Partnerprogrammi tingimused

Kehtivad alates 26.03.2024
1. Partnerprogramm

1.1. Partnerprogramm on TKM Gruppi (edaspidi ka TKM Grupp) kuuluvate Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kaupluste (edaspidi ühiselt nimetatud ka Partnerprogrammi kauplused) ühine püsikliendiprogramm.

1.2. Partnerprogrammiga liitujale väljastatakse Partnerkaart, mille registreerimise alusel saab Partnerkaardi kasutaja (edaspidi nimetatud ka klient) püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

1.3. Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja TKM Grupi vahel kehtima leping käesolevas dokumendis toodud tingimustel (edaspidi Partnerprogrammi leping).

1.4. Partnerkaarti on võimalik taotleda ka Partner deebetkaardi või Partner krediitkaardina, mida saab lisaks eelnevalt nimetatule kasutada pangakaardina. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank koostöös TKM Grupiga ning Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutamise tingimustega saab tutvuda LHV Panga veebilehel www.lhv.ee ja lisainfot telefonil 680 0400.

1.5. Muuhulgas on Partnerprogrammi kliendil võimalik taotleda Partner Kuukaardi makselahendusi (ostulimiit, osamakse ja järelmaks), mis võimaldavad kliendil Partnerprogrammi kauplustes, sh e-poodides sooritatud ostude eest tasuda paindlikult kliendile sobivas tempos. Partner Kuukaardi makselahendusi pakub TKM Grupi tütarettevõte TKM Finants AS (edaspidi TKMF; registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143), kes omab Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusluba nr 4.1-1/161. Vaata lisaks: Partner Kuukaardi makselahendused.

1.6. Lähtudes keskkonnasäästlikust mõtteviisist, eelistame Partnerprogrammis igal võimalusel paberivaba asjaajamist, kasutades elektroonilisi vahendeid ja kanaleid.

1.7. Partnerprogrammi eest vastutab TKM Grupp AS (registrikood 10223439, aadress Kaubamaja 1, Tallinn 10143). Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank (registrikood 10539549) koostöös TKM Grupiga. Partner Kuukaart makselahenduste pakkuja on TKM Finants AS.

1.8. Partnerprogrammiga seotud küsimustes palume võtta ühendust e-posti aadressil: info@partnerkaart.ee.

2. Partnerprogrammi püsisoodustused ja ostuboonus

2.1. Partnerprogrammi püsisoodustusena saab klient Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes kõikidelt kaupadelt allahindlust 5% ning Viking Motorsis kehtib 5%-line soodustus tavahinnaga varuosadele ja hooldusele. Lisaks on Partnerprogrammi kauplustes püsivalt hulgaliselt eripakkumisi.

2.2. Partnerkaardi kasutamisel kogub klient Kaubamaja, Selveri, Delice’i, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes igalt kulutatud eurolt ühe boonuspunkti, mis tähendab, et klient saab kõikidelt ostudelt 1% soodustust. Partner deebetkaardiga makstes kogub klient 2 eurosenti ja Partner krediitkaardiga makstes 3 eurosenti soodustust igalt kulutatud eurolt. Kalendriaasta jooksul kogutud punktid kehtivad kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

2.3. Klient ei kogu boonuspunkte, kui nendega tasutakse Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote ja alkohoolse joogi eest või Kaubamaja Ilustuudio teenuste või jumestusteenuse eest Kaubamajas või I.L.U. stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms).

2.4. Klient saab kogutud boonuspunkte nende vääringu ulatuses kasutada ostude eest tasumiseks Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes.

2.5. Kliendi sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval kehtib Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i ilupoodides püsisoodustus 10%. Selverites kehtib sünnipäeval ja sellele eelneval ja järgneval viiel päeval Partnerkaardiga 10%-line soodustus kõikidelt Selveri ja Delice’i peolauatoodetelt ning Selveri ja Delice’i Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus on personaalne ning rakendub ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

2.6. Partnerprogrammis pakuvad kliendile lisaks Partnerprogrammi kauplustele kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi koostööpartnerid, kelle pakkumistega on võimalik tutvuda Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Klient peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva Partnerkaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu Partnerprogrammi ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata. Samuti ei kajastu koostööpartnerite juures sooritatud ostud Partnerkaardi tehingute väljavõttes ning nende kohta ei salvestata e-tšekke. TKM Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

3. Partnerkaardi väljastamise tingimused

Esmase Partnerkaardi väljastamine
3.1. Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotluse esitada Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses, Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee ning Partnerkaardi rakenduses.

3.2. Eraisikule vanuses 7–17 (k.a) eluaastat võib vormistada Partnerkaardi, kui vastavat kaarti taotleb alaealise lapse vanem või hooldaja. Vastavate autentimisvahendite (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, pangalink) olemasolul on isikutel vanuses 13–17 (k.a) võimalik Partnerkaardi taotlus esitada ka ise. Kaardi taotleja kinnitab taotluses kaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega, sh isikuandmete töötlemise tingimustega. Kui Partnerkaarti taotleb alaealise lapse vanem, annab vanem oma alaealise lapse eest ka vastavad nõusolekud.

3.3. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja Partner deebetkaarti või Partner krediitkaarti.

3.4. TKM Grupil on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita isikut tõendavat dokumenti või ei esita kohustuslikke andmeid või kui taotlejal on juba kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart.

3.5. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses tuleb taotlejal kaardi kättesaamiseks tasuda kohapeal kaardi maksumus, esitada isikut tõendav dokument ja allkirjastada leping mobiil-ID, Smart-ID või spetsiaalse krihvli abil, mis loetakse käesolevate tingimuste täitmisel samaväärseks omakäelise allkirjaga. Klienditeenindaja väljastab taotlejale Partnerkaardi kohapeal. 7–12-aastaste (k.a) laste Partnerkaart väljastatakse kaardi taotlenud lapsevanema isikut tõendava dokumendi alusel.

3.6. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee ja Partnerkaardi rakendusest tuleb taotlejal allkirjastada leping mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil. Partnerkaardi taotlemine veebist ja rakendusest on tasuta ning kaart saadetakse taotleja postiaadressile 5 tööpäeva jooksul. Kliendil on võimalik taotleda ka ainult digitaalset kaarti ning sellisel juhul on kaart kasutamiseks valmis kohe pärast lepingu allkirjastamist.

Partnerkaardi kehtivus ja uue Partnerkaardi väljastamine
3.7. Partnerkaart kehtib 3 aastat selle väljastamise kuupäevast arvates. Digitaalse kaardi puhul algab kaardi kehtivus lepingu allkirjastamise kuupäevast.

3.8. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse kliendile uus kaart Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses. Uue Partnerkaardi saab tellida ka aadressil www.partnerkaart.ee. Digitaalse kaarti on kliendil võimalik uuendada Partnerkaardi rakenduses, iseteeninduses ja Selveri, Delice´i või Kaubamaja infoletis.

3.9. Uue Partnerkaardi väljastamisel või digitaalse kaardi uuendamisel kohustub klient kontrollima ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid ning andma kinnituse Partnerprogrammi tingimustega nõustumise kohta. Kinnituse andmata jätmisel ei ole kaarti võimalik uuendada.

3.10. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses uus Partnerkaart kliendile 3 kuu jooksul tasuta. Peale 3 kuu möödumist tuleb tasuda uue kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale.

3.11. Veebist aadressil www.partnerkaart.ee või Partnerkaardi rakendusest tellides on Partnerkaardi uuendamine kliendile tasuta ning uus kaart toimetatakse kliendi esitatud aadressile postiga 5 tööpäeva jooksul. Enne uue kaardi kasutamist tuleb posti teel kätte saadud kaart aktiveerida Partnerkaardi iseteeninduses aadressil www.partnerkaart.ee. Olemasolev Partnerkaart suletakse automaatselt uue kaardi tellimuse esitamisel.

3.12. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud viivitamatult teavitama TKM Gruppi, pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või sulgema kaardi ise Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. TKM Grupil ei ole kohustust hüvitada kaardi kadumise, varguse või väärkasutuse tõttu kliendile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju. Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

3.13. Kaotatud, varastatud ja rikutud kaardi asendamiseks uue Partnerkaardiga tuleb tasuda kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale. Pärast uue Partnerkaardi väljastamist ei ole võimalik vana kaarti enam uuesti aktiveerida.

3.14. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus automaatselt pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.

3.15. Leitud kaardist teavitatakse klienti telefoni või e-posti teel. Juhul kui klient ei tule pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele, kaart blokeeritakse ja hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda uut Partnerkaarti ning senise kaardiga kogutud boonuspunktid kantakse üle uuele kaardile . Kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud boonuspunktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

4. Partnerkaardi kasutamise tingimused

4.1. Partnerkaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Partnerkaardiga kaasnevad soodustused, teenused ja ostuboonus on kliendiga lahutamatult seotud ning neid ei ole võimalik kolmandatele isikutele üle kanda (sh kliendi surma korral).

4.2. Klient peab Partnerprogrammi kauplustes soodustuse saamiseks, ostuboonuse kogumiseks ja muude Partnerprogrammi teenuste kasutamiseks esitama kassas kehtiva personaalse Partnerkaardi enne ostu sooritamist. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.

4.3. Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda Partnerkaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart esitajalt ära võtta või keelduda tehingu tegemisest. Samuti on teenindajal õigus tehingust keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada isik, kes ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja.

4.4. Partnerprogrammi kauplused ei ole kohustatud kontrollima Partnerkaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. TKM Grupp ja Partnerprogrammi kauplused ei vastuta ühelgi juhul teise isiku poolt kaardi kasutamisega kliendile tekitatud kahju (nt boonuspunktide kasutamise) eest.

5. Isikuandmed Partnerprogrammis

5.1. Partnerprogrammis registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress, suhtluskeel, otseturunduse nõusolekud, peregrupi liikmed ning Partnerkaardiga registreeritud ostud.

5.2. Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas tuleb kliendil oma andmeid uuendada iga kuue kuu järel. See on vajalik selleks, et tagada kliendi konto turvalisus, takistada pahatahtlikke tegevusi, teavitada kahtlustäratavatest tehingutest ja seeläbi kaitsta klienti võimaliku kahju eest.

5.3. Isikuandmete töötlemisel lähtub TKM Grupp kehtivatest õigusaktidest ja andmekaitse parimatest praktikatest, et tagada klientide andmete turvaline töötlemine kogu andmete elutsükli vältel. Partnerprogrammi andmekaitsetingimused on kättesaadavad siin.

6. Iseteeninduse ehk PartnerEkspressi teenuse tingimused

6.1. Iseteenindus on Kaubamajas, Selveri ja Delice’i kauplustes pakutav teenus, mis aitab kliendil kiiresti ja iseseisvalt lugeda kassasüsteemi kõik ostetavad tooted selleks ette nähtud kaasaskantava elektroonilise triipkoodilugeja ehk ostupuldi abil ning maksta kõikide valitud toodete eest selleks ette nähtud makseterminalis ehk iseteeninduskassas või tavakassas. Iseteenindusteenuse nimetus on Kaubamajas PartnerEkspress, Selveris SelveEkspress ja Delice’is DeliceEkspress (edaspidi ühiselt nimetatud PartnerEkspress).

6.2. PartnerEkspressi teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi omanikud. Teenuse kasutamiseks tuleb tutvuda ja nõustuda kasutustingimustega, andes esimesel kasutuskorral vastava kinnituse iseteeninduse ekraanil, ning registreerida iga kord enne teenuse kasutamist oma Partnerkaart vastavas lugeris. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart registreeritakse kiipkaardi lugeris.

6.3. Pärast toodete ostupuldiga skaneerimist ja enne ostu eest maksmist tuleb ostupult tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või iseteeninduse klienditeenindajale.

6.4. Ostu eest tasumisel on klient kohustatud veenduma, et tema maksetehing on edukalt lõpetatud.

6.5. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine), ning see tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Kliendil on keelatud jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega kauplusele tekkinud kahju eest ning kohustub hüvitama Kaubamajale, Selverile või Delice’ile ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumise tõttu tekkinud otsese varalise kahju, mis on tekkinud ajavahemikul alates ostupuldi võtmisest kuni tagastamiseni.

6.6. Kaubamajal, Selveril ja Delice’il on õigus ühepoolselt etteteatamistähtajata lõpetada PartnerEkspressi kasutamise õigus kliendil:
6.6.1. kes edastab oma Partnerkaardi teisele isikule iseteenindusteenuse kasutamiseks;
6.6.2. kes ei kasuta ostupulti sihtotstarbeliselt;
6.6.3. kes on kahjustanud ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab iseteeninduse teenust muul viisil;
6.6.4. kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis olevate ja ostupuldiga skaneeritud kaupade erinevusi;
6.6.5. kes on iseteeninduse teenust kasutades lahkunud kauplusest ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).

6.7. Iseteeninduse teenuse kasutamisel vastutab Partnerkaardi peregrupi peakasutaja peregrupi alaealiste liikmete tegevuse eest.

6.8. PartnerEkspressi teenuse kasutamisel on kauplusel õigus kontrollida (suunata ostukontrolli) ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi/-kotti jm asetatud toodetele igal ajahetkel.

7. Partnerkaardi mobiilirakendus

7.1. Partnerprogrammi liikmel on võimalik AppStore’ist või Google Play’st oma nutiseadmesse alla laadida Partnerkaardi mobiilirakendus, mis asendab nii füüsilist Partnerkaarti kui ostupulti ning mida saab kasutada ka kui virtuaalset rahakotti.

7.2. Rakenduse abil on võimalik:
7.2.1. liituda Partnerprogrammiga (alates 13. eluaastast);
7.2.2. saada Partnerprogrammi kauplustes Partnerkaardi soodustusi ja koguda boonusraha;
7.2.3. sisestada maksevahendina Eestis pankade väljastatud pangakaarte ning kasutada neid läbi Partnerkaardi mobiilirakenduse Partnerprogrammi kauplustes ostude eest tasumisel;
7.2.4. kasutada oma nutiseadet Selveris, Delice’is ja Kaubamaja Toidumaailmas iseteeninduspuldina;
7.2.5. kasutada oma nutiseadet Selveris, Delice´is ja Kaubamaja Toidumaailmas füüsilise iseteeninduspuldi kättesaamiseks ja selle kasutamiseks.

7.3. Partnerkaardi mobiilirakenduse kasutustingimused on leitavad siin.

8. Partnerprogrammi peregrupp

8.1. Kliendil on sünnipäevasoodustuse laiendamiseks oma pereliikmetele võimalik moodustada kuni seitsmeliikmeline peregrupp, mis annab igale grupiliikmele õiguse saada Partnerkaardi sünnipäevasoodustust kõikide peregrupi liikmete sünnipäeval. Peregrupi liikmetele kehtivad iga peregrupi liikme sünnipäevaperioodil ehk viis päeva enne ja viis päeva pärast sünnipäeva Partnerkaardiga püsisoodustus 10% Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes. Selverites ja Delice’is kehtib 10%-line soodustus kõikidele Selveri ja Delice´i peolauatoodetele ja Selveri Pagarite toodetele, tortidele, kookidele, kringlitele, stritslitele ja jookidele (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib peregrupi liikmetele ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

8.2. Peregrupi saab luua Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas kehtivat Partnerkaarti omav isik, kes on vähemalt 18-aastane ning ei kuulu juba mõnda kehtivasse peregruppi. Korraga saab kuuluda ainult ühte peregruppi.

8.3. Peregruppi saab kuuluda kuni seitse kehtivat Partnerkaarti omavat liiget, st kuni kaks täiskasvanut ning nende kuni viis last vanuses 7−17 aastat (k.a). Kui peregruppi soovitakse liita rohkem kui viis last, tuleb nende peregruppi lisamiseks pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse.

8.4. Peregrupi loojal on peregrupi haldaja õigused ning tal on õigus lisada ja eemaldada peregrupist liikmeid.

8.5. Peregrupi loomiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee tuleb „Minu Pere“ menüülehel sisestada lisatava liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Täiskasvanud liikme lisamisel peab liidetav pereliige 1 kuu jooksul andma Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nõusoleku peregrupiga liitumiseks.

8.6. Peregrupi soodustus rakendub järgmisel päeval pärast täiskasvanud pereliikme poolt nõusoleku kinnitamisest Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas või alaealiste laste puhul järgmisest päevast nende peregruppi lisamisest arvates.

8.7. Peregrupiga liitunud alaealise Partnerkaardile laienevad kõik Partnerprogrammi soodustused. Kui Partnerkaardi kehtivusperioodi jooksul saab kaarti kasutav laps 18-aastaseks, siis arvatakse ta peregrupist välja ning väljastatakse talle soovi korral Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel punktis 3 toodud tingimustel iseseisev 3-aastase kehtivustähtajaga kaart.

8.8. Peregrupist lahkumiseks peab isik pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või eemaldama ennast peregrupist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Peregrupi looja peregrupist lahkumisel eemaldatakse peregrupist kõik selle liikmed. Partnerkaart ning sellega seotud soodustused kehtivad kõikidele peregrupi liikmetele edasi ning pereliikmetele on võimalik moodustada uus peregrupp uue perepeaga.

8.9. Peregrupi soodustused kehtivad ainult kehtiva Partnerkaardiga liikmele.

8.10. Peregrupi täiskasvanud liikmed vastutavad enda esitatud peregrupi andmete õigsuse ning peregrupi haldamiseks vajalike nõusolekute olemasolu eest.

8.11. TKM Grupil on õigus jätta peregruppi registreerimata isikuid ning eemaldada peregrupist liikmeid, kui on alust arvata, et isikud ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

8.12. TKM Grupil on õigus keelduda peregrupi soodustuse andmisest, kui on alust arvata, et isik ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

9. Partnerprogrammi üldtingimuste muutmine

9.1. TKM Grupil on igal ajal õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh boonusprogrammi tingimusi, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatustest, mis puudutavad Partnerprogrammi hinnakirja, teavitab TKM Grupp klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemist ei pea TKM Grupp eelnevalt põhjendama.

9.2. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti muu Partnerkaardiga seotud informatsioon on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva ja veebilehel näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv veebilehel nähtav tekst.

9.3. Kui klient ei soovi jätkata Partnerprogrammi teenuste kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus igal ajal sõlmitud lepingud üles öelda, esitades vastava lepingu lõpetamise taotluse Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses.

9.4. Partnerprogrammi lepingu ülesütlemisel loobub klient kontole kogunenud ostuboonusest TKM Grupi kasuks ning pärast kaardi sulgemist ei ole kliendil enam võimalik ostuboonust ega muid kaardiga kaasnevaid hüvesid kasutada.