliendi isikuandmeid Partnerkaardi taotleja poolt esitatud Partnerkaardi väljastamise taotluse alusel ning sõlmitud ja jõustunud lepingute alusel. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutaja isikuandmeid töötleb lisaks TKM Grupile ka AS LHV Pank vastavalt AS-i LHV Pank kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega on võimalik tutvuda LHV Panga veebilehel lhv.ee või vajadusel küsida lisainfot telefonil 680 0400.

8.2. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb isikuandmeid Partnerprogrammis alljärgnevatel eesmärkidel:

8.2.1. Lepingu sõlmimine ja täitmine;

8.2.2. kliendiga suhtlemine ja päringutele vastamine;

8.2.3. püsikliendikontode haldamine;

8.2.4. Partnerprogrammiga seotud ja muu asjakohase olulise info edastamine;

8.2.5. Partnerkaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumine;

8.2.6. loosimiste läbiviimine ja küsitluste korraldamine;

8.2.7. tarbijaharjumuste uurimine ja müügistatistika koostamine

8.2.8. teenuste haldamine ja arendamine;

8.2.9. maksevõime hindamise kontrollimine (finantsiline usaldusväärsus).

8.3. Partnerprogrammiga liitumisel nõustub klient kehtivate Partnerprogrammi tingimustega ja annab TKM Grupile nõusoleku töödelda tema isikuandmeid (sh tema esitatud isikuandmete ja tema Partnerkaardiga sooritatavate ostude andmete) käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

8.4. Uue Partnerkaardi väljastamisel kontrollib klient ja vajadusel uuendab oma isikuandmeid (sh kontaktandmeid) ning kinnitab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vastavalt Partnerprogrammi tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

8.5. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel, Partner Kuukaardi ostulimiidi muutmisel ja Partner Kuukaardi kasutaja Partnerkaardi igakordsel uuendamisel töötleb TKM Grupp kliendi isikuandmeid (isikukood, eesnimi, perekonnanimi) maksevõime hindamise eesmärgil (finantsiline usaldusväärsus), mille käigus kontrollitakse kliendi maksevõimekust. Partner Kuukaardi lepingu rikkumisel on TKM Grupil õigus töödelda kliendi isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, isikukood, sõlmitud lepingud, tehingute väljavõtted, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja summa) võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

8.6. TKM Grupp töötleb isikuandmeid TKM Grupi õigustatud huvides juhtudel, kui isikuandmete töötlemine on vajalik isikute ja vara kaitse eesmärgil (seal hulgas Partnerprogrammi kauplustes kasutusel olev videovalve) või õigusnõuete menetlemiseks. Õigustatud huvi alusel töötleb TKM Grupp isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on kliendil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes TKM Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

8.7. Lisaks töötleb TKM Grupp isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses (näiteks riigiasutuste ja õiguskaitseasutuste päringutele vastamine).

8.8. TKM Grupp töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja eelkõige ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks, ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

Partnerprogrammis töödeldavad isikuandmed

8.9. Partnerprogrammis registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress, suhtluskeel, otseturunduse nõusolekud, peregrupi liikmed ning Partnerkaardiga registreeritud ostud. Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisel avaldab klient TKM Grupile ka oma pangakonto numbri e-arvete edastamise eesmärgil. Kliendi kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress) on vajalikud kliendile oluliste teadete edastamiseks (näiteks pangakaardi, rahakoti või ostude unustamisel kauplusesse, toimunud ostutehinguga seotud asjaolude välja selgitamine ja lahendamine, iseteeninduse juhtumid jms), võimalike nõuete koostamiseks, kaitsmiseks ja nendele vastamiseks, lepinguliste ja tarbijakaitse õiguste ja kohustuste täitmiseks ning tootevastutuse kohustuse täitmiseks (näiteks ohtliku toote tagasi kutsumine) jms.

8.10. TKM Grupil on õigus kliendi isikuandmete kohta teha profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Kaardi kasutamine profiilianalüüsita ei ole võimalik ning kui kaardi kasutaja keeldub profiilianalüüsist, kaasneb sellega Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

8.11. Kliendile edastatakse infot Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või Partnerprogrammi koostööpartnerite sooduspakkumiste, kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste infot kohta paberkandjal ja elektrooniliste kanalite (sealhulgas sotsiaalmeedia) kaudu taotluses kliendi esitatud telefoninumbrite, e-posti aadressi või Eestis asuva postiaadressi vahendusel, kui klient on taotluses andnud nõusoleku vastavate pakkumiste saamiseks.

8.12. Tallinna Kaubamaja Grupil on õigus ilma eraldi nõusolekuta edastada kliendile infot kliendi ja Tallinna Kaubamaja Grupi vaheliste lepingute ja nende täitmise kohta ning Partnerprogrammi kohta (Partnerkaardi kehtivusega seotud info, boonuspunktidega seotud info, Partnerprogrammi muudatuste info jms). Samuti on kliendile õigus edastada ilma sellekohase nõusolekuta kliendi jaoks olulisi teateid ning muud asjakohast olulist infot.

8.13. TKM Grupil on õigus edastada kliendi isikuandmeid TKM Grupiga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, kus Partnerkaardiga saab püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

8.14. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel, Partner Kuukaardi ostulimiidi muutmisel ja Partner Kuukaardi ostulimiidi kasutaja Partnerkaardi igakordsel uuendamisel on TKM Grupil õigus kliendi isikuandmeid (isikukood, eesnimi, perekonnanimi) edastada maksevõime hindamise eesmärgil (finantsiline usaldusväärsus) Creditinfo Eesti AS´i  Maksehäireregistrisse ning teha päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks).

8.15. Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisega nõustub klient tema poolt TKM Grupile avaldatud nime, kontaktandmete, isikukoodi, sõlmitud lepingute, tehingute väljavõtte, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ja summa edastamisega kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

8.16. Kui klient väljendab Partnerkaardi taotluses soovi saada Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või koostööpartnerite pakkumisi, annab klient sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

8.17. Kliendi ja TKM Grupi vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (Partnerkaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on TKM Grupil õigus edastada kliendi nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

8.18. Kliendile pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kliendi telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele.

8.19. Isikute ja vara kaitse eesmärgil on TKM Grupil õigus Partnerprogrammis sisalduvaid isikuandmeid edastada Partnerprogrammi kauplustes isikute ja vara kaitse teenust osutavale ettevõttele ning järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

8.20. Kõigi koostööpartneritega, kellele TKM Grupp Partnerprogrammi raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

Isikuandmete muutmine

8.21. Partnerkaardi kasutaja andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöörduda andmete muutmiseks Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse või esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus TKM Grupile e-posti aadressil e-posti dpo@kaubamaja.ee.

8.22. Kliendi kontaktandmeid uuendatakse Partnerprogrammis automaatselt vastavalt Kaubamaja või Selveri e-poes kliendi poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine

8.23. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Isikuandmetega tutvumise taotluse saab alla laadida siit.

8.24. Kliendil on igal ajal õigus võimalus alla laadida oma isikuandmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnast aadressil www.partnerkaart.ee ning edastada need mõnele muule andmetöötlejale. Samuti on võimalik pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole TKM Grupi hinnangul turvaline. Isikuandmete ülekandmise taotluse saab alla laadida siit.

Isikuandmete töötlemise nõusolekutagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

8.25. Kliendil on igal ajal õigus võtta tagasi otseturunduse nõusolek (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse või tühistada uudiskirja tellimus uudiskirjas toodud lingi kaudu. 

8.26. Kliendil on igal ajal õigus paluda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist Partnerprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul ei saa TKM Grupp võimaldada kliendile Partnerkaardi kasutamist ning Partnerkaart suletakse ja kõik Partnerkaardi õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa klient enam Partnerkaardiga kaasnevaid soodustusi Partnerprogrammi kauplustes ja e-poodides, Partnerkaardi kasutamisega kogutud boonuspunktid kustutatakse ja neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust kaardi kasutajale ei hüvitata), suletakse juurdepääs Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnale aadressil www.partnerkaart.ee ning kustutatakse Partnerkaardi ostuajalugu ja e-tšekid, klient ei saa kasutada SelveEkspressi, DeliceEkspressi ega PartnerEkspressi iseteenindusi ega Partner Kuukaardi ostulimiiti ning peregrupi loonud kliendi andmete kustutamisel lahutatakse peregrupp tervikuna. Isikuandmete kustutamiseks peab klient esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse TKM Grupile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee või pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeenindusse. Isikuandmete kustutamise taotluse saab alla laadida siit. Partner Pangakaardi kasutajatel tuleb esmalt pöörduda AS-i LHV Pank poole.

8.27. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

8.28. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on TKM Grupil õigus säilitada kliendi isiku- ja ostuandmeid kuni 7 aastat peale kliendile viimasena väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.

Partnerprogrammis isikuandmete säilitamine

8.29. Partnerprogrammis säilitatakse kliendi isiku- ja ostuandmeid 7 aastat arvates viimase Partnerkaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Partnerprogrammis isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

8.30. Partnerprogrammis on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja AS LHV Pank kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. TKM Grupil on Partnerprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele, et pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult TKM Grupilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.

8.31. Kliendil on igal ajal õigus küsida enda isikuandmeid, taotleda enda isikuandmete parandamist ja ülekandmist, enda isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise osas. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume kliendil esitada elektrooniliselt TKM Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. TKM Grupil on õigus taotlusele vastata 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. TKM Grupil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotluse esitaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui TKM Grupil ei ole võimalik taotlust rahuldada, teatab TKM Grupp viivituseta ja hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse

8.32. Kui klient leiab, et Partnerprogrammis tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole

9. Partnerprogrammi üldtingimuste muutmine

9.1. TKM Grupil on õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh Partner Kuukaardi ja boonusprogrammi tingimusi, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatustest, mis puudutavad Partnerprogrammi hinnakirja, Partner Kuukaardi ostulimiidiga kaasnevaid viiviseid, tähtaegu ja limiite teavitab TKM Grupp klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemist ei pea TKM Grupp eelnevalt põhjendama.

9.2. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti muu Partnerkaardiga seotud informatsioon on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva ja veebilehel näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv veebilehel nähtav tekst.

9.3. Kui klient ei soovi jätkata Partnerprogrammi teenuste kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus igal ajal sõlmitud lepingud üles öelda, esitades vastava lepingu lõpetamise taotluse Kaubamaja, Selveri või Delice´i klienditeeninduses või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. Peale kliendi avalduse kättesaamist esitab TKM Grupp kliendile vajadusel lõpparve Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi tagastamiseks 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest või kannab kliendile tagasi ettemaksu vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Partner Kuukaardi ostulimiit suletakse ja Partner Kuukaardi leping lõpetatakse vahetult pärast kliendi avalduse kättesaamist. TKM Grupil on õigus keelduda lepingute lõpetamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

9.4. Partnerprogrammi lepingu ülesütlemisel loobub klient kontole kogunenud ostuboonusest TKM Grupi kasuks ning pärast kaardi sulgemist ei ole kliendil enam võimalik ostuboonust ega muid kaardiga kaasnevaid hüvesid kasutada.