Partnerprogrammi tingimused

Kehtivad alates 24.08.2022     Prindi

1. Partnerprogramm

1.1. Partnerprogramm on Tallinna Kaubamaja Gruppi (edaspidi ka TKM Grupp) kuuluvate Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kaupluste (edaspidi nimetatud ka Partnerprogrammi kauplused) ühine püsikliendiprogramm.

1.2. Partnerprogrammiga liitujale väljastatakse Partnerkaart, mille registreerimise alusel saab Partnerkaardi kasutaja (edaspidi nimetatud ka klient) püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

1.3. Partnerkaarti on võimalik taotleda ka Partner deebetkaardi või Partner krediitkaardina, mida saab lisaks eelnevalt nimetatule kasutada pangakaardina. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank koostöös TKM Grupiga ning Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutamise tingimustega saab tutvuda LHV Panga veebilehel www.lhv.ee või vajadusel lisainfot küsida telefonil 680 0400

1.4. Lisaks on kliendil võimalik taotleda Partner Kuukaardi ostulimiiti, mis võimaldab kliendil maksepäeva edasi lükates soetada kaupu TKM Gruppi kuuluvates Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes, sh e-poodides. Samuti on võimalik Partner Kuukaardile kanda rahalisi vahendeid, mida on võimalik kasutada eespool loetletud ja TKM Gruppi kuuluvates kauplustes, sh e-poodides Partner Kuukaardi ostulimiiti pakub TKM Grupi tütarettevõte TKM Finants AS (edaspidi TKMF; registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143), kes omab Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusluba nr
4.1-1/161. Vaata lisaks: Partner Kuukaardi ostulimiidi tingimused

1.5. Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja TKM Grupi vahel kehtima leping käesolevates dokumendis toodud tingimustel (edaspidi Partnerprogrammi leping).

1.6. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse taotlemisel edastab TKM Grupp kliendi Partnerprogrammi raames kogutud isikuandmed (eelkõige nimi, perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed) TKMF-ile, kes töötleb kliendi isikuandmeid krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-de 47–49 ja TKMF-i isikuandmete töötlemise tingimuste  alusel vastutustundliku laenamise nõuete täitmise ja kliendi maksevõime hindamise (finantsiline usaldusväärsus) ja limiidilepingu sõlmimise eesmärgil. Kliendi vastavaid andmeid edastades kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti AS andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks). TKM Grupp edastab kliendi andmed TKMF-ile üksnes juhul, kui klient on avaldanud soovi Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse taotlemiseks

1.7. Lähtudes keskkonnasäästlikust mõtteviisist, eelistame Partnerprogrammis igal võimalusel paberivaba asjaajamist, kasutades elektroonilisi vahendeid ja kanaleid.

1.8. Partnerprogrammi eest vastutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, aadress Kaubamaja 1, Tallinn 10143). Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank (registrikood 10539549) koostöös TKM Grupiga.

1.9. Partnerprogrammiga seotud küsimustes palume võtta ühendust e-posti teel: info@partnerkaart.ee.

2. Partnerprogrammi püsisoodustused ja ostuboonus

2.1. Partnerprogrammi püsisoodustusena saab klient Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes kõikidelt kaupadelt allahindlust 5% ning Viking Motorsis kehtib 5%-line soodustus tavahinnaga varuosadele ja hooldusele. Lisaks on Partnerprogrammi kauplustes püsivalt hulgaliselt eripakkumisi.

2.2. Partnerkaardi kasutamisel kogub klient Kaubamaja, Selveri, Delice’i, I.L.U. ja L´Occitane’i kauplustes igalt kulutatud eurolt ühe boonuspunkti, mis tähendab, et klient saab kõikidelt ostudelt 1% soodustust. Partner deebetkaardiga makstes kogub klient 2 eurosenti ja Partner krediitkaardiga makstes 3 eurosenti soodustust igalt kulutatud eurolt. Kalendriaasta jooksul kogutud punktid kehtivad kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

2.3. Klient ei kogu boonuspunkte, kui nendega tasutakse Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote, alkohoolse joogi eest või Kaubamaja Ilustuudio teenuste või jumestusteenuse eest Kaubamajas või I.L.U. stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms).

2.4. Klient saab kogutud boonuspunkte nende vääringu ulatuses kasutada ostude eest tasumiseks Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes.

2.5. Kliendi sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval kehtib Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i ilupoodides püsisoodustus 10%. Selverites kehtib sünnipäeval ja sellele eelneval ja järgneval viiel päeval Partnerkaardiga 10%-line soodustus kõikidelt Selveri ja Delice’i peolauatoodetelt ja Selveri ja Delice’i Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus on personaalne ning rakendub ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

2.6. Partnerprogrammis pakuvad kliendile lisaks Partnerprogrammi kauplustele kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi koostööpartnerid, kelle pakkumistega on võimalik tutvuda Partnerkaardi veebilehel partnerkaart.ee. Klient peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva Partnerkaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu Partnerprogrammi ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata. Samuti ei kajastu koostööpartnerite juures sooritatud ostud Partnerkaardi tehingute väljavõttes ning nende kohta ei salvestata e-tšekke. TKM Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

3. Partnerkaardi väljastamise tingimused

Esmase Partnerkaardi väljastamine

3.1. Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotluse esitada Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses, Partnerkaardi veebilehel partnerkaart.ee ning Partnerkaardi rakenduses.

3.2. Eraisikule vanuses 7–17 (k.a) eluaastat võib vormistada Partnerkaardi, kui vastavat kaarti taotleb alaealise lapse lapsevanem. Vastavate autentimisvahendite (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, pangalink) olemasolul on isikutel vanuses 13–17 (k.a) võimalik Partnerkaardi taotlus esitada ka ise. Kaardi taotleja kinnitab taotluses kaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega, ning annab nõusoleku kaardi kasutaja isikuandmete töötlemiseks Partnerprogrammis. Kui Partnerkaarti taotleb alaealise lapse vanem, annab vanem oma alaealise lapse eest ka vastavad nõusolekud.

3.3. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja Partner deebetkaarti või Partner krediitkaarti.

3.4. TKM Grupil on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita isikut tõendavat dokumenti või ei esita kohustuslikke andmeid või kui taotlejal on juba kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart.

3.5. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses tuleb taotlejal kaardi kättesaamiseks tasuda kohapeal kaardi maksumus, esitada isikut tõendav dokument ja allkirjastada leping mobiil-ID, Smart-ID või spetsiaalse krihvli abil, mis loetakse käesolevate tingimuste täitmisel samaväärseks omakäelise allkirjaga. Klienditeenindaja väljastab taotlejale Partnerkaardi kohapeal. Alaealiste vanuses 7–12 (k.a) eluaastat Partnerkaart väljastatakse kaarti taotlenud lapse vanema isikut tõendava dokumendi alusel.

3.6. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee ja Partnerkaardi rakendusest tuleb taotlejal allkirjastada leping mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil. Partnerkaardi taotlemine veebist ja rakendusest on tasuta ning kaart saadetakse taotleja postiaadressile 5 tööpäeva jooksul.

Partnerkaardi kehtivus ja uue Partnerkaardi väljastamine

3.7. Partnerkaart kehtib 3 aastat selle väljastamise kuupäevast arvates.

3.8. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse kliendile uus kaart Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses. Uue Partnerkaardi saab tellida ka aadressil www.partnerkaart.ee. Uue Partnerkaardi väljastamisel kohustub klient kontrollima ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid ning andma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

3.9. Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses väljastatakse 3 kuu jooksul arvates Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisest uus Partnerkaart kliendile tasuta. Peale 3 kuu möödumist tuleb tasuda uue kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale.

3.10. Veebist aadressil www.partnerkaart.ee või Partnerkaardi rakendusest tellides on Partnerkaardi uuendamine kliendile tasuta ning uus kaart toimetatakse kliendi esitatud aadressile postiga 5 tööpäeva jooksul. Enne uue kaardi kasutamist tuleb posti teel kättesaadud kaart aktiveerida Partnerkaardi iseteeninduses aadressil www.partnerkaart.ee. Olemasolev Partnerkaart suletakse automaatselt uue kaardi tellimuse esitamisel.

3.11. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud viivitamatult teavitama TKM Gruppi, pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või sulgema kaardi ise Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. TKM Grupil ei ole kohustust hüvitada kaardi kadumise, varguse või väärkasutuse tõttu kliendile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju. Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

3.12. Kaotatud, varastatud ja rikutud kaardi asendamiseks uue Partnerkaardiga tuleb tasuda kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale. Pärast uue Partnerkaardi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.

3.13. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.

3.14. Leitud kaardist teavitatakse klienti telefoni või e-posti teel. Juhul kui klient pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse ja hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda uut Partnerkaarti (punkt 3.12) ning senise kaardiga kogutud boonuspunkte saab kasutada uue kaardiga (punkt 3.13). Kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud boonuspunktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

3.15. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 7 aasta jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, loetakse Partnerprogrammi leping kliendi ja TKM Grupi vahel lõppenuks.

4. Partnerkaardi kasutamise tingimused

4.1. Partnerkaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Partnerkaardiga kaasnevad soodustused, teenused ja ostuboonus on kliendiga lahutamatult seotud ning neid ei ole võimalik kolmandatele isikutele üle kanda (sh kliendi surma korral).

4.2. Klient peab Partnerprogrammi kauplustes soodustuse saamiseks, ostuboonuse kogumiseks ja muude Partnerprogrammi teenuste kasutamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Partnerkaardi. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.

4.3. Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda Partnerkaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart esitajalt ära võtta. Samuti on teenindajal õigus tehingust keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada isik, kes ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja.

4.4. Partnerprogrammi kauplused ei ole kohustatud kontrollima Partnerkaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. TKM Grupp ja Partnerprogrammi kauplused ei vastuta teise isiku poolt kaardi kasutamisega kliendile tekitatud kahju (nt boonuspunktide kasutamise) eest.

5. Iseteeninduse ehk PartnerEkspressi ja SelveEkspressi teenuse tingimused

5.1. Iseteenindus on Kaubamajas, Selveri ja Delice’i kauplustes pakutav teenus, mis aitab kliendil kiiresti ja iseseisvalt lugeda kassasüsteemi kõik ostetavad tooted selleks ette nähtud kaasaskantava elektroonilise triipkoodilugeja ehk ostupuldi abil ning maksta kõikide valitud toodete eest selleks ette nähtud makseterminalis ehk iseteeninduskassas või ka tavakassas. Iseteeninduse teenuse nimetus Kaubamajas on PartnerEkspress, Selveris SelveEkspress ja Delice’is DeliceEkspress (edaspidi ühiselt nimetatud PartnerEkspress).

5.2. PartnerEkspressi teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutajad. Teenuse kasutamiseks tuleb tutvuda ja nõustuda kasutamistingimustega, andes esimesel kasutuskorral vastava kinnituse iseteeninduse ekraanil, ning registreerida iga kord enne teenuse kasutamist oma Partnerkaart vastavas lugeris. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi registreerimine toimub kiipkaardi lugeris.

5.3. Pärast toodete ostupuldiga skaneerimist ja enne ostu eest maksmist tuleb ostupult tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või iseteeninduse klienditeenindajale.

5.4. Ostu eest tasumisel on klient kohustatud veenduma, et tema maksetehing on edukalt lõpetatud.

5.5. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine), ning see tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Kliendil on keelatud jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega kauplusele tekkinud kahju eest ning kohustub hüvitama Kaubamajale, Selverile või Delice’ile ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumise tõttu tekkinud otsese varalise kahju, mis on tekkinud perioodil alates ostupuldi võtmisest kuni tagastamiseni.

5.6. Kaubamajal, Selveril ja Delice’il on õigus ühepoolselt etteteatamistähtajata lõpetada PartnerEkspressi kasutamise õigus kliendil
5.6.1. kes edastab oma Partnerkaardi teisele isikule iseteenindusteenuse kasutamiseks;

5.6.2. kes ei kasuta ostupulti sihtotstarbeliselt;
5.6.3. kes on kahjustanud ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab iseteeninduse teenust muul viisil;
5.6.4. kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis ja ostupuldis olevate kaupade erinevusi;
5.6.5. kes on iseteeninduse teenust kasutades lahkunud kauplusest ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).

5.7. Iseteeninduse teenuse kasutamisel vastutab Partnerkaardi peregrupi peakasutaja peregrupi alaealiste liikmete tegevuse eest.

5.8. PartnerEkspressi teenuse kasutamisel on kauplusel õigus kontrollida (suunata ostukontrolli) ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi/-kotti jm asetatud toodetele igal ajahetkel.

6. Partnerprogrammi peregrupp

6.1. Kliendil on sünnipäevasoodustuse laiendamiseks oma pereliikmetele võimalik moodustada kuni seitsmeliikmeline peregrupp, mis annab igale grupi liikmele õiguse saada Partnerkaardi sünnipäevasoodustust kõikide peregrupiliikmete sünnipäeval. Peregrupi liikmetele kehtivad iga peregrupi liikme sünnipäevaperioodil ehk viis päeva enne ja viis päeva pärast sünnipäeva Partnerkaardiga püsisoodustus 10% Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes. Selverites ja Delic’is kehtib 10%-line soodustus kõikidele Selveri ja Delice´i peolauatoodetele ja Selveri Pagarite toodetele, tortidele, kookidele, kringlitele, stritslitele ja jookidele (v.a  kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib peregrupi liikmetele ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

6.2. Peregrupi saab luua Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas kehtivat Partnerkaarti omav isik, kes on vähemalt 18-aastane ning ei kuulu juba mõnda kehtivasse peregruppi. Korraga saab kuuluda ainult ühte peregruppi.

6.3. Peregruppi saab kuuluda kuni seitse kehtivat Partnerkaarti omavat liiget, st kuni kaks täiskasvanut ning nende kuni viis last vanuses 7−17 aastat (k.a). Kui peregruppi soovitakse liita rohkem kui viis last, tuleb nende peregruppi lisamiseks pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse.

6.4. Peregrupi loojal on peregrupi haldaja õigused ning tal on õigus lisada ja eemaldada peregrupist liikmeid.

6.5. Peregrupi loomiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee tuleb „Minu Pere“ menüülehel sisestada lisatava liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Täiskasvanud liikme lisamisel peab liidetav pereliige 1 kuu jooksul andma Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nõusoleku peregrupiga liitumiseks.

6.6. Peregrupi soodustus hakkab täiskasvanud liikme puhul kehtima alates nõusoleku kinnitamisest Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas ning laste puhul alates nende lisamisest peregruppi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna „Minu Pere“ menüülehel.

6.7. Peregrupiga liitunud alaealise Partnerkaardile laienevad kõik Partnerprogrammi soodustused. Kui Partnerkaardi kehtivusperioodi jooksul saab kaarti kasutav laps 18-aastaseks, siis arvatakse ta peregrupist välja ning väljastatakse talle soovi korral Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel punktis 3 toodud tingimustel iseseisev 3-aastase kehtivustähtajaga kaart.

6.8. Peregrupist lahkumiseks peab isik pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või eemaldama ennast peregrupist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Peregrupi looja peregrupist lahkumisel eemaldatakse peregrupist kõik selle liikmed. Partnerkaart ning sellega seotud soodustused kehtivad kõikidele peregrupi liikmetele edasi ning pereliikmetele on võimalik moodustada uus peregrupp uue perepeaga.

6.9. Peregrupi soodustused kehtivad ainult kehtiva Partnerkaardiga liikmele.

6.10. Peregrupi täiskasvanud liikmed vastutatavad enda esitatud peregrupi andmete õigsuse ning peregrupi haldamiseks vajalike nõusolekute olemasolu eest.

6.11. TKM Grupil on õigus jätta peregruppi registreerimata isikuid ning eemaldada peregrupist liikmeid, kui on alust arvata, et isikud ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

6.12. TKM Grupil on õigus keelduda peregrupi soodustuse andmisest, kui on alust arvata, et isik ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

7. Isikuandmete töötlemine Partnerprogrammis

Isikuandmete töötlemine

7.1. TKM Grupp töötleb kliendi isikuandmeid Partnerkaardi taotleja poolt esitatud Partnerkaardi väljastamise taotluse alusel ning sõlmitud ja jõustunud lepingute alusel. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutaja isikuandmeid töötleb lisaks TKM Grupile ka AS LHV Pank vastavalt AS-i LHV Pank kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega on võimalik tutvuda LHV Panga veebilehel lhv.ee või vajadusel küsida lisainfot telefonil 680 0400. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse kasutamisel töötleb lisaks TKM Grupile kliendi andmeid ka TKM Finants AS vastavalt kliendi isikuandmete töötlemise tingimustele.

7.2. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb isikuandmeid Partnerprogrammis alljärgnevatel eesmärkidel:
7.2.1. lepingu sõlmimine ja täitmine;
7.2.2. kliendiga suhtlemine ja päringutele vastamine;
7.2.3. püsikliendikontode haldamine;
7.2.4. Partnerprogrammiga seotud ja muu asjakohase olulise info edastamine;
7.2.5. Partnerkaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumine;
7.2.6. loosimiste läbiviimine ja küsitluste korraldamine;
7.2.7. tarbijaharjumuste uurimine ja müügistatistika koostamine;
7.2.8. teenuste haldamine ja arendamine.

7.3. Partnerprogrammiga liitumisel nõustub klient kehtivate Partnerprogrammi tingimustega ja annab TKM Grupile nõusoleku töödelda tema isikuandmeid (sh tema esitatud isikuandmete ja tema Partnerkaardiga sooritatavate ostude andmete) käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

7.4. Uue Partnerkaardi väljastamisel kontrollib klient ja vajadusel uuendab oma isikuandmeid (sh kontaktandmeid) ning kinnitab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vastavalt Partnerprogrammi tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

7.5. TKM Grupp töötleb isikuandmeid TKM Grupi õigustatud huvides juhtudel, kui isikuandmete töötlemine on vajalik isikute ja vara kaitse eesmärgil (seal hulgas Partnerprogrammi kauplustes kasutusel olev videovalve) või õigusnõuete menetlemiseks. Õigustatud huvi alusel töötleb TKM Grupp isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on kliendil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes TKM Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

7.6. Lisaks töötleb TKM Grupp isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses (näiteks riigiasutuste ja õiguskaitseasutuste päringutele vastamine).

7.7. TKM Grupp töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja eelkõige ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks, ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

Partnerprogrammis töödeldavad isikuandmed

7.8. Partnerprogrammis registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress, suhtluskeel, otseturunduse nõusolekud, peregrupi liikmed ning Partnerkaardiga registreeritud ostud. Kliendi kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress) on vajalikud kliendile oluliste teadete edastamiseks (näiteks pangakaardi, rahakoti või ostude unustamisel kauplusesse, toimunud ostutehinguga seotud asjaolude väljaselgitamisel ja lahendamisel, iseteeninduse juhtumid jms), võimalike nõuete koostamiseks, kaitsmiseks ja nendele vastamiseks, lepinguliste ja tarbijakaitse õiguste ja kohustuste täitmiseks ning tootevastutuse kohustuse täitmiseks (näiteks ohtliku toote tagasi kutsumine) jms.

7.9. TKM Grupil on õigus kliendi isikuandmete kohta teha profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Kaardi kasutamine profiilianalüüsita ei ole võimalik ning kui kaardi kasutaja keeldub profiilianalüüsist, kaasneb sellega Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

7.10. Kliendile edastatakse infot Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või Partnerprogrammi koostööpartnerite sooduspakkumiste, kampaaniapakkumistete, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste infot kohta paberkandjal ja elektrooniliste kanalite (sealhulgas sotsiaalmeedia) kaudu taotluses kliendi esitatud telefoninumbrite, e-posti aadressi või Eestis asuva postiaadressi vahendusel, kui klient on taotluses andnud nõusoleku vastavate pakkumiste saamiseks.

7.11. TKM Grupil on õigus ilma eraldi nõusolekuta edastada kliendile infot kliendi ja TKM Grupi vaheliste lepingute ja nende täitmise kohta ning Partnerprogrammi kohta (Partnerkaardi kehtivusega seotud info, boonuspunktidega seotud info, Partnerprogrammi muudatuste info jms). Samuti on kliendile õigus edastada ilma sellekohase nõusolekuta kliendi jaoks olulisi teateid ning muud asjakohast olulist infot.

7.12. TKM Grupil on õigus edastada kliendi isikuandmeid TKM Grupiga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, kus Partnerkaardiga saab püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

7.13. Kui klient väljendab Partnerkaardi taotluses soovi saada Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või koostööpartnerite pakkumisi, annab klient sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

7.14. Kliendi ja TKM Grupi vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (Partnerkaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on TKM Grupil õigus edastada kliendi nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

7.15. Kliendile pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kliendi telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele.

7.16. Isikute ja vara kaitse eesmärgil on TKM Grupil õigus Partnerprogrammis sisalduvaid isikuandmeid edastada Partnerprogrammi kauplustes isikute ja vara kaitse teenust osutavale ettevõttele ning järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

7.17. Kõigi koostööpartneritega, kellele TKM Grupp Partnerprogrammi raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

Isikuandmete muutmine

7.18. Partnerkaardi kasutaja andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöörduda andmete muutmiseks Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus TKM Grupile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

7.19. Kliendi kontaktandmeid (e-post, telefon, aadress) uuendatakse Partnerprogrammis automaatselt vastavalt Kaubamaja, Selveri või I.L.U. e-poes kliendi poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine

7.20. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Isikuandmetega tutvumise taotluse saab alla laadida siit.

7.21. Kliendil on igal ajal võimalus alla laadida oma isikuandmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnast aadressil www.partnerkaart.ee ning edastada need mõnele muule andmetöötlejale. Samuti on võimalik pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole TKM Grupi hinnangul turvaline. Isikuandmete ülekandmise taotluse saab alla laadida siit.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

7.22. Kliendil on igal ajal õigus võtta tagasi otseturunduse nõusolek (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või tühistada uudiskirja tellimus uudiskirjas toodud lingi kaudu.

7.23. Kliendil on igal ajal õigus paluda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist Partnerprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul ei saa TKM Grupp võimaldada kliendile Partnerkaardi kasutamist ning Partnerkaart suletakse ja kõik Partnerkaardi õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa klient enam Partnerkaardiga kaasnevaid soodustusi Partnerprogrammi kauplustes ja e-poodides, Partnerkaardi kasutamisega kogutud boonuspunktid kustutatakse ja neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust kaardi kasutajale ei hüvitata), suletakse juurdepääs Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnale aadressil www.partnerkaart.ee ning kustutatakse Partnerkaardi ostuajalugu ja e-tšekid, klient ei saa kasutada SelveEkspressi ega PartnerEkspressi iseteenindust ega Partner Kuukaardi ostulimiiti ning peregrupi loonud kliendi andmete kustutamisel lahutatakse peregrupp tervikuna. Isikuandmete kustutamiseks peab klient esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse TKM Grupile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee või pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse. Isikuandmete kustutamise taotluse saab alla laadida siit. Partner Pangakaardi kasutajatel tuleb esmalt pöörduda AS-i LHV Pank poole.

7.24. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

7.25. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on TKM Grupil õigus säilitada kliendi isiku- ja ostuandmeid kuni 7 aastat peale kliendile viimasena väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.

Partnerprogrammis isikuandmete säilitamine

7.26. Partnerprogrammis säilitatakse kliendi isiku- ja ostuandmeid 7 aastat arvates viimase Partnerkaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Partnerprogrammis kogutud isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

7.27. Partnerprogrammis on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja AS LHV Pank kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja TKM Finants AS kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. TKM Grupil on Partnerprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele, et pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult TKM Grupilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.

7.28. Kliendil on igal ajal õigus küsida enda isikuandmeid, taotleda enda isikuandmete parandamist ja ülekandmist, enda isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise osas. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume kliendil esitada elektrooniliselt TKM Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. TKM Grupil on õigus taotlusele vastata 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. TKM Grupil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotluse esitaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui TKM Grupil ei ole võimalik taotlust rahuldada, teatab TKM Grupp viivituseta ja hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

7.29. Kui klient leiab, et Partnerprogrammis tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Partnerprogrammi üldtingimuste muutmine

8.1. TKM Grupil on õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh boonusprogrammi tingimusi, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatustest, mis puudutavad Partnerprogrammi hinnakirja, teavitab TKM Grupp klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemist ei pea TKM Grupp eelnevalt põhjendama.

8.2. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti muu Partnerkaardiga seotud informatsioon on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva ja veebilehel näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv veebilehel nähtav tekst.

8.3. Kui klient ei soovi jätkata Partnerprogrammi teenuste kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus igal ajal sõlmitud lepingud üles öelda, esitades vastava lepingu lõpetamise taotluse Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses. TKM Grupil on õigus keelduda lepingute lõpetamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

8.4. Partnerprogrammi lepingu ülesütlemisel loobub klient kontole kogunenud ostuboonusest TKM Grupi kasuks ning pärast kaardi sulgemist ei ole kliendil enam võimalik ostuboonust ega muid kaardiga kaasnevaid hüvesid kasutada.

Partner Kuukaardi ostulimiidi tingimused

Kehtivad alates 24.08.2022     Prindi

1. Üldsätted

1.1. Partner Kuukaart on personaalne ostulimiit, mis võimaldab kliendil maksepäeva edasi lükates soetada kaupu Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i (edaspidi TKM Grupp) kuuluvates Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes, sh e-poodides. Samuti on võimalik Partner Kuukaardi kontole kanda rahalisi vahendeid, mida on võimalik kasutada eespool loetletud ja TKM Gruppi kuuluvates kauplustes, sh e-poodides ostlemisel.

1.2. Partner Kuukaardi ostulimiiti pakub TKM Finants AS (edaspidi TKMF; registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143), kes omab Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusluba nr 4.1-1/161.

1.3. Partner Kuukaart on Partnerkaardi-põhine, see tähendab, et Partner Kuukaardi ostulimiiti saab taotleda Partnerprogrammiga liitunud Eesti Vabariigi resident vanuses 21–74 eluaastat, kes on olnud Partnerprogrammi klient vähemalt 3 kuud. Antud tingimuste kontekstis käsitletakse residendina Eesti Vabariigi kodanikke või Eestis alalist või pikaajalist elamisluba omavaid isikuid. Ostulimiidi taotlemise eelduseks on kehtiv Partnerkaart. Vaata lisaks: Partnerprogrammi tingimused.

1.4. Partner Kuukaardi taotluse esitamisel ja Partner Kuukaardi tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja TKMF-i vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel (edaspidi limiidileping).

1.5. Partner Kuukaardiga seonduvate küsimuste korral palume pöörduda klienditeenindusse tel 13 444 (tööpäeviti 9–17) või saates e-kirja aadressile info@tkmfinants.ee.

2. Taotlemine ja aktiveerimine

2.1. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemiseks tuleb Partnerprogrammiga liitunud kliendil pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või täita taotlus Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil partnerkaart.ee.

2.2. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisega annab klient TKM Grupile nõusoleku oma Partnerprogrammi raames kogutud isikuandmete (eelkõige isikukood, eesnimi, perekonnanimi, telefon, e-post, aadress) edastamiseks TKMF-ile, kes töötleb kliendi isikuandmeid krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-de 47–49 ja TKMF-i isikuandmete töötlemise tingimuste alusel vastutustundliku laenamise nõuete täitmise ja kliendi maksevõime hindamise (finantsiline usaldusväärsus) ning limiidilepingu sõlmimise eesmärgil. Kliendi vastavaid andmeid edastades kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti AS andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks). TKMF-il on õigus kliendi maksevõimet eelnimetatud viisil kontrollida Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel, Partner Kuukaardi ostulimiidi muutmisel ja Partner Kuukaardi ostulimiidi kasutaja Partnerkaardi igakordsel uuendamisel.

2.3. Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel teeb TKMF otsuse lepingu sõlmimise ja sellega kliendile antava ostulimiidi suuruse kohta. Kliendi maksevõimet arvestades määratakse ostulimiit, mille ulatuses on kliendil võimalik TKM Grupi kauplustest maksepäeva edasi lükates kaupu soetada. TKMF-il on õigus keelduda Partner Kuukaardi lepingu sõlmimisest ja/või limiidi andmisest vastavat otsust põhjendamata.

2.4. Partner Kuukaardi ostulimiidi kasutamiseks sõlmitakse kliendiga limiidileping, mille eelduseks on taotleja isikusamasuse tuvastamine passi, ID-kaardi, juhiloa või elamisloakaardi alusel või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas digitaalse isikutuvastuse vahendusel ning TKMF-i poolt Creditinfo Eesti AS-i ja/või AS-i Pensionikeskus andmebaasi abil taotleja maksevõimekuse tuvastamine. Klienditeenindajal on õigus keelduda toimingu tegemisest, kui kliendil puudub kehtiv Partnerkaart ja/või Partner Kuukaardi ostulimiidi taotlemisel või lepingus muudatuste tegemisel kehtiv ID-kaart, pass, juhiluba või elamisloakaart või klient keeldub esitamast limiidilepingu sõlmimiseks nõutud andmeid.

2.5. Limiidilepingu sõlmimisega nõustub klient sellega, et TKMF võib talle avaldatud kliendi andmed ning sõlmitud lepingute, tehingute väljavõtete, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ja summa edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

2.6. Kliendil on õigus talle määratud ostulimiiti vähendada ja taotleda limiidi suurendamist, pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusesse või taotleda limiidi muutmist iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

2.7. Partner Kuukaardi ostulimiit aktiveeritakse pärast maksevõime hindamise positiivse otsuse saamist ja limiidilepingu allkirjastamist. Iseteeninduskeskkonnas on kliendil võimalik leping allkirjastada mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil; klienditeeninduses on lisaks võimalik spetsiaalse krihvliga anda ekraanile allkiri, mis loetakse käesolevates tingimustes ja limiidilepingus samavõrdseks omakäelise allkirjaga. Allkirjastatud leping on leitav Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. TKM Grupi üldisest rohelisest mõtteviisist ajendatuna lepinguid, taotlusi ega muid Partner Kuukaardiga seotud dokumente paberkandjal ei väljastata.

2.8. Partner Kuukaardi ostulimiidi aktiveerimiseks ja edaspidiseks kasutamiseks vajaliku 4-kohalise PIN-koodi edastab TKMF kliendile tekstisõnumina (SMS) limiidilepingus määratud mobiiltelefoninumbrile. TKMF soovitab turvalisuse huvides PIN-koodi iseteeninduskeskkonnas ära vahetada. Partner Kuukaardi ostulimiit ja PIN-kood on personaalsed ning neid tohib kasutada ainult Partnerkaardile märgitud kaardi kasutaja. Kui klient on terminalis sisestanud 3 korda vale PIN-koodi, lukustatakse Partner Kuukaardi ostulimiit. Uue PIN-koodi saamiseks tuleb kliendil pöörduda Selveri, Delice’i või Kaubamaja klienditeenindusse või taotleda uut PIN-koodi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

3. Kasutamine

3.1. Partner Kuukaardi ostulimiit võimaldab ostude eest tasuda Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes ning e-poodides. Partner Kuukaardiga sooritatud ostule rakenduvad kõik Partnerprogrammi soodustused. Partner Kuukaardiga tasumisel ei kaasne kliendile täiendavaid lisatasusid (sh intresse).

3.2. Partner Kuukaardiga maksmiseks tuleb vastav valik teha kassas või e-poe puhul makseviisi valikus ning ostu kinnitamiseks sisestada PIN-kood.

3.3. TKM Grupi kaupluse klienditeenindaja keeldub Partner Kuukaardi toimingu tegemisest igal järgneval juhul:
3.3.1. klient on sisestanud terminali 3 korda vale PIN-koodi;
3.3.2. klienditeenindajal on põhjendatud kahtlus, et Partnerkaardi esitanud isik ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja. Sel juhul on klienditeenindajal ka õigus talle esitatud Partnerkaart konfiskeerida.

3.4. Kliendil on igal ajal võimalik saada ülevaade oma Partner Kuukaardiga tehtud toimingute, kasutatud ostulimiidi, tasutud tagasimaksete ja sõlmitud lepingute kohta iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. Iseteeninduskeskkonnas kajastuvad kliendi tehtud toimingud hiljemalt järgmisel päeval pärast toimingu tegemist.

4. Ostude eest tasumine

4.1. Kõikide ühes kalendrikuus (edaspidi arvestusperiood) Partner Kuukaardiga sooritatud ostude eest tasumiseks esitab TKMF ostule järgneva kuu alguses kliendile arve.

4.1.1. Partner Kuukaardiga sooritatud ostude puhul kantakse kaupade tagastuse korral kliendile tagastatavad rahalised vahendid tema Partner Kuukaardi kontole tagasi ja TKMF-il on õigus tagastatud summa tasaarvestada kliendi poolt antud arvestusperioodi jooksul sooritatud uute ostudega. Juhul, kui tagastused jõustuvad arvestusperioodile järgneval kuul, kohustub klient tagastusest hoolimata temale esitatud arve täies ulatuses tasuma ning vastavad tehingud nähtuvad järgmisel arvel. Kui kliendi Partner Kuukaardile tagastatud summa ületab antud arvestusperioodil Partner Kuukaardiga sooritatud oste, tekib kliendi Partner Kuukaardile vastavas summas ettemaks, mida on kliendil õigus vastavalt käesolevate tingimuste punktile 6.2. igal ajal tagasi küsida või kasutada uute ostude sooritamiseks.

4.1.2. Klient kohustub arve tasuma sellel näidatud rekvisiitidel ja tähtajaks, üldjuhul 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest, kui käesolevates tingimustes ei sätestata teisiti.

4.1.3. Arve edastatakse kliendile e-posti teel ja tehakse kliendile kättesaadavaks iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. TKMF soovitab tellida arve e-arvena internetipanka ja arve tasumiseks sõlmida e-arve püsimakselepingu.

4.2. Kui klient ei ole arvet saanud, kohustub klient sellest viivitamatult teavitama kas Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindust või võtma ühendust infotelefonil 13 444 või e-posti aadressil info@tkmfinants.ee ning TKMF väljastab kliendile kordusarve.

4.3. Arve loetakse tasutuks, kui sellel toodud summa on jõudnud TKMF-i arveldusarvele. Viitenumbri märkimine selleks ettenähtud real on arve tasumisel kohustuslik. Juhul, kui klient eksib viitenumbriga või jätab selle märkimata, on TKMF-il õigus kliendile makstud summa tagastada ning lugeda arve mittetasutuks.

4.4. Kui kliendi Partner Kuukaardi kontol on ettemaks, vähendab TKMF esmalt tekkinud kohustusi ettemaksu võrra.

4.5. Arve tasumisega viivitamisel on TKMF-il õigus tasumata summalt nõuda viivist 0,065% päevas arvel märgitud maksetähtajale järgnevast päevast (sõltumata sellest, kas maksepäev langeb nädalavahetusele või riigipühale) kuni rahalise kohustuse täieliku  täitmiseni. Viivise arvestamisel lähtutakse eeldusest, et kalendriaastas on 365 päeva.

4.6. Lepingulise kohustuse katteks makse laekumisel loetakse kliendi kohustused täidetuks järgnevas järjekorras: 1) võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste ja kahju hüvitamine; 2) viivis; 3) kasutatud limiidi tagastamine, 4) muud kohustused.

5. Õiguskaitsevahendite kasutamine

5.1. TKMF-il on õigus ühepoolselt vähendada limiidilepingus kokkulepitud ostulimiiti või leping ühepoolselt üles öelda, kui:
5.1.1. klient on korduvalt rikkunud käesolevaid üldtingimusi; ja/või
5.1.2. klient on maksekohustuste täitmisega osaliselt või täielikult viivitanud rohkem kui 15 kalendripäeva ja/või
5.1.3. on oluliselt suurenenud risk, et klient ei suuda täita oma kohustust tagastada Partner Kuukaardi ostulimiiti või esinevad muud lepingust või seadusest tulenevad takistavad asjaolud.

5.2. TKMF informeerib punktis 5.1. nimetatud õiguse teostamisest klienti viivitamatult.

5.3. Juhul, kui klient viivitab lepinguliste nõuete tasumisega, on TKMF-il õigus kohaldada kliendi suhtes järgmisi samme:
5.3.1. sulgeda Partner Kuukaardi ostulimiidi;
5.3.2. avalikustada võlgnevus Maksehäireregistris;
5.3.3. anda võlanõue üle kolmandatele isikutele võla sissenõudmise eesmärgil;
5.3.4. lõpetada ühepoolselt limiidileping.

5.4. Arvete tasumisega viivitamine ega konto sulgemine ei mõjuta Partnerkaardi kehtivust, Partnerprogrammi püsisoodustuste saamist ega ostuboonuste kogumist ja kasutamist.

6. Sissemaksete tegemine ja raha tagastamine

6.1. Partner Kuukaardile saab teha igal ajal vabatahtlikke sissemakseid nii jooksva saldo positiivseks muutmiseks kui ettemaksu tegemiseks tulevaste ostude tarbeks. Sissemakseid saab teha pangaülekandega TKM Finants AS arvelduskontode kaudu, märkides maksekorraldusele selleks ettenähtud reale TKMF-i antud personaalse viitenumbri. Sissemakseid on võimalik teha ainult eurodes. Kontod ja viitenumbrid on kliendile kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

6.2. Partner Kuukaardi ostulimiiti ei ole võimalik sularahas välja võtta ega teha Partner Kuukaardile sularahas sissemakseid. Kliendil on õigus igal ajal oma Partner Kuukaardile makstud vabad rahalised vahendid tagasi küsida, esitades vastava taotluse Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või Selveri, Delice’i või Kaubamaja klienditeeninduses. TKMF kannab vabad rahalised vahendid tagasi kliendi poolt taotluses märgitud pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vastava taotluse kättesaamisest.

7. Partner Kuukaardi ostulimiidilepingu lõpetamine

7.1. Nii kliendil kui ka TKMF-il on õigus limiidileping igal ajal korraliselt üles öelda.

7.1.1. Klient kohustub limiidilepingu korraliseks ülesütlemiseks esitama TKMF-ile vastavasisulise avalduse, mille vorm on kättesaadav nii Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee kui ka Kaubamaja, Selveri ja Delice’i klienditeeninduses. Peale kliendi avalduse kättesaamist esitab TKMF kliendile vajadusel lõpparve kasutatud ostulimiidi tagastamiseks 7 kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest või kannab kliendile tagasi ettemaksu vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Partner Kuukaardi ostulimiit suletakse ja limiidileping lõpetatakse vahetult pärast kliendi avalduse kättesaamist.

7.1.2. TKMF teatab Partner Kuukaardi lepingu korralisest ülesütlemisest kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kiri) vähemalt 14 kalendripäeva enne lepingu lõpetamist ning esitab vajadusel kliendile lõpparve Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi tagastamiseks 7 kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest või kannab kliendile tagasi ettemaksu vastavalt käesolevates tingimustes toodud korrale. Partner Kuukaardi ostulimiit sulgetakse ülesütlemise teates märgitud kuupäeval.

7.2. Kui kliendi Partner Kuukaardil on ettemaks ja kliendil ei ole TKMF-i ees võlgnevusi, tagastab TKMF ettemakstud summa kliendi poolt lepingu ülesütlemise avalduses märgitud arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ülesütlemise avalduse kättesaamisest arvates. Kui klient ei ole avalduses arveldusarve numbrit märkinud, tagastab TKMF Partner Kuukaardil oleva ettemaksu jäägi arveldusarvele, millelt vastav ülekanne on tehtud, ning loeb oma kohustuse sellega täidetuks ning kliendil puudub mistahes pretensioonide või nõuete esitamise õigus.

7.3. TKMF ütleb Partner Kuukaardi lepingu erakorraliselt üles ilma punktis 7.1.2. nimetatud tähtaega järgimata, kui:
7.3.1. kliendil on TKMF-i ees võlgnevus vähemalt 50 kalendripäeva;
7.3.2. Partnerkaardi uuendamisel on kliendi maksevõime oluliselt halvenenud;
7.3.3. kliendi Partnerkaardi aegumisel, kui klient 3 kuu jooksul kaarti ei uuenda (vt punkt 7.6);
7.3.4. kliendi vanus Partnerkaardi uuendamisel ületab 74 eluaastat;
7.3.5. klient kuritarvitab Partnerprogrammi või selle raames pakutavaid teenuseid;

7.4. Samuti on TKMF-il õigus Partner Kuukaardi leping erakorraliselt ja ilma etteteatamiseta üles öelda juhul, kui on toimunud muu sündmus, mille tulemusel on takistatud lepingu nõuetekohane täitmine.

7.5. Lepingu ülesütlemisega või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on TKMF-il õigus blokeerida Partner Kuukaardi ostulimiit. Samuti on TKMF-il õigus vajadusel keelduda kliendi Partner Kuukaardil olevate rahaliste vahendite tagastamisest, tasaarvestades need esmalt oma nõudega. Kui pärast tasaarvestamist jääb kliendi Partner Kuukaardile ettemaksujääk, tagastab TKMF selle vastavalt käesolevate tingimuste punktis 7.2. sätestatule.

7.6. Partnerkaardi aegumisel toimub Partner Kuukaardi kasutatud ostulimiidi eest tasumine vastavalt käesolevatele tingimustele. Kliendile määratud ostulimiit ja Partner Kuukaardil olevad vabad vahendid liiguvad automaatselt uuele kaardile pärast selle aktiveerimist. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 3 kuu jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, on TKMF-il õigus ühepoolselt lõpetada ka limiidileping käesolevates tingimustes toodud korras.

7.7. Kliendi surma korral palume võtta ühendust Partnerkaardi klienditeenindusega. Limiidilepingu lõpetamiseks palume esitada vastav avaldus ning kliendi surmatunnistus. Juhul, kui kliendi kontol on ettemaks, tagastab TKMF selle lahkunu pangakontole. Juhul, kui vastav pangakonto on suletud, palume rahaliste vahendite tagastamiseks esitada pärimistunnistuse ning kõigi pärimistunnistustel nimetatud pärijate poolt allkirjastatud avaldus.

7.8. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist, seejuures kohustub klient hüvitama ka kõik nõude kindlakstegemise ja sissenõudmisega seotud kulutused.

8. Muud sätted

8.1. Klient kohustub teavitama TKMF-i mistahes muudatustest oma limiidilepingus esitatud andmetes 7 kalendripäeva jooksul vastava muudatuse toimumisest kas Tallinna või Tartu Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses või tegema vastavad muudatused iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Kuni kontaktandmete ja muude rekvisiitide muutumisest teavitamiseni loetakse limiidilepingus toodud kliendi andmed kehtivaks.

8.2. Kõik TKMF-i saadetud teated, arved jms loetakse kliendile kättetoimetatuks alljärgnevalt:
8.2.1. e-posti ja/või SMS-i teel saadetud kirjad, teated, arved jms loetakse kliendile kättetoimetatuks hiljemalt järgmisel tööpäeval;
8.2.2. posti teel (sh tähitud post) saadetud kirjad, teated, arved vms loetakse kliendile kättetoimetatuks hiljemalt 5 tööpäeva möödudes postitamise (postitempli) kuupäevast arvates.

8.3. Kõik Partner Kuukaardiga seotud küsimused või pretensioonid tuleb TKMF-ile esitada esimesel võimalusel, edastades pöördumine koos võimalikult täpse kirjeldusega (näiteks toimingu tegemise kuupäev, toimingu sisu, pöördumise põhjus jms) e-posti aadressile info@tkmfinants.ee. Partner Kuukaardiga tehtud tehingu vaidlustamiseks pretensiooni esitamine ei vabasta klienti tagasimakse tasumise kohustusest arvel näidatud maksepäeval, kui pretensiooni ei ole selleks ajaks rahuldatud.

8.4. Partner Kuukaardi kasutamise aluseks on käesolevad üldtingimused, limiidileping, selle võimalikud lisad ning Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Samuti kohustub klient kinni pidama Partnerprogrammi üldtingimustest. Partner Kuukaardi kasutamisega tekkida võivad vaidlused või üldtingimustes või lepingus reguleerimata küsimused lahendatakse kokkuleppel, selle võimatusel vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

8.5. TKMF ja klient vastutavad lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest käesolevates tingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras ning kohustuvad teisele poolele hüvitama kogu otsese varalise kahju (sh võimalikud kulud, mis seonduvad nimetatud kahju kindlakstegemise ja nõudmisega), mis tekkis limiidilepingu alusel tekkinud kohustuse rikkumisega.

8.6. TKMF-il on õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatuste tegemist ei pea TKMF põhjendama. Muudatustest, mis puudutavad Partner Kuukaardi ostulimiidiga kaasnevaid viiviseid, tähtaegu, limiite või mistahes tasusid, teavitab TKMF klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Kui klient ei soovi uutel tingimustel Partner Kuukaardi kasutamist jätkata, on tal õigus limiidileping lõpetada vastavalt käesolevate tingimuste punktile 7.1. Kui klient jätkab pärast eelmainitud tähtaja saabumist Partner Kuukaardi kasutamist, loetakse, et klient on uute tingimustega nõustunud ning vastavalt loetakse muutunuks ka limiidilepingus toodud tingimused.

TKM Finants AS andmekaitsetingimused

Kehtivad alates 24.08.2022     Prindi

1. Üldised põhimõtted

1.1. Käesolevad TKM Finants AS (edaspidi TKMF) andmekaitsetingimused sätestavad isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid. Tingimused on kehtivad isikutele, kes on TKMF-i kliendid või on väljendanud soovi TKMF-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid tarbida (näiteks on esitanud krediiditaotluse).

1.2. Isikuandmete töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates tingimustes kehtestatud nõuete kohaselt.

1.3. TKMF-i poolt sõlmitavates lepingutes võivad olla sätestatud isikuandmete töötlemise lisanõuded ja –tingimused. Võimaliku vastuolu korral kohaldatakse sellisel juhul lepingus sätestatut ning seejärel vajadusel täiendavalt ka käesolevaid andmekaitsetingimusi.

1.4. Võttes arvesse, et TKMF-i poolt pakutavad tooted ja teenused on lahutamatult seotud Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i püsikliendiprogrammiga Partnerkaart, kohalduvad isikuandmete töötlemisele paralleelselt ka Partnerprogrammi tingimused.

1.5. Isikuandmete edastamine on Tallinna Kaubamaja Grupi siseselt reguleeritud omavaheliste lepingutega, milles määratakse kindlaks vähemalt andmete töötlemise ulatus, eesmärgid ja vastutus. TKMF-il on õigus isikuandmeid TKM Grupi teistele ettevõtetele või välistele kolmandatele osapooltele edastada kliendi nõusoleku või õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded).

1.6. TKMF tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse, kasutades selleks organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi vahendeid, infoturbe parimaid praktikaid ja rahvusvahelisi standardeid. Vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamist nõuab TKMF ka oma koostööpartneritelt ja teistelt Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtetelt, kellele TKMF isikuandmeid kooskõlas käesolevate tingimustega edastab.

1.7. TKMF-il on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt põhjust avaldamata muuta. Tingimused avaldatakse vähemalt 30 päeva enne jõustumist veebilehel www.partnerkaart.ee. Tähtaja järgmine ei ole vajalik, kui tingimusi muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest, sealhulgas õigusaktidest tulenevate nõuetega kooskõlla viimise eesmärgil või kui muudatused ei mõjuta olemasolevate klientide andmete töötlemist (nt uue tootega turule tulemisel).

1.8. TKMF-i andmekaitsespetsialisti poole saab pöörduda e-posti vahendusel dpo@kaubamaja.ee

2. Mõisted
Isikuandmed igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Eriliiki isikuandmed isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (nt silmaiirise-, näo- sõrmejälje kujutis), terviseandmed või andmed isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
Klient isik, kes on avaldanud soovi TKMF-i toodete ja teenuste kasutamiseks (näiteks on esitanud krediiditaotluse) või juba kasutab TKMF-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.
Automatiseeritud töötlusel põhinev otsus otsus, mis on tehtud infotehnoloogiliste vahendite abil ilma inimese sekkumiseta (näiteks kasutab TKMF tarkvaralahendust, mis kogub erinevatest andmebaasidest kokku teabe ning arvutab seeläbi välja kliendile pakutava krediidilimiidi).
Profiilianalüüs isikuandmetega automaatne töötlemine, mille käigus analüüsitakse näiteks kliendi vanust, sugu ja Partnerprogrammi põhjal ostukäitumist ning prognoositakse selle põhjal kliendi eelistusi ja käitumismustreid.
Tarkvaralahendus TKMF-is kasutusel olev automaatne krediidivõimelisuse hindamise, krediidi andmise otsustamise ja krediidi haldamise süsteem.
Töötlemine mistahes isikuandmetega käsitsi või automatiseeritud viisil tehtav toiming (näiteks andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, kasutamine, edastamine ja kustutamine).
TKM Grupp Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja tema tütarettevõtted.
Partnerprogramm TKM Grupi kliendilojaalsusprogramm, mis võimaldab programmiga liitunutel saada TKM Grupi kauplustes soodustusi ning koguda ostuboonust.
Partnerkaart Partnerprogrammiga liitujale väljastatav füüsiline või virtuaalne kaart, mille registreerimise alusel saab Partnerkaardi kasutaja soodustusi, koguda ostuboonust ning tarbida muid Partnerprogrammiga seotud hüvesid ja teenuseid.
3. Töödeldavate andmete liigid ja allikad

3.1. TKMF kogub isikuandmeid kliendilt endalt, näiteks taotlustelt, avaldustelt, ankeetidelt, pangakonto väljavõtetelt, maksete teostamisel, teenuse kasutamisel jne.

3.2. TKMF saab andmeid ka kolmandatelt isikutelt:
3.2.1. võttes arvesse, et TKMF-i poolt pakutavad tooted ja teenused on lahutamatult seotud Partnerkaardiga, on klient Partnerprogrammi raames andnud Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile nõusoleku oma andmete edastamiseks TKMF-ile. Andmeid edastatakse vaid juhul, kui klient on avaldud soovi TKMF-i tooteid või teenuseid tarbida (näiteks on esitanud krediiditaotluse vms). Samuti edastab TKM Grupp kliendi andmed TKMF-ile, kui klient uuendab oma andmeid Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas.
3.2.2. avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt Rahvastikuregistrist, Maksu- ja Tolliametist, Pensioniregistrist). TKMF kasutab neid andmeid peamiselt kliendi poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks ja kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks.
3.2.3. TKM Grupi teistelt ettevõtetelt (eelkõige, kuid mitte ainultjaekauplused Kaubamaja, Selver, Delice, I.L.U. ja L´Occitane). TKMF kasutab neid andmeid peamiselt kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks ning riskijuhtimiseks, aga ka ostukäitumise hindamiseks.
3.2.4. Creditinfo Eesti AS-lt, eesmärgiga kasutada andmeid kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks ning riskijuhtimiseks.

3.3. TKMF töötleb kliendi isikuandmeid nii õigusaktidest (Eesti Vabariigi seadused, määrused ja Euroopa Liidu õigusaktid, Finantsinspektsiooni, Eesti Panga, Andmekaitseinspektsiooni jt järelevalve asutuste juhendid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks kui ka lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks (näiteks kliendi poolt esitatud krediiditaotluse läbivaatamiseks) kliendi nõusoleku alusel ja TKMF-i enda õigustatud huvide kaitseks.

3.3.1. Kliendi nõusoleku alusel isikuandmete töötlemiseks küsib TKMF kliendi nõusolekut näiteks avaldustel ja taotlustel ning võimaldab kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult, näiteks peab klient linnutama vastava kastikese taotlusel või avaldusel.

3.3.2. TKMF-i õigustatud huvid väljenduvad eeskätt TKMF-i enda äritegevuse edendamises, eeskätt klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumises, oma toodete arendamises, ettevõtte andme- ja infoturbe tagamises, võlahalduses kui ka enda kaitsmisel õigusvaidluste korral.

3.4. TKMF töötleb oma tegevuses järgmiseid isikuandmeid:

Isikuandmete liik Näited
Isiklikud andmed nimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, vanus, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi andmed, riiklik taust, elamisloa ja/või elamisõiguse andmed
Kontaktandmed e-post, telefon, aadress, suhtluskeel
Perekondlikud andmed perekonnaseis, ülalpeetavate arv
Suhted kolmandate isikutega seosed riikliku taustaga isikutega, seosed kliendi nimel TKMF-ile makse teinud isikutega
Kutsealased andmed amet, töökoht, tegevusala, haridustase, tööandja, andmed riikliku taustaga isikuks olemise kohta, tööstaaž, kogemus valdkonnas
Finantsandmed laekumised, sissetulekud, kohustused, varasem maksekäitumine, tehtud tehingud, sõlmitud ja lõppenud lepingud, esitatud taotlused, esitatud avaldused, intressid ja teenustasud, lepingu rikkumised, Creditinfo skoor, krediidiotsuste andmed
Vara päritolu andmed kliendi poolt esitatud pangakontol olevate varade päritolu
Võlaandmed võlasumma, võla kestus, viivised, võlgnevuste likvideerimise andmed, aluslepingu andmed, maksehäire info, võla päritolu, maksehäire tekkimise ja lõppemise aeg
Kliendikäitumise andmed kliendi staatus, teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatavad teenused ja tooted, kliendi päringud ja kaebused, kliendi ostuharjumuste andmed TKM Grupi kauplustes
Ametlike järelpärimiste andmed uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, täiturite, kohtu järelepärimistest ja päringutest tulenevad andmed, nõuetest tulenevad andmed

3.5. Alljärgnevalt on välja toodud loetelu eesmärkidest, mis põhjusel TKMF kliendi isikuandmeid töötleb, andmete liigid, õiguslikud alused andmete töötlemiseks ning andmete kogumise allikad:

Eesmärk Andmete liik Õiguslik alus Allikas
Isikusamasuse tuvastamine Isiklikud andmed Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus; õigustatud huvi kliendi isikusamasuse kindlakstegemiseks ja riskide maandamiseks Klient
Isikut tõendava dokumendi kehtivuse ja andmete õigsuse kontroll Isiklikud andmed Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus; õigustatud huvi kliendi isikusamasuse kindlakstegemiseks ja riskide maandamiseks PPA andmebaas ja Rahvastikuregister
Hoolsusmeetmete rakendamine ja ärisuhte seire Isiklikud andmed, sh eriliigilised isikuandmed; Kontaktandmed; Perekondlikud andmed; Andmed seoste kohta kolmandate isikutega; Kutsetegevuse andmed; Vara päritolu andmed; Ametlike järelepärimiste andmed Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenev juriidiline kohustus Klient; Rahvastikuregister; Riigiasutused (õiguskaitseorganid, Maksu- ja Tolliamet, notarid jt); Muud allikad
Krediiditeenuste osutamine Isiklikud andmed; Kontaktandmed; Finantsandmed; Pensioniandmed; Võlaandmed Leping Klient; Rahvastikuregister; Pensioniregister; Maksu- ja Tolliamet; Muud allikad
Kliendi krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiriski juhtimine Isiklikud andmed; Perekondlikud andmed; Kutsetegevuse andmed; Finantsandmed; Võlaandmed; Pensioniandmed; Andmed seoste kohta kolmandate Isikutega; Vara päritolu andmed Krediidiandjate ja – vahendajate seadusest ja võlaõigusseadusest tulenev juriidiline kohustus ning õigustatud huvi riskijuhtimise korraldamiseks ja krediidiriski maandamiseks; maksuandmete kasutamine – nõusolek Klient; Rahvastikuregister; Pensioniregister; Maksu- ja Tolliamet; Muud allikad
Kliendisuhtlus, kliendi teavitamiskohustuse täitmine Kontaktandmed Erinevatest seadustest tulenevad juriidilised kohustused; õigustatud huvi kliendisuhte haldamiseks; lepingu täitmine Klient
Otseturundus, kampaaniate korraldamine jms Kontaktandmed; Isiklikud andmed; Võlaandmed; Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu andmed Nõusolek; Õigustatud huvi sarnaste toodete ja teenuste müügiks võlaandmete kasutamisel; Õigustatud huvi asjakohasele kliendisegmendile (krediiditoodete kliendid) krediiditoodete vastutustundlikuks turustamiseks Klient; Teenuse kasutamise käigus tekkivad andmed
Äritegevuse edendamiseks, mh toodete ja teenuste kvaliteedi parenda-miseks, süsteemide arendamiseks, klientidele isikupärastatud teenuste ja sarnaste toodete ja teenuste pakkumiseks Teenuse kasutamisega kaasnevad andmed Nõusolek; Õigustatud huvi Klient; Teenuse kasutamise käigus tekkivad andmed
Kliendi abistamiseks teenuse kasutamisel, teenuste häirete analüüsiks Teenuse kasutamisega kaasnevad andmed Nõusolek; Õigustatud huvi Klient; Teenuse kasutamise käigus tekkivad andmed
Võlahaldus Isiklikud andmed; Kontaktandmed; Võlaandmed Õigustatud huvi võla-halduse korralda-miseks ja enda kaitseks lepingu rikkumise korral Klient; Teenuse kasutamise käigus tekkivad andmed
4. Kliendiandmete edastamine

4.1. TKMF-il on õigus kliendi andmeid edastada kolmandatele isikutele ning ühelgi juhul ei loeta seda konfidentsiaalsus- või muu kohustuse rikkumiseks järgmistel juhtudel:
4.1.1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile kui TKMF-i emaettevõttele, kes osutab TKMF-ile tugiteenuseid (muuhulgas, kuid mitte ainult IT, raamatupidamine, turundus, juriidika ja andmekaitse), mis võib olla osaliselt käsitletav kui tegevuse üleandmine krediidiandjate ja -vahendajate seaduse tähenduses. Kliendi andmed edastatakse kliendiga lepingu sõlmimise, juba sõlmitud lepingu täitmise või seadusest tuleneva kohustuse täitmise eesmärgil või kliendi nõusolekul (otseturundus jms). Tallinna Kaubamaja Grupp AS tegutseb sellisel juhul TKMF-i volitatud töötlejana ning ei oma eraldiseisvat õigust ega õiguslikku alust kliendiandmete töötlemiseks. Kogu andmete töötlemine toimub TKMF-i nimel ja vastutusel;
4.1.2. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile kui Partnerprogrammi omanikule kliendi nõusoleku alusel Partnerprogrammi arendamise eesmärgil;
4.1.3. teistele TKM Grupi ettevõtetele nende poolt pakutavate teenuste osutamiseks või nende poolt müüdava kauba soetamiseks;
4.1.4. TKMF toodete ja teenuste arendamiseks ning grupiüleste riskijuhtimissüsteemide toimimiseks õigustatud huvi või kliendi nõusoleku alusel;
4.1.5. teenuse osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud TKM Grupi välistele kolmandatele isikutele lepingu täitmise eesmärgil (näiteks kliendi kontaktandmete edastamine sõnumite ja e-kirjade mass-saatmist pakkuvatele ettevõtetele või postiettevõttele);
4.1.6. maksehäiretega seotud andmekogude pidajatele (sh Creditinfo Eesti AS-le või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit), kellele TKMF edastab infot õigusaktide või sõlmitud lepingu alusel vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha kolmandatele isikutele võimalikuks kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on avalik huvi kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse §-ga 10;
4.1.7. nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale (näiteks inkassoettevõttele). Edastatavad andmed hõlmavad aluslepingute andmeid ja võlaandmeid ning andmeid edastatakse TKMF-i õigustatud huvi alusel krediidiriski juhtimise eesmärgil;
4.1.8. kolmandatest osapooltest konsultantidele või nõustajatele (näiteks audiitorid ja advokaadid) teenuse osutamise eesmärgil, sh TKMF-i esindamiseks kohtuvaidlustes, juriidilise nõustamise osutamiseks, audiitorteenuse osutamiseks. Andmete edastamise õiguslikuks aluseks on TKMF-i õigustatud huvi;
4.1.9. muudele kolmandatele isikutele kliendi nõusoleku alusel;
4.1.10. juhul, kui TKMF on kohustatud avaldama ja edastama kliendiandmeid õigusaktidest ja rahvusvahelistest ja vastastikuse õigusabi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, Rahapesu Andmebüroole, Finantsinspektsioonile, Pensioniregistrile).

4.2. Üldreeglina ei edasta TKMF kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda. Juhul, kui see peaks mistahes põhjusel olema siiski vajalik kas kliendi enda nõusoleku alusel või temaga sõlmitud lepingu täitmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, veendub TKMF selles, et riigis, kuhu andmeid edastatakse, rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, mille osas on Euroopa Komisjon vastu võtnud otsuse andmekaitse taseme piisavuse kohta.

5. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine

5.1. Profiilianalüüs on kliendi isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida tema majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi ja huvisid. TKMF kasutab profiilianalüüsi näiteks turunduse eesmärgil, riskide hindamisel, rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel pettusega võitlemisel ja maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel. Automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ning krediidiotsuste tegemisel. Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas TKMF-i õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel või vajaduse korral kliendi nõusoleku alusel.

5.2. Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab TKMF-il pakkuda klientidele teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel ei kogu TKMF eraldi kliendi kohta andmeid juurde, vaid kasutab andmeid, mis on kliendi kohta juba olemas või milliseid andmeid peab TKMF kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud kohustustest või riskijuhtimiseks (nt maksehäired, teave rahvusvaheliste sanktsioonide kohta jm negatiivne taustainfo, mis on TKMF-ile teada).

5.3. Kliendil on õigus nõuda, et tema suhtes tehtud automatiseeritud otsus (eelkõige krediidi mitteväljastamise või krediidilimiidi suuruse osas) vaadatakse üle mitte-automatiseeritud viisil.

6. Kliendi isikuandmete säilitamine

6.1. TKMF ei töötle kliendi isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks, kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.

7. Kliendi õigused

7.1. Kliendil on õigus:
7.1.1. saada igal ajal teavet, kas TKMF töötleb tema isikuandmeid ning kui töötleb, siis õigus saada teavet enda isikuandmetest ja nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Kliendi õigust oma isikuandmetega tutvuda võib olla piiratud õigusaktidega, teiste isikute õigustega oma privaatsusele ning TKMF-i õigustega (nt ärisaladuse kaitse);
7.1.2. võtta tagasi TKMF-ile enda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel ei töötle TKMF enam kliendi isikuandmeid eesmärgil, mida tehti kliendi nõusoleku alusel. Selguse huvides on täpsustatud, et võivad siiski esineda ka muud alused (seadusest tuleneva kohustuse täitmine, kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või TKMF-i õigustatud huvi), mille alusel kliendi andmete töötlemine siiski jätkub;
7.1.3. esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele, sh profiilianalüüsi teostamisele TKMF-i poolt, kui TKMF töötleb neid andmeid enda õigustatud huvi alusel. Sellisel juhul ei ole TKMF-il õigust kliendi isikuandmeid enam edasi töödelda, välja arvatud juhul, kui TKMF-i huvid kaaluvad üles kliendi õiguste võimaliku riive (nt üldiste juriidiliste kohustuste täitmine);
7.1.4. nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks kui TKMF-il puudub õigus selliseid andmeid töödelda või töötleb andmeid kliendi nõusoleku alusel ning klient võtab oma nõusoleku tagasi. Kustutamist ei saa nõuda siis või sellises ulatuses, milleks TKMF-il on õigus või kohustus isikuandmeid töödelda (nt juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks, enda õigustatud huvi teostamiseks);

7.2. Kliendil on võimalik oma õiguseid kasutada, pöördudes selleks TKMF-i poole e-posti teel dpo@kaubamaja.ee. TKMF vastab esitatud nõudele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul nõude saamise päevast. Kui enne nõudele vastamist on vaja selgitada välja asjaolusid, paluda täpsustusi või teostada kontrolle, võib TKMF vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt klienti.

7.3. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.