TKM Grupp toetab projekti „Minu parem Eesti“. Kuhu suunaksid Sina 100 tuhat heategevusraha?

Algas infokorje-pilootprojekt „Minu parem Eesti“, mille raames küsitakse Eesti inimestelt, millistesse tegevusvaldkondadesse või Eestimaa piirkondadesse peaks erasektor hakkama edaspidi oma toetust suunama. TKM Grupp on projekti algatusgrupis ja küsib Partnerkaardi omanikelt kuhu peaks heategevusraha edaspidi suunama.

Veebilehel www.minuparemeesti.ee küsitlust täites saab kuni 26. maini teha ettepanekuid erasektori toetuse suunamiseks nii üleriigiliselt kui ka konkreetsete maakondade, linnade ja valdade vajadusi arvesse võttes. Küsitlus annab võimaluse soovitada toetuse andmist hariduse, kultuuri ja spordi, tervise ja heaolu, looduse ja keskkonna, sotsiaalse toe või kriisivalmiduse tugevdamiseks. Augustis 2024 läheb jagamisele 100 000 eurot erasektori raha, millisesse valdkonda ja piirkonda selgub just küsitluse tulemusena.

Projekti eestvedaja on Taavi Kotka, algatusgrupis on lisaks TKM Grupile ka Bolt, LHV ja Tele2. Selline Eesti suurettevõtete ühise eesmärgi ja platvormina tegutsemine on erakordne ja loob loodetavasti uue standardi ettevõtete heategevuses. TKM Grupi juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on just keerulistel aegadel oluline ühiskonna arengusse panustada. „Oleme oma ettevõtetega läbi aastate Eesti elu ja kohalikke ettevõtmisi toetanud, nüüd saame seda teha veelgi täpsemalt, toetudes üle 740 tuhande Partnerkaardi omaniku arvamusele. Anna kindlasti www.minuparemeesti.ee märku, kuhu paneksid Sina Eesti arenguks 100 tuhat eurot.