Partnerprogrammi tingimused

Kehtivad alates 24.08.2022     Prindi

1. Partnerprogramm

1.1. Partnerprogramm on Tallinna Kaubamaja Gruppi (edaspidi ka TKM Grupp) kuuluvate Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kaupluste (edaspidi nimetatud ka Partnerprogrammi kauplused) ühine püsikliendiprogramm.

1.2. Partnerprogrammiga liitujale väljastatakse Partnerkaart, mille registreerimise alusel saab Partnerkaardi kasutaja (edaspidi nimetatud ka klient) püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

1.3. Partnerkaarti on võimalik taotleda ka Partner deebetkaardi või Partner krediitkaardina, mida saab lisaks eelnevalt nimetatule kasutada pangakaardina. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank koostöös TKM Grupiga ning Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutamise tingimustega saab tutvuda LHV Panga veebilehel www.lhv.ee või vajadusel lisainfot küsida telefonil 680 0400

1.4. Lisaks on kliendil võimalik taotleda Partner Kuukaardi ostulimiiti, mis võimaldab kliendil maksepäeva edasi lükates soetada kaupu TKM Gruppi kuuluvates Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes, sh e-poodides. Samuti on võimalik Partner Kuukaardile kanda rahalisi vahendeid, mida on võimalik kasutada eespool loetletud ja TKM Gruppi kuuluvates kauplustes, sh e-poodides Partner Kuukaardi ostulimiiti pakub TKM Grupi tütarettevõte TKM Finants AS (edaspidi TKMF; registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143), kes omab Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusluba nr
4.1-1/161. Vaata lisaks: Partner Kuukaardi ostulimiidi tingimused

1.5. Partnerkaardi taotluse esitamisel ja Partnerprogrammi tingimustega nõustumisel hakkab kliendi ja TKM Grupi vahel kehtima leping käesolevates dokumendis toodud tingimustel (edaspidi Partnerprogrammi leping).

1.6. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse taotlemisel edastab TKM Grupp kliendi Partnerprogrammi raames kogutud isikuandmed (eelkõige nimi, perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed) TKMF-ile, kes töötleb kliendi isikuandmeid krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-de 47–49 ja TKMF-i isikuandmete töötlemise tingimuste  alusel vastutustundliku laenamise nõuete täitmise ja kliendi maksevõime hindamise (finantsiline usaldusväärsus) ja limiidilepingu sõlmimise eesmärgil. Kliendi vastavaid andmeid edastades kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti AS andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult Partner Kuukaardi maksimaalse ostulimiidi väljaarvutamiseks). TKM Grupp edastab kliendi andmed TKMF-ile üksnes juhul, kui klient on avaldanud soovi Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse taotlemiseks

1.7. Lähtudes keskkonnasäästlikust mõtteviisist, eelistame Partnerprogrammis igal võimalusel paberivaba asjaajamist, kasutades elektroonilisi vahendeid ja kanaleid.

1.8. Partnerprogrammi eest vastutab Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, aadress Kaubamaja 1, Tallinn 10143). Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi pakkuja on AS LHV Pank (registrikood 10539549) koostöös TKM Grupiga.

1.9. Partnerprogrammiga seotud küsimustes palume võtta ühendust e-posti teel: info@partnerkaart.ee.

2. Partnerprogrammi püsisoodustused ja ostuboonus

2.1. Partnerprogrammi püsisoodustusena saab klient Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes kõikidelt kaupadelt allahindlust 5% ning Viking Motorsis kehtib 5%-line soodustus tavahinnaga varuosadele ja hooldusele. Lisaks on Partnerprogrammi kauplustes püsivalt hulgaliselt eripakkumisi.

2.2. Partnerkaardi kasutamisel kogub klient Kaubamaja, Selveri, Delice’i, I.L.U. ja L´Occitane’i kauplustes igalt kulutatud eurolt ühe boonuspunkti, mis tähendab, et klient saab kõikidelt ostudelt 1% soodustust. Partner deebetkaardiga makstes kogub klient 2 eurosenti ja Partner krediitkaardiga makstes 3 eurosenti soodustust igalt kulutatud eurolt. Kalendriaasta jooksul kogutud punktid kehtivad kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

2.3. Klient ei kogu boonuspunkte, kui nendega tasutakse Partnerkaardi, kinkekaardi, pandi, tubaka või tubakatoote, alkohoolse joogi eest või Kaubamaja Ilustuudio teenuste või jumestusteenuse eest Kaubamajas või I.L.U. stuudiotes või kolmanda osapoole teatud teenuse või kauba eest (kõnekaart, tellimiskaart, kuulutus, postmark, bussipilet, lotopilet, Rahva Raamatu E-kioski toode, kohviautomaadi toode Selveris, teatri-, kontserdi jmt pilet ja/või selle pileti teenustasu, heategevustoode, puhkuse- ja reisipakett vms).

2.4. Klient saab kogutud boonuspunkte nende vääringu ulatuses kasutada ostude eest tasumiseks Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes.

2.5. Kliendi sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval kehtib Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i ilupoodides püsisoodustus 10%. Selverites kehtib sünnipäeval ja sellele eelneval ja järgneval viiel päeval Partnerkaardiga 10%-line soodustus kõikidelt Selveri ja Delice’i peolauatoodetelt ja Selveri ja Delice’i Pagarite toodetelt, tortidelt, kookidelt, kringlitelt, stritslitelt ja jookidelt (v.a kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus on personaalne ning rakendub ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

2.6. Partnerprogrammis pakuvad kliendile lisaks Partnerprogrammi kauplustele kaupade/teenuste ostusoodustusi või muid pakkumisi koostööpartnerid, kelle pakkumistega on võimalik tutvuda Partnerkaardi veebilehel partnerkaart.ee. Klient peab koostööpartneri juures soodustuse saamiseks esitama kehtiva Partnerkaardi enne ostu või teenuse eest tasumist. Koostööpartneritele tasutud summad ei lisandu Partnerprogrammi ostusumma arvestusse ja nende eest ostuboonust ei arvestata. Samuti ei kajastu koostööpartnerite juures sooritatud ostud Partnerkaardi tehingute väljavõttes ning nende kohta ei salvestata e-tšekke. TKM Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekkimise eest, kui koostööpartner mingil põhjusel keeldub soodustust võimaldamast.

3. Partnerkaardi väljastamise tingimused

Esmase Partnerkaardi väljastamine

3.1. Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi (edaspidi ka kaart) saamiseks saab taotluse esitada Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses, Partnerkaardi veebilehel partnerkaart.ee ning Partnerkaardi rakenduses.

3.2. Eraisikule vanuses 7–17 (k.a) eluaastat võib vormistada Partnerkaardi, kui vastavat kaarti taotleb alaealise lapse lapsevanem. Vastavate autentimisvahendite (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, pangalink) olemasolul on isikutel vanuses 13–17 (k.a) võimalik Partnerkaardi taotlus esitada ka ise. Kaardi taotleja kinnitab taotluses kaardi kasutaja kohta esitatud andmete õigsust ja kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud Partnerprogrammi tingimustega, ning annab nõusoleku kaardi kasutaja isikuandmete töötlemiseks Partnerprogrammis. Kui Partnerkaarti taotleb alaealise lapse vanem, annab vanem oma alaealise lapse eest ka vastavad nõusolekud.

3.3. Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart. Partner deebetkaart ja Partner krediitkaart on ühtlasi ka Partnerkaardi funktsiooniga, mistõttu ei saa üks isik korraga kasutada näiteks Partnerkaarti ja Partner deebetkaarti või Partner krediitkaarti.

3.4. TKM Grupil on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui taotleja ei esita isikut tõendavat dokumenti või ei esita kohustuslikke andmeid või kui taotlejal on juba kehtiv Partnerkaart, Partner deebetkaart või Partner krediitkaart.

3.5. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses tuleb taotlejal kaardi kättesaamiseks tasuda kohapeal kaardi maksumus, esitada isikut tõendav dokument ja allkirjastada leping mobiil-ID, Smart-ID või spetsiaalse krihvli abil, mis loetakse käesolevate tingimuste täitmisel samaväärseks omakäelise allkirjaga. Klienditeenindaja väljastab taotlejale Partnerkaardi kohapeal. Alaealiste vanuses 7–12 (k.a) eluaastat Partnerkaart väljastatakse kaarti taotlenud lapse vanema isikut tõendava dokumendi alusel.

3.6. Esmase Partnerkaardi taotlemisel Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee ja Partnerkaardi rakendusest tuleb taotlejal allkirjastada leping mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil. Partnerkaardi taotlemine veebist ja rakendusest on tasuta ning kaart saadetakse taotleja postiaadressile 5 tööpäeva jooksul.

Partnerkaardi kehtivus ja uue Partnerkaardi väljastamine

3.7. Partnerkaart kehtib 3 aastat selle väljastamise kuupäevast arvates.

3.8. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel väljastatakse kliendile uus kaart Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses. Uue Partnerkaardi saab tellida ka aadressil www.partnerkaart.ee. Uue Partnerkaardi väljastamisel kohustub klient kontrollima ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid ning andma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

3.9. Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses väljastatakse 3 kuu jooksul arvates Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisest uus Partnerkaart kliendile tasuta. Peale 3 kuu möödumist tuleb tasuda uue kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale.

3.10. Veebist aadressil www.partnerkaart.ee või Partnerkaardi rakendusest tellides on Partnerkaardi uuendamine kliendile tasuta ning uus kaart toimetatakse kliendi esitatud aadressile postiga 5 tööpäeva jooksul. Enne uue kaardi kasutamist tuleb posti teel kättesaadud kaart aktiveerida Partnerkaardi iseteeninduses aadressil www.partnerkaart.ee. Olemasolev Partnerkaart suletakse automaatselt uue kaardi tellimuse esitamisel.

3.11. Partnerkaardi kaotamisest või vargusest on klient kohustatud viivitamatult teavitama TKM Gruppi, pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või sulgema kaardi ise Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas. TKM Grupil ei ole kohustust hüvitada kaardi kadumise, varguse või väärkasutuse tõttu kliendile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju. Grupp ei vastuta kliendi ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

3.12. Kaotatud, varastatud ja rikutud kaardi asendamiseks uue Partnerkaardiga tuleb tasuda kaardi maksumus vastavalt hinnakirjale. Pärast uue Partnerkaardi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.

3.13. Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel, kaardi kaotamisel või varguse korral kantakse senisele kaardile kogunenud ostuboonus pärast uue kaardi aktiveerimist uuele kaardile.

3.14. Leitud kaardist teavitatakse klienti telefoni või e-posti teel. Juhul kui klient pärast teate saamist ühe kuu jooksul kaardile järele ei tule, kaart blokeeritakse ja hävitatakse. Pärast seda on võimalik taotleda uut Partnerkaarti (punkt 3.12) ning senise kaardiga kogutud boonuspunkte saab kasutada uue kaardiga (punkt 3.13). Kui kaardile järele ei tulda ja uut kaarti ei vormistata, kehtivad kalendriaasta jooksul kogutud boonuspunktid kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

3.15. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 7 aasta jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, loetakse Partnerprogrammi leping kliendi ja TKM Grupi vahel lõppenuks.

4. Partnerkaardi kasutamise tingimused

4.1. Partnerkaart on personaalne ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule. Partnerkaardiga kaasnevad soodustused, teenused ja ostuboonus on kliendiga lahutamatult seotud ning neid ei ole võimalik kolmandatele isikutele üle kanda (sh kliendi surma korral).

4.2. Klient peab Partnerprogrammi kauplustes soodustuse saamiseks, ostuboonuse kogumiseks ja muude Partnerprogrammi teenuste kasutamiseks esitama kassas enne ostu sooritamist kehtiva personaalse Partnerkaardi. Tagantjärele ostusummat Partnerkaardi arvestusse ei kanta ja ostuboonust ei arvutata.

4.3. Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda Partnerkaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart esitajalt ära võtta. Samuti on teenindajal õigus tehingust keelduda, kui boonuspunkte soovib kasutada isik, kes ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja.

4.4. Partnerprogrammi kauplused ei ole kohustatud kontrollima Partnerkaardi esitaja õigust esitatavat kaarti kasutada, sh õigust kasutada kaardil olevaid boonuspunkte. TKM Grupp ja Partnerprogrammi kauplused ei vastuta teise isiku poolt kaardi kasutamisega kliendile tekitatud kahju (nt boonuspunktide kasutamise) eest.

5. Iseteeninduse ehk PartnerEkspressi ja SelveEkspressi teenuse tingimused

5.1. Iseteenindus on Kaubamajas, Selveri ja Delice’i kauplustes pakutav teenus, mis aitab kliendil kiiresti ja iseseisvalt lugeda kassasüsteemi kõik ostetavad tooted selleks ette nähtud kaasaskantava elektroonilise triipkoodilugeja ehk ostupuldi abil ning maksta kõikide valitud toodete eest selleks ette nähtud makseterminalis ehk iseteeninduskassas või ka tavakassas. Iseteeninduse teenuse nimetus Kaubamajas on PartnerEkspress, Selveris SelveEkspress ja Delice’is DeliceEkspress (edaspidi ühiselt nimetatud PartnerEkspress).

5.2. PartnerEkspressi teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik Partnerkaardi, Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutajad. Teenuse kasutamiseks tuleb tutvuda ja nõustuda kasutamistingimustega, andes esimesel kasutuskorral vastava kinnituse iseteeninduse ekraanil, ning registreerida iga kord enne teenuse kasutamist oma Partnerkaart vastavas lugeris. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi registreerimine toimub kiipkaardi lugeris.

5.3. Pärast toodete ostupuldiga skaneerimist ja enne ostu eest maksmist tuleb ostupult tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või iseteeninduse klienditeenindajale.

5.4. Ostu eest tasumisel on klient kohustatud veenduma, et tema maksetehing on edukalt lõpetatud.

5.5. Ostupulti tohib kasutada vaid sihtotstarbeliselt ostude sooritamiseks, hoidudes selle kahjustamisest ning teiste isikute kätte sattumisest (sh lastele mängimiseks andmine), ning see tuleb alati tagastada selleks ettenähtud hoidikusse või teenindajale. Kliendil on keelatud jätta ostupulti müügisaali või lahkuda müügisaalist koos ostupuldiga. Klient vastutab ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumisega kauplusele tekkinud kahju eest ning kohustub hüvitama Kaubamajale, Selverile või Delice’ile ostupuldi hävimise, kaotsimineku või kahjustumise tõttu tekkinud otsese varalise kahju, mis on tekkinud perioodil alates ostupuldi võtmisest kuni tagastamiseni.

5.6. Kaubamajal, Selveril ja Delice’il on õigus ühepoolselt etteteatamistähtajata lõpetada PartnerEkspressi kasutamise õigus kliendil
5.6.1. kes edastab oma Partnerkaardi teisele isikule iseteenindusteenuse kasutamiseks;

5.6.2. kes ei kasuta ostupulti sihtotstarbeliselt;
5.6.3. kes on kahjustanud ostupulti ja/või sellega seotud seadmeid või kuritarvitab iseteeninduse teenust muul viisil;
5.6.4. kelle puhul on ostukontrolli käigus korduvalt tuvastatud ostukorvis ja ostupuldis olevate kaupade erinevusi;
5.6.5. kes on iseteeninduse teenust kasutades lahkunud kauplusest ostu eest tasumata (sealhulgas juhtumid, kus maksetehing on jäänud lõpetamata või ei ole viidud lõpuni).

5.7. Iseteeninduse teenuse kasutamisel vastutab Partnerkaardi peregrupi peakasutaja peregrupi alaealiste liikmete tegevuse eest.

5.8. PartnerEkspressi teenuse kasutamisel on kauplusel õigus kontrollida (suunata ostukontrolli) ostupuldiga sisseloetud toodete nimetuse ja koguse vastavust tegelikult ostukärusse/-korvi/-kotti jm asetatud toodetele igal ajahetkel.

6. Partnerprogrammi peregrupp

6.1. Kliendil on sünnipäevasoodustuse laiendamiseks oma pereliikmetele võimalik moodustada kuni seitsmeliikmeline peregrupp, mis annab igale grupi liikmele õiguse saada Partnerkaardi sünnipäevasoodustust kõikide peregrupiliikmete sünnipäeval. Peregrupi liikmetele kehtivad iga peregrupi liikme sünnipäevaperioodil ehk viis päeva enne ja viis päeva pärast sünnipäeva Partnerkaardiga püsisoodustus 10% Kaubamajas, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes. Selverites ja Delic’is kehtib 10%-line soodustus kõikidele Selveri ja Delice´i peolauatoodetele ja Selveri Pagarite toodetele, tortidele, kookidele, kringlitele, stritslitele ja jookidele (v.a  kampaania- ja allahinnatud tooted). 10%-line sünnipäevasoodustus ei laiene Partnerkaardi pakkumistele. Sünnipäevasoodustus kehtib peregrupi liikmetele ainult kehtiva Partnerkaardi esitamisel.

6.2. Peregrupi saab luua Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses või Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas kehtivat Partnerkaarti omav isik, kes on vähemalt 18-aastane ning ei kuulu juba mõnda kehtivasse peregruppi. Korraga saab kuuluda ainult ühte peregruppi.

6.3. Peregruppi saab kuuluda kuni seitse kehtivat Partnerkaarti omavat liiget, st kuni kaks täiskasvanut ning nende kuni viis last vanuses 7−17 aastat (k.a). Kui peregruppi soovitakse liita rohkem kui viis last, tuleb nende peregruppi lisamiseks pöörduda Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse.

6.4. Peregrupi loojal on peregrupi haldaja õigused ning tal on õigus lisada ja eemaldada peregrupist liikmeid.

6.5. Peregrupi loomiseks Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee tuleb „Minu Pere“ menüülehel sisestada lisatava liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Täiskasvanud liikme lisamisel peab liidetav pereliige 1 kuu jooksul andma Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nõusoleku peregrupiga liitumiseks.

6.6. Peregrupi soodustus hakkab täiskasvanud liikme puhul kehtima alates nõusoleku kinnitamisest Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas ning laste puhul alates nende lisamisest peregruppi Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna „Minu Pere“ menüülehel.

6.7. Peregrupiga liitunud alaealise Partnerkaardile laienevad kõik Partnerprogrammi soodustused. Kui Partnerkaardi kehtivusperioodi jooksul saab kaarti kasutav laps 18-aastaseks, siis arvatakse ta peregrupist välja ning väljastatakse talle soovi korral Partnerkaardi kehtivusperioodi lõppemisel punktis 3 toodud tingimustel iseseisev 3-aastase kehtivustähtajaga kaart.

6.8. Peregrupist lahkumiseks peab isik pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või eemaldama ennast peregrupist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Peregrupi looja peregrupist lahkumisel eemaldatakse peregrupist kõik selle liikmed. Partnerkaart ning sellega seotud soodustused kehtivad kõikidele peregrupi liikmetele edasi ning pereliikmetele on võimalik moodustada uus peregrupp uue perepeaga.

6.9. Peregrupi soodustused kehtivad ainult kehtiva Partnerkaardiga liikmele.

6.10. Peregrupi täiskasvanud liikmed vastutatavad enda esitatud peregrupi andmete õigsuse ning peregrupi haldamiseks vajalike nõusolekute olemasolu eest.

6.11. TKM Grupil on õigus jätta peregruppi registreerimata isikuid ning eemaldada peregrupist liikmeid, kui on alust arvata, et isikud ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

6.12. TKM Grupil on õigus keelduda peregrupi soodustuse andmisest, kui on alust arvata, et isik ei kasuta peregrupi soodustust sihtotstarbeliselt.

7. Isikuandmete töötlemine Partnerprogrammis

Isikuandmete töötlemine

7.1. TKM Grupp töötleb kliendi isikuandmeid Partnerkaardi taotleja poolt esitatud Partnerkaardi väljastamise taotluse alusel ning sõlmitud ja jõustunud lepingute alusel. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi kasutaja isikuandmeid töötleb lisaks TKM Grupile ka AS LHV Pank vastavalt AS-i LHV Pank kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, millega on võimalik tutvuda LHV Panga veebilehel lhv.ee või vajadusel küsida lisainfot telefonil 680 0400. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse kasutamisel töötleb lisaks TKM Grupile kliendi andmeid ka TKM Finants AS vastavalt kliendi isikuandmete töötlemise tingimustele.

7.2. Tallinna Kaubamaja Grupp töötleb isikuandmeid Partnerprogrammis alljärgnevatel eesmärkidel:
7.2.1. lepingu sõlmimine ja täitmine;
7.2.2. kliendiga suhtlemine ja päringutele vastamine;
7.2.3. püsikliendikontode haldamine;
7.2.4. Partnerprogrammiga seotud ja muu asjakohase olulise info edastamine;
7.2.5. Partnerkaardi kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumine;
7.2.6. loosimiste läbiviimine ja küsitluste korraldamine;
7.2.7. tarbijaharjumuste uurimine ja müügistatistika koostamine;
7.2.8. teenuste haldamine ja arendamine.

7.3. Partnerprogrammiga liitumisel nõustub klient kehtivate Partnerprogrammi tingimustega ja annab TKM Grupile nõusoleku töödelda tema isikuandmeid (sh tema esitatud isikuandmete ja tema Partnerkaardiga sooritatavate ostude andmete) käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

7.4. Uue Partnerkaardi väljastamisel kontrollib klient ja vajadusel uuendab oma isikuandmeid (sh kontaktandmeid) ning kinnitab nõusolekut isikuandmete töötlemiseks vastavalt Partnerprogrammi tingimustele. Nõusoleku andmata jätmisel ei ole kliendile võimalik uut Partnerkaarti väljastada.

7.5. TKM Grupp töötleb isikuandmeid TKM Grupi õigustatud huvides juhtudel, kui isikuandmete töötlemine on vajalik isikute ja vara kaitse eesmärgil (seal hulgas Partnerprogrammi kauplustes kasutusel olev videovalve) või õigusnõuete menetlemiseks. Õigustatud huvi alusel töötleb TKM Grupp isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on kliendil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes TKM Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

7.6. Lisaks töötleb TKM Grupp isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses (näiteks riigiasutuste ja õiguskaitseasutuste päringutele vastamine).

7.7. TKM Grupp töötleb isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja eelkõige ulatuses, mis on vajalik lepingu täitmiseks ja klientide parimaks teenindamiseks, ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

Partnerprogrammis töödeldavad isikuandmed

7.8. Partnerprogrammis registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnipäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress, suhtluskeel, otseturunduse nõusolekud, peregrupi liikmed ning Partnerkaardiga registreeritud ostud. Kliendi kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, Eestis asuv postiaadress) on vajalikud kliendile oluliste teadete edastamiseks (näiteks pangakaardi, rahakoti või ostude unustamisel kauplusesse, toimunud ostutehinguga seotud asjaolude väljaselgitamisel ja lahendamisel, iseteeninduse juhtumid jms), võimalike nõuete koostamiseks, kaitsmiseks ja nendele vastamiseks, lepinguliste ja tarbijakaitse õiguste ja kohustuste täitmiseks ning tootevastutuse kohustuse täitmiseks (näiteks ohtliku toote tagasi kutsumine) jms.

7.9. TKM Grupil on õigus kliendi isikuandmete kohta teha profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Kaardi kasutamine profiilianalüüsita ei ole võimalik ning kui kaardi kasutaja keeldub profiilianalüüsist, kaasneb sellega Partnerkaardi sulgemine ja kõikide Partnerkaardi kasutaja õiguste lõppemine.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

7.10. Kliendile edastatakse infot Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või Partnerprogrammi koostööpartnerite sooduspakkumiste, kampaaniapakkumistete, toodete, teenuste ja allahindluste ning muu kaardiga seotud info või küsitluste infot kohta paberkandjal ja elektrooniliste kanalite (sealhulgas sotsiaalmeedia) kaudu taotluses kliendi esitatud telefoninumbrite, e-posti aadressi või Eestis asuva postiaadressi vahendusel, kui klient on taotluses andnud nõusoleku vastavate pakkumiste saamiseks.

7.11. TKM Grupil on õigus ilma eraldi nõusolekuta edastada kliendile infot kliendi ja TKM Grupi vaheliste lepingute ja nende täitmise kohta ning Partnerprogrammi kohta (Partnerkaardi kehtivusega seotud info, boonuspunktidega seotud info, Partnerprogrammi muudatuste info jms). Samuti on kliendile õigus edastada ilma sellekohase nõusolekuta kliendi jaoks olulisi teateid ning muud asjakohast olulist infot.

7.12. TKM Grupil on õigus edastada kliendi isikuandmeid TKM Grupiga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, kus Partnerkaardiga saab püsisoodustusi ja eripakkumisi ning koguda ostuboonust.

7.13. Kui klient väljendab Partnerkaardi taotluses soovi saada Partnerkaardi ja/või Partnerprogrammi kaupluste ja/või koostööpartnerite pakkumisi, annab klient sellega nõusoleku edastada oma nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

7.14. Kliendi ja TKM Grupi vahelise lepingu täitmiseks vajaliku info saatmiseks kliendile (Partnerkaardiga seotud info, teenuse kvaliteedi küsitlused jms) on TKM Grupil õigus edastada kliendi nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress ja/või telefoninumber postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

7.15. Kliendile pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmise eesmärgil on lubatud kliendi telefoninumbri (nime näitamata) edastamine telefoniküsitluse teenust osutavatele ettevõtjatele.

7.16. Isikute ja vara kaitse eesmärgil on TKM Grupil õigus Partnerprogrammis sisalduvaid isikuandmeid edastada Partnerprogrammi kauplustes isikute ja vara kaitse teenust osutavale ettevõttele ning järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

7.17. Kõigi koostööpartneritega, kellele TKM Grupp Partnerprogrammi raames isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

Isikuandmete muutmine

7.18. Partnerkaardi kasutaja andmete muutumisel palume kliendil muuta ise oma andmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöörduda andmete muutmiseks Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus TKM Grupile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

7.19. Kliendi kontaktandmeid (e-post, telefon, aadress) uuendatakse Partnerprogrammis automaatselt vastavalt Kaubamaja, Selveri või I.L.U. e-poes kliendi poolt esitatud uutele kontaktandmetele.

Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete ülekandmine

7.20. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Samuti on võimalik saada infot enda kohta töödeldavate isikuandmete kohta, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Isikuandmetega tutvumise taotluse saab alla laadida siit.

7.21. Kliendil on igal ajal võimalus alla laadida oma isikuandmed Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnast aadressil www.partnerkaart.ee ning edastada need mõnele muule andmetöötlejale. Samuti on võimalik pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKM Grupi poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole TKM Grupi hinnangul turvaline. Isikuandmete ülekandmise taotluse saab alla laadida siit.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmine ja isikuandmete kustutamine

7.22. Kliendil on igal ajal õigus võtta tagasi otseturunduse nõusolek (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee või pöördudes Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse või tühistada uudiskirja tellimus uudiskirjas toodud lingi kaudu.

7.23. Kliendil on igal ajal õigus paluda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist Partnerprogrammi raames ja nõuda oma andmete kustutamist, kuid sellisel juhul ei saa TKM Grupp võimaldada kliendile Partnerkaardi kasutamist ning Partnerkaart suletakse ja kõik Partnerkaardi õigused lõpetatakse, sealhulgas ei saa klient enam Partnerkaardiga kaasnevaid soodustusi Partnerprogrammi kauplustes ja e-poodides, Partnerkaardi kasutamisega kogutud boonuspunktid kustutatakse ja neid ei ole võimalik kasutada (boonuspunktide väärtust kaardi kasutajale ei hüvitata), suletakse juurdepääs Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnale aadressil www.partnerkaart.ee ning kustutatakse Partnerkaardi ostuajalugu ja e-tšekid, klient ei saa kasutada SelveEkspressi ega PartnerEkspressi iseteenindust ega Partner Kuukaardi ostulimiiti ning peregrupi loonud kliendi andmete kustutamisel lahutatakse peregrupp tervikuna. Isikuandmete kustutamiseks peab klient esitama digitaalselt allkirjastatud taotluse TKM Grupile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee või pöörduma Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeenindusse. Isikuandmete kustutamise taotluse saab alla laadida siit. Partner Pangakaardi kasutajatel tuleb esmalt pöörduda AS-i LHV Pank poole.

7.24. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

7.25. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on TKM Grupil õigus säilitada kliendi isiku- ja ostuandmeid kuni 7 aastat peale kliendile viimasena väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.

Partnerprogrammis isikuandmete säilitamine

7.26. Partnerprogrammis säilitatakse kliendi isiku- ja ostuandmeid 7 aastat arvates viimase Partnerkaardi aegumisest ning peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

Partnerprogrammis kogutud isikuandmete vastutav töötleja ja vaidluste lahendamine

7.27. Partnerprogrammis on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Partner deebetkaardi ja Partner krediitkaardi puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja AS LHV Pank kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. Partner Kuukaardi või muu Partner finantsteenuse puhul on Tallinna Kaubamaja Grupp AS ja TKM Finants AS kaasvastutavad isikuandmete töötlejad. TKM Grupil on Partnerprogrammi raames õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele, et pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult TKM Grupilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse. Isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.

7.28. Kliendil on igal ajal õigus küsida enda isikuandmeid, taotleda enda isikuandmete parandamist ja ülekandmist, enda isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise osas. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume kliendil esitada elektrooniliselt TKM Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. TKM Grupil on õigus taotlusele vastata 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. TKM Grupil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotluse esitaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. TKM Grupil on õigus keelduda isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui TKM Grupil ei ole võimalik taotlust rahuldada, teatab TKM Grupp viivituseta ja hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

7.29. Kui klient leiab, et Partnerprogrammis tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Partnerprogrammi üldtingimuste muutmine

8.1. TKM Grupil on õigus ühepoolselt muuta Partnerprogrammi, sh boonusprogrammi tingimusi, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatustest, mis puudutavad Partnerprogrammi hinnakirja, teavitab TKM Grupp klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemist ei pea TKM Grupp eelnevalt põhjendama.

8.2. Partnerprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti muu Partnerkaardiga seotud informatsioon on nähtav Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee. Paberkandjal oleva ja veebilehel näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv veebilehel nähtav tekst.

8.3. Kui klient ei soovi jätkata Partnerprogrammi teenuste kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus igal ajal sõlmitud lepingud üles öelda, esitades vastava lepingu lõpetamise taotluse Kaubamaja, Selveri või Delice’i klienditeeninduses. TKM Grupil on õigus keelduda lepingute lõpetamisest juhul, kui kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

8.4. Partnerprogrammi lepingu ülesütlemisel loobub klient kontole kogunenud ostuboonusest TKM Grupi kasuks ning pärast kaardi sulgemist ei ole kliendil enam võimalik ostuboonust ega muid kaardiga kaasnevaid hüvesid kasutada.

Partner Kuukaardi ostulimiidi üldtingimused

Kehtivad alates 23.05.2023     Prindi

1. Üldsätted

1.1. Partner Kuukaardi ostulimiit (edaspidi Ostulimiit) võimaldab kliendil maksepäeva edasi lükates soetada kaupu Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i (edaspidi TKM Grupp) kuuluvates Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes, sh e-poodides.

1.2. Ostulimiiti pakub TKM Finants AS (edaspidi TKMF; registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143), kes omab Finantsinspektsiooni väljastatud krediidiandja tegevusluba nr 4.1-1/161.

1.3. Ostulimiit on Partnerkaardi-põhine, see tähendab, et Ostulimiiti saab taotleda Partnerprogrammiga liitunud Eesti Vabariigi resident vanuses 21–74 eluaastat, kes on olnud Partnerprogrammi klient vähemalt 3 kuud. Antud tingimuste kontekstis käsitletakse residendina Eesti Vabariigi kodanikke või Eestis alalist või pikaajalist elamisluba omavaid isikuid. Ostulimiidi taotlemise eelduseks on kehtiv Partnerkaart. Vaata lisaks: Partnerprogrammi tingimused.

1.4. Ostulimiidiga seonduvate küsimuste korral palume pöörduda klienditeenindusse tel 6673200 (tööpäeviti 9–17) või saates e-kirja aadressile info@tkmfinants.ee.

2. Taotlemine ja aktiveerimine

2.1. Ostulimiidi taotlemiseks tuleb Partnerprogrammiga liitunud kliendil täita taotlus Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

2.2. Ostulimiidi taotlemisega annab klient TKM Grupile nõusoleku oma Partnerprogrammi raames kogutud isikuandmete (isikukood, eesnimi, perekonnanimi, telefon, e-post, aadress) ja Partnerkaardi andmete (kaardi number ja kehtivusaeg) edastamiseks TKMF-ile, kes töötleb kliendi isikuandmeid krediidiandjate ja -vahendajate seaduse §-de 47–49 ja TKMF-i isikuandmete töötlemise tingimuste alusel vastutustundliku laenamise nõuete täitmise ja kliendi maksevõime hindamise (finantsiline usaldusväärsus) ning limiidilepingu sõlmimise eesmärgil. Kliendi vastavaid andmeid edastades kontrollitakse tema maksevõimekust Creditinfo Eesti AS andmebaasist ning tehakse päring AS Pensionikeskuse peetavasse kogumispensioni registrisse (kogumispensioni andmeid kasutatakse ainult maksimaalse limiidi väljaarvutamiseks). TKMF-il on õigus kliendi maksevõimet eelnimetatud viisil kontrollida Ostulimiidi taotlemisel, limiidi muutmisel ja Ostulimiidi kasutaja Partnerkaardi igakordsel uuendamisel.

2.3. Kliendi maksevõimet eelkirjeldatud viisil hinnates, teeb TKMF otsuse kliendiga lepingu sõlmimise ja sellega talle antava personaalse limiidi suuruse kohta. Kliendil on võimalus temale määratud limiiti vähendada. TKMF-il on õigus keelduda lepingu sõlmimisest ja/või limiidi andmisest vastavat otsust põhjendamata.

2.4. Positiivse otsuse korral sõlmib TKMF kliendiga limiidi kasutamiseks käesolevatel tingimustel lepingu (edaspidi Ostulimiidileping). Ostulimiidilepingu sõlmimiseks on vajalik taotleja isikusamasuse tuvastamine Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas digitaalse isikutuvastuse vahendusel ning Ostulimiidilepingu allkirjastamine Mobiil-ID, ID-kaardi või Smart-ID abil. Ostulimiit aktiveeritakse pärast Ostulimiidilepingu allkirjastamist. Allkirjastatud Ostulimiidileping on leitav Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. TKM Grupi üldisest rohelisest mõtteviisist ajendatuna lepinguid, taotlusi ega muid Ostulimiidiga seotud dokumente paberkandjal ei väljastata.

2.5. Ostulimiidi edaspidiseks kasutamiseks vajaliku 4-kohalise PIN-koodi edastab TKMF kliendile tekstisõnumina (SMS) Partnerkaardi keskkonnas kliendi poolt kontaktandmetena määratud mobiiltelefoninumbrile. TKMF soovitab turvalisuse huvides PIN-koodi iseteeninduskeskkonnas ära vahetada. Ostulimiit ja PIN-kood on personaalsed ning neid tohib kasutada ainult Partnerkaardile märgitud kaardi kasutaja. Kui klient on terminalis sisestanud 3 korda vale PIN-koodi, lukustatakse Ostulimiit. Uue PIN-koodi saamiseks tuleb kliendil seda taotleda Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

3. Kasutamine

3.1. Ostulimiit võimaldab ostude eest tasuda Selveri, Delice’i, Kaubamaja, I.L.U. ja L’Occitane’i kauplustes ning e-poodides. Ostulimiidiga sooritatud ostule rakenduvad kõik Partnerprogrammi soodustused). Kliendil on õigus talle määratud limiiti vähendada või taotleda limiidi suurendamist Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

3.2. Ostulimiidi kasutamise eelduseks on Partner Kuukaardi konto, mis on seotud kliendi viitenumbriga ja mille kaudu toimuvad kliendi ja TKMF-i vahelised arveldused. Juhul, kui kliendil Partner Kuukaardi kontot ei ole, luuakse see kliendile automaatselt pärast Ostulimiidilepingu sõlmimist ning kliendil on sellele igal ajal ligipääs Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

3.3. Ostulimiidiga maksmiseks tuleb vastav valik teha kassas või e-poe puhul makseviisi valikus ning ostu kinnitamiseks sisestada PIN-kood.

3.4. TKM Grupi kaupluse klienditeenindaja keeldub Ostulimiidi toimingu tegemisest igal järgneval juhul:
3.4.1. klient on sisestanud terminali 3 korda vale PIN-koodi;
3.4.2. klienditeenindajal on põhjendatud kahtlus, et Partnerkaardi esitanud isik ei ole Partnerkaardile märgitud kasutaja. Sel juhul on klienditeenindajal ka õigus talle esitatud Partnerkaart konfiskeerida.

3.5. Kliendil on igal ajal võimalik saada ülevaade Ostulimiidiga tehtud tehingutest, arvetest, tasutud tagasimaksete ja sõlmitud lepingute kohta iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. Iseteeninduskeskkonnas kajastuvad kliendi tehtud toimingud hiljemalt järgmisel päeval pärast toimingu tegemist.

4. Tagasimaksed

4.1. Kõikide ühes kalendrikuus (edaspidi arvestusperiood) Ostulimiidiga sooritatud ostude eest tasumiseks esitab TKMF ostule järgneva kuu alguses kliendile arve. Arvena mõistetakse Kliendile TKMF-i poolt väljastatavat lepingulise nõude teatist, millelt nähtuvad Kliendi rahalised kohustused vastavalt sõlmitud lepingutele ning nende tasumise tähtaeg. Kui pole märgitud teisiti, ei ole lepingulise nõude teatis käsitatav arvena käibemaksuseaduse § 37 tähenduses.
4.1.1. Ostulimiidiga sooritatud ostude puhul kantakse kaupade tagastuse korral kliendile tagastatavad rahalised vahendid tema Ostulimiidile tagasi ja TKMF-il on õigus tagastatud summa tasaarvestada kliendi poolt antud arvestusperioodi jooksul sooritatud uute ostudega. Juhul, kui tagastused jõustuvad arvestusperioodile järgneval kuul, kohustub klient tagastusest hoolimata temale esitatud arve täies ulatuses tasuma ning vastavad tehingud nähtuvad järgmisel arvel. Kui kliendi Ostulimiidile tagastatud summa ületab antud arvestusperioodil Ostulimiidiga sooritatud oste, tekib kliendi Ostulimiidile vastavas summas ettemaks, mida on kliendil õigus vastavalt käesolevate tingimuste punktile 6.5. tagasi küsida või kasutada uute ostude sooritamiseks.
4.1.2. Klient kohustub arve tasuma sellel näidatud rekvisiitidel ja tähtajaks.
4.1.3. Arve edastatakse kliendile e-posti teel ja tehakse kliendile kättesaadavaks iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee. TKMF soovitab tellida arve e-arvena internetipanka ja arve tasumiseks sõlmida e-arve püsimakselepingu.

4.2. Kui klient ei ole arvet saanud, kohustub klient TKMF-i sellest asjaolust viivitamatult teavitama võttes ühendust infotelefonil 6673200 või e-posti aadressil info@tkmfinants.ee ning TKMF väljastab kliendile kordusarve. Ühelgi juhul ei vabasta arve kliendi e-postile mittesaabumine klienti arve tasumisest ega lükka arvel märgitud maksetähtaega edasi.

4.3. Arve loetakse tasutuks, kui sellel toodud summa on jõudnud TKMF-i arveldusarvele. Palume arve tasumisel arvestada, et pankadevahelised maksete liikumised võivad toimuda viivitusega. Viitenumbri märkimine selleks ettenähtud real on arve tasumisel kohustuslik. Juhul, kui klient eksib viitenumbriga või jätab selle märkimata, on TKMF-il õigus kliendile makstud summa tagastada ning lugeda arve mittetasutuks.

4.4. Kui kliendi Ostulimiidil on ettemaks, vähendab TKMF esmalt tekkinud kohustusi ettemaksu võrra.

4.5. Arve tasumisega viivitamisel on TKMF-il õigus tasumata summalt nõuda viivist 0,065% päevas arvel märgitud maksetähtajale järgnevast päevast (sõltumata sellest, kas maksepäev langeb nädalavahetusele või riigipühale) kuni rahalise kohustuse täieliku täitmiseni. Viivise arvestamisel lähtutakse eeldusest, et kalendriaastas on 365 päeva.

4.6. Lepingulise kohustuse katteks makse laekumisel loetakse kliendi kohustused täidetuks järgnevas järjekorras: 1) võla sissenõudmiseks tehtud kulutuste ja kahju hüvitamine;
2) kasutatud Ostulimiidi tagastamine alates varasemast; 3) viivis ja muud kohustused alates varasemast.

5. Õiguskaitsevahendite kasutamine

5.1. TKMF-il on õigus ühepoolselt vähendada Ostulimiidilepingus kokkulepitud limiiti või leping ühepoolselt üles öelda, kui:
5.1.1. klient on korduvalt rikkunud käesolevaid üldtingimusi ja/või
5.1.2. klient on maksekohustuste täitmisega osaliselt või täielikult viivitanud rohkem kui 15 kalendripäeva ja/või
5.1.3. on oluliselt suurenenud risk, et klient ei suuda täita oma kohustust kasutatud limiit tagastada või esinevad muud Ostulimiidilepingust või seadusest tulenevad takistavad asjaolud ja/või
5.1.4. klient on rikkunud mistahes muud lepingulist kohustust TKMF-i ees.

5.2. TKMF informeerib punktis 5.1. nimetatud õiguse teostamisest klienti viivitamatult.

5.3. Juhul, kui klient viivitab lepinguliste nõuete tasumisega, on TKMF-il õigus kohaldada kliendi suhtes järgmisi samme:
5.3.1. sulgeda Ostulimiit;
5.3.2. rakendada alates teisest TKMF-i poolt kliendile saadetavast võlateavitusest tasu 5 eurot iga võlgnevuses oleva Partner Kuukaardi makselahenduse lepingulise makse kohta;
5.3.3. avalikustada kliendi võlgnevus Maksehäireregistris;
5.3.4. anda võlanõue üle kolmandatele isikutele (inkassoettevõttele) võla sissenõudmise eesmärgil;
5.3.5. lõpetada ühepoolselt Ostulimiidileping.

5.4. Partner Kuukaardi arvete tasumisega viivitamine, Ostulimiidilepingu lõpetamine ja/või konto sulgemine ei mõjuta Partnerkaardi kehtivust, Partnerprogrammi püsisoodustuste saamist ega ostuboonuste kogumist ja kasutamist.

6. Sissemaksete tegemine ja raha tagastamine

6.1. Ostulimiidi jooksva saldo positiivseks muutmiseks või tulevaste ostude tarbeks ettemaksu tegemiseks, on kliendil võimalik igal ajal teha Partner Kuukaardi kontole vabatahtlikke sissemakseid. Juhul, kui kliendil on sõlmitud ainult Partner Kuukaardi Ostulimiidi leping, suunatakse ettemaks Ostulimiidile süsteemi poolt automaatselt. Juhul, kui kliendil on lisaks Ostulimiidi lepingule ka muid Partner Kuukaart makselahenduste lepinguid, tuleb kliendil soovitud summa ise Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas Ostulimiidile suunata. Sissemakseid Partner Kuukaardi kontole saab teha pangaülekandega TKM Finants AS arvelduskontode kaudu, märkides maksekorraldusele selleks ettenähtud reale TKMF-i antud personaalse viitenumbri. Sissemakseid on võimalik teha ainult eurodes. Kontod ja viitenumbrid on kliendile kättesaadavad Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee.

6.2. Sissemaksete suunamist Partner Kuukaardi kontolt Ostulimiidile saab klient teha üksnes iseteeninduskeskkonnas www.partnerkaart.ee.

6.3. Ühelgi juhul ei ole Ostulimiiti võimalik sularahas välja võtta ega kanda TKMF-i poolt määratud limiiti kliendi pangakontole (v.a. kliendi ettemaksu korral vastavalt käesolevates üldtingimustes sätestatud korrale). Kliendil on õigus igal ajal oma ettemaks tagasi küsida, esitades vastav taotlus Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee, eeldusel, et kliendil puuduvad rahalised kohustused TKMF-i eest, s.o. Ostulimiidiga sooritatud ostud või muud kehtivad Partner Kuukaart makselahenduste lepingud. TKMF kannab vabad rahalised vahendid tagasi kliendi poolt taotluses märgitud pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates vastava taotluse kättesaamisest. Kliendil ei ole võimalik tagastatavat summat valida, s.t. pärast avalduse kättesaamist, tagastab TKMF kliendile kõik vabad vahendid.

7. Ostulimiidilepingu lõpetamine

7.1. Nii kliendil kui ka TKMF-il on õigus Ostulimiidileping igal ajal korraliselt üles öelda.
7.1.1. Klient kohustub Ostulimiidilepingu korraliseks ülesütlemiseks esitama TKMF-ile vastavasisulise avalduse, mille vorm on kättesaadav Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Peale kliendi avalduse kättesaamist esitab TKMF kliendile vajadusel lõpparve kasutatud limiidi tagastamiseks 7 kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest või kannab kliendile tagasi Ostulimiidi ettemaksu vastavalt käesolevatele üldtingimustele. Ostulimiit suletakse ja Ostulimiidileping lõpetatakse vahetult pärast kliendi avalduse kättesaamist.
7.1.2. TKMF teatab Ostulimiidilepingu korralisest ülesütlemisest kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kiri) vähemalt 14 kalendripäeva enne lepingu lõpetamist ning esitab vajadusel kliendile lõpparve kasutatud limiidi tagastamiseks 7 kalendripäeva jooksul alates arve esitamisest.

7.2. Mõlemal juhul sulgetakse Ostulimiit ülesütlemise teates märgitud kuupäeval. Kui Ostulimiidilepingu lõpetamise järgselt ei ole kliendil TKMF-iga muid lepingulisi kohustusi, siis kliendisuhe lõpetatakse ja Partner Kuukaardi konto suletakse.

7.3. Kui kliendi Ostulimiidil on ettemaks, suunab TKMF ettemakstud summa kliendi Partner Kuukaardi kontole. Kui Ostulimiidilepingu lõpetamise järgselt lõpeb ka punktis 7.2. nimetatud kliendisuhe, siis tagastab TKMF Ostulimiidi ettemaksu kliendi poolt lepingu ülesütlemise avalduses märgitud arveldusarvele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ülesütlemise avalduse kättesaamisest arvates. Kui klient ei ole avalduses arveldusarve numbrit märkinud, tagastab TKMF ettemaksu jäägi arveldusarvele, millelt vastav ülekanne on tehtud, ning loeb oma kohustuse sellega täidetuks ning kliendil puudub mistahes pretensioonide või nõuete esitamise õigus.

7.4. TKMF ütleb Ostulimiidilepingu erakorraliselt üles ilma punktis 7.1.2. nimetatud tähtaega järgimata, kui:
7.4.1. kliendil on TKMF-i ees võlgnevus 76 kalendripäeva;
7.4.2. Partnerkaardi uuendamisel selgub, et kliendi maksevõime on oluliselt halvenenud;
7.4.3. kliendi Partnerkaart aegub ja klient ei uuenda kaarti 3 kuu jooksul (vt punkt 7.8);
7.4.4. kliendi vanus Partnerkaardi uuendamisel ületab 74 eluaastat;
7.4.5. klient kuritarvitab Partnerprogrammi või selle raames pakutavaid teenuseid.

7.5. Samuti on TKMF-il õigus Ostulimiidileping erakorraliselt ja ilma etteteatamiseta üles öelda juhul, kui on toimunud muu sündmus, mille tulemusel on takistatud lepingu nõuetekohane täitmine.

7.6. Lepingu ülesütlemisega või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on TKMF-il õigus blokeerida Ostulimiit.

7.7. Samuti on TKMF-il õigus vajadusel keelduda kliendi Partner Kuukaardi kontol olevate rahaliste vahendite tagastamisest, tasaarvestades need esmalt oma nõudega. Kui pärast tasaarvestamist jääb kliendi Partner Kuukaardi kontole ettemaksujääk, tagastab TKMF selle vastavalt käesolevate tingimuste punktis 7.3. sätestatule.

7.8. Partnerkaardi aegumisel toimub kasutatud Ostulimiidi eest tasumine vastavalt käesolevatele tingimustele. Kliendile määratud Ostulimiit ja Partner Kuukaardi kontol olevad vabad vahendid liiguvad automaatselt uuele kaardile pärast selle aktiveerimist. Kui klient ei uuenda oma Partnerkaarti 3 kuu jooksul alates kaardil märgitud aegumise kuupäevast, on TKMF-il õigus ühepoolselt lõpetada ka Ostulimiidileping käesolevates tingimustes toodud korras.

7.9. Kliendi surma korral palume võtta ühendust Partnerkaardi klienditeenindusega. Ostulimiidilepingu lõpetamiseks palume esitada vastav avaldus ning kliendi surmatunnistus. Juhul, kui kliendi Ostulimiidil on ettemaks, tagastab TKMF selle lahkunu pangakontole. Juhul, kui vastav pangakonto on suletud, palume rahaliste vahendite tagastamiseks esitada pärimistunnistus ning kõigi pärimistunnistustel nimetatud pärijate poolt allkirjastatud avaldus.

7.10. Ostulimiidilepingu lõppemine ei mõjuta enne selle lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist, seejuures kohustub klient hüvitama ka kõik nõude kindlakstegemise ja sissenõudmisega seotud kulutused.

8. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

8.1. Tulenevalt õigusaktides sätestatud kohustustest, on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks TKMF-il õigus:
8.1.1. küsida andmeid Kliendi enda ja tegelike kasusaajate kohta ning Kliendi ametialase tegevuse kohta, sh nõuda pangakonto väljavõtte esitamist, kui see on TKMF-i sisemistest riskihinnangutest tulenevalt vajalik ning küsida täiendavaid andmeid sularaha- ja sularahata tehingute osakaalu, tehingute sageduse jms kohta;
8.1.2. tehingus kasutatava raha või vara seadusliku päritolu selgitamiseks küsida Kliendilt andmeid ja dokumente Kliendi kontoväljavõttel nähtuvate tehingute kohta (müügileping, töövõtuleping, kauba saateleht, tollidokument jms) ning tehingupartneri või tehinguga seotud muu isiku kohta. Kui Klient ei esita nõutud dokumente ja andmeid või kui esitatu põhjal tekib TKMF-il kahtlus, et tegemist võib olla ebaseaduslike tehingute või rahapesu või terrorismi rahastamisega, on TKMF-il õigus tehingu tegemisest keelduda või tagastada laekunud vahendid saatjale;
8.1.3. kontrollida regulaarselt õigusaktidest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks kogutud teavet, sh Kliendi identifitseerimise aluseks olevate andmete õigsust ning nõuda Kliendilt sellekohaste andmete ja dokumentide esitamist.

8.2. Klient kohustub TKMF-ile punktides 8.1.1. – 8.1.3. nimetatud andmeid ja dokumente TKMF-i poolt antud tähtajal esitama. Kohustuse rikkumisel on TKMF-il õigus Ostulimiidileping ilma eelneva hoiatuse või täiendava tähtajata üles öelda.

9. Teadete edastamine

9.1. Klient kohustub teavitama TKMF-i mistahes muudatustest oma Ostulimiidilepingus esitatud andmetes viivitamatult pöördudes klienditeenindusse tel 6673200 (tööpäeviti kell 9-17) või saates e-kiri aadressile info@tkmfinants.ee või tehes vastavad muudatused iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Kuni vastava teavituse või muudatuse tegemiseni, on TKMF-il õigus lähtuda temale viimasena teadaolevatest Kliendi andmetest.

9.2. Telefoni teel edastatud teade loetakse kättesaaduks samal tööpäeval. E-kirjaga või läbi Iseteeninduskeskkonna saadetud teade loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

9.3. Kõik Ostulimiidiga seotud küsimused või pretensioonid tuleb TKMF-ile esitada esimesel võimalusel, edastades pöördumise koos võimalikult täpse kirjeldusega (näiteks toimingu tegemise kuupäev, toimingu sisu, pöördumise põhjus jms) e-posti aadressile info@tkmfinants.ee. Ostulimiidiga tehtud tehingu vaidlustamiseks pretensiooni esitamine ei vabasta klienti tagasimakse tasumise kohustusest arvel näidatud maksepäeval, kui pretensiooni ei ole selleks ajaks rahuldatud.

10. Muud sätted

10.1. Kliendi võlgnevuse korral on TKMF-il õigus talle avaldatud kliendi andmed ning sõlmitud lepingud, tehingute väljavõtted, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ja summa edastada kolmandatele isikutele (inkassoettevõttele) võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

10.2. Ostulimiidi kasutamise aluseks on käesolevad üldtingimused, Ostulimiidileping, selle võimalikud lisad ning Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Samuti kohustub klient kinni pidama Partnerprogrammi üldtingimustest. Ostulimiidi kasutamisega tekkida võivad vaidlused või üldtingimustes või Ostulimiidilepingus reguleerimata küsimused lahendatakse kokkuleppel, selle võimatusel vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele esimese astmena Harju Maakohtus.

10.3. TKMF ja klient vastutavad lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest käesolevates tingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses kehtestatud korras ning kohustuvad teisele poolele hüvitama kogu otsese varalise kahju (sh võimalikud kulud, mis seonduvad nimetatud kahju kindlakstegemise ja nõudmisega), mis tekkis Ostulimiidilepingu alusel tekkinud kohustuse rikkumisega.

10.4. TKMF-il on igal ajal õigus käesolevaid üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades kliente sellest Partnerkaardi kodulehel ja iseteeninduskeskkonnas. Muudatuste tegemist ei pea TKMF põhjendama. Muudatustest, mis puudutavad Ostulimiidiga kaasnevaid viiviseid, tähtaegu, limiite või mistahes jooksvaid tasusid, teavitab TKMF klienti vähemalt 30 päeva enne vastavate muudatuste jõustumist. Kui klient ei soovi uutel tingimustel Ostulimiidi kasutamist jätkata, on tal õigus Ostulimiidileping lõpetada vastavalt käesolevate tingimuste punktile 7.1. Kui klient jätkab pärast eelmainitud tähtaja saabumist Ostulimiidi kasutamist, loetakse, et klient on uute tingimustega nõustunud ning vastavalt loetakse muutunuks ka Ostulimiidilepingus toodud tingimused.

TKM FINANTS AS

Kehtivad alates 01.06.2023     Prindi

ANDMEKAITSETINGIMUSED PARTNER KUUKAARDI MAKSELAHENDUSTE KASUTAMISEL

Partner Kuukaardi makselahendused on Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i püsikliendiprogrammi Partnerprogrammi osana pakutavad finantsteenused, mida osutab TKM Finants AS (edaspidi TKMF).

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi Andmekaitsetingimused) tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Sinu isikuandmeid Partner Kuukaardi makselahenduste kasutamisel töödeldakse.

Andmekaitsetingimused kehtivad isikutele, kes kasutavad Partner Kuukaardi makselahendusi või on väljendanud soovi vastavaid lahendusi kasutada.

TKMF-l on igal ajal õigus Andmekaitsetingimusi muuta või täiendada. Kehtivad Andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Partnerkaardi veebilehel www.partnerkaart.ee.

1. Andmete vastutav töötleja

Partner Kuukaardi makselahenduste kasutamisel on Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks üldjuhul TKM Finants AS (registrikood 16015720, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143).

Võttes arvesse, et Partner Kuukaardi makselahendused on lahutamatult seotud TKMF-i emaettevõtte Tallinna Kaubamaja Grupp AS (edaspidi TKM Grupp) püsikliendiprogrammiga Partnerprogramm ning makselahenduste taotlemine, lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine toimub Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas, kohalduvad paralleelselt ka Partnerprogrammi andmekaitsetingimused ning Partnerprogrammi puudutavas osas on TKMF ja TKM Grupp andmete kaasvastutavad töötlejad (eelkõige Partnerkaardi iseteeninduskeskkonna tehnilised küsimused, Partnerkaardi pettused ja kuritarvitused).

Partner Kuukaardi makselahendustega sooritatud ostude ajaloo, selliste ostude pinnalt tehtud profiilianalüüside ja automatiseeritud otsuste või Partner Kuukaardi makselahenduste kuritarvituste menetlemise korral on TKMF, TKM Grupp ja müüja (Kaubamaja AS, Selver AS või TKM Beauty Eesti OÜ/ TKM Beauty OÜ) isikuandmete kaasvastutavad töötlejad. Sellisel juhul kohalduvad lisaks vastava müüja andmekaitsetingimused, mis on leitavad müüja veebilehelt www.kaubamaja.ee; www.selver.ee või www.ilu.ee.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Nõusolek ehk oled andnud TKMF-ile nõusoleku SInu isikuandmete töötlemiseks Sulle eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (nt otseturundus).

Leping ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Sinu ja TKMF-i vahel sõlmitud Partner Kuukaardi makselahenduse kasutamise lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Sinu tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses.

Seadus ehk TKMF töötleb Sinu isikuandmeid TKMF-ile seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, eelkõige TKMF-ile kui krediidiandjale kehtestatud vastutustundliku laenuandmise, tarbijakrediidi ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded, aga ka järelevalve-, uurimis- ja õiguskaitseorganite päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses.

Õigustatud huvi ehk TKMF töötleb Sinu isikuandmeid TKMF-i õigustatud huvides, mis väljendub eeskätt äritegevuse edendamises, klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumises, ettevõtte andme- ja infoturbe tagamises ning ettevõtte kaitsmisel õigusvaidluste korral. Õigustatud huvi alusel töötleb TKMF isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle Sinu huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise kohta on Sul õigus saada täpset informatsiooni, aga ka esitada vastuväide, kui leiad, et Sinu andmete töötlemine õigustatud huvi alusel riivab Sinu õiguseid, pöördudes TKMF-i andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

3. Isikuandmete allikad

Partner Kuukaardi makselahenduste kasutamise eelduseks on liitumine Partnerprogrammiga. Makselahenduste taotlemisel annad TKM Grupile nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks TKMF-ile.

Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas palutakse Sul oma andmeid kord poolaasta jooksul uuendada. See on vajalik nii TKMF-ile kui krediidiandjale seadusega kehtestatud kohustuste täitmisega, aga ka selleks, et tagada Sinu kasutajakonto turvalisus, takistada pahatahtlikke tegevusi, teavitada kahtlustäratavatest tehingutest ning seeläbi kaitsta Sind võimaliku kahju eest.

Juhul, kui logid sisse Kaubamaja, Selveri või I.L.U. e-poodi ning muudad tellimuse esitamisel oma kontaktandmeid (e-post, telefon, aadress), uuendatakse automaatselt vastavalt ka Partnerprogrammis olevaid andmeid.

Mõlemal juhul andmete uuendamisel muutuvad vastavalt ka TKMF-ile varasemalt teadaolevad andmed. Kõigi Partnerprogrammiga seotud andmete allikaks on käesolevates tingimustes märgitud „TKM Grupp“.

TKMF saab Sinu isikuandmeid ka Sinult endalt, eelkõige Sinu poolt TKMF-ile tehtud avaldustest, ankeetidest, kirjavahetusest jne. Samuti tekivad andmed Sinu poolt Partner Kuukaardi makselahenduste kasutamisel (iseteeninduskeskkonna logiandmed, harjumused, käitumismustrid, maksekäitumine jms). Selliste andmete allikaks on käesolevates tingimustes märgitud „Klient“.

Finantsteenuse osutajale seadusega pandud kohustuste täitmiseks on meil mh vaja andmeid Sinu ostukäitumise kohta. Juhul, kui sooritad ostu Kaubamajast, Selveri, Delice’i või I.L.U. kauplusest ning kasutad maksmisel Partner Kuukaardi makselahendust, saame vastavad ostuandmed ka meie. Selliste andmete allikaks on käesolevates tingimustes märgitud „Müüja“.

Partner Kuukaardi makselahenduste taotlemisel krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil ning TKMF-i sisemistest riskihinnangutest tulenevatel või õigusaktides ettenähtud muudel juhtudel (eelkõige rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuete täitmine) saab TKMF Sinu isikuandmeid ka muudelt kolmandatelt isikutelt, sh avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt Rahvastikuregistrist, Maksu- ja Tolliametist, Pensioniregistrist, PPA isikut tõendavate dokumentide andmebaasist) ja andmebaasidest (nt LexisNexis) ja Creditinfo Eesti AS, kuid samuti riigiasutuste või ametiisikute poolt tehtud järelepärimiste käigus. Selliste andmete allikaks on tingimustes märgitud „Muud isikud“.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

TKMF lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

Alljärgnevalt on välja toodud loetelu eesmärkidest, mille täitmiseks TKMF Sinu isikuandmeid töötleb, andmete koosseis, õiguslikud alused andmete töötlemiseks ning andmete kogumise allikad:

Eesmärk Andmete koosseis Õiguslik alus Allikas
Isikusamasuse tuvastamine Partner Kuukaardi makselahenduse taotlemisel Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas nimi, isikukood Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus Klient
Isikut tõendava dokumendi kehtivuse ja andmete õigsuse kontroll nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, elamisloa andmed Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus Muud isikud
Riikliku taustaga isikuks või tema lähedaseks olemise fakti väljaselgitamine nimi, isikukood seosed kolmandate isikutega (riikliku taustaga isiku lähedase puhul) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus Muud isikud
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise hoolsusmeetmete rakendamine ja ärisuhte seire nimi, isikukood, sünniaeg, vanus, kodakondsus, elukoht, e-post, telefoninumber, isikut tõendava dokumendi andmed, elamisloa andmed, ülalpeetavate arv; andmed riikliku taustaga isikuks või tema lähedaseks olemise kohta; vara päritolu andmed; andmed finantskohustuste kohta, andmed TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta; ostuandmed Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenev juriidiline kohustus Klient; TKM Grupp; Muud isikud; Müüja
Finantsteenuste osutamine (Partner Kuukaardi makselahendused) nimi, isikukood, vanus, kodakondsus, elukoht, isikut tõendava dokumendi andmed, elamisloa andmed, ülalpeetavate arv; andmed riikliku taustaga isikuks või tema lähedaseks olemise kohta; vara päritolu andmed; andmed tegelikuks kasusaajaks olemise kohta; andmed finantskohustuste kohta muudes krediidiasutustes, andmed maksehäirete kohta, andmed TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, võlaandmed Leping Klient; TKM Grupp; Müüja; Muud isikud
Kliendi krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiriski juhtimine nimi, isikukood, vanus, kodakondsus, elukoht, isikut tõendava dokumendi andmed, elamisloa andmed, ülalpeetavate arv; andmed riikliku taustaga isikuks või tema lähedaseks olemise kohta; vara päritolu andmed; andmed tegelikuks kasusaajaks olemise kohta; andmed finantskohustuste kohta muudes krediidiasutustes, andmed maksehäirete kohta, andmed TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, võlaandmed Krediidiandjate ja -vahendajate seadusest,võlaõigusseadusest ja rahapesu tõkestamise õigusaktidest tulenev juriidiline kohustus Klient; Müüja; Muud isikud
Kliendi teavitamiskohustuse täitmine (automaatteavitused lepingu sõlmimise, muutmise, lõppemise kohta, võlateavitused jms) nimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, aadress, teave TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, võlaandmed Tarbijakrediidi regulatsioonidest tulenev juriidiline kohustus Klient; TKM Grupp
Kliendisuhtluse pidamine kliendi abistamiseks teenuste kasutamisel nimi, (isikukood), telefoninumber, aadress, teave TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, (telefonikõnede salvestised); ostuandmed Nõusolek Klient; TKM Grupp; Müüja
Otseturundus, kampaaniate korraldamine jms nimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, aadress, teave TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta (tarbijaharjumused ja ostukäitumine) Nõusolek Klient; TKM Grupp
Võlahaldus (võlgnike nimekirja pidamine, võlateavituste saatmine, suhtlus makseraskuste korral, võlgnevuse edastamine maksehäire registrisse, võlgnevuse loovutamine inkassole) nimi, isikukood, elukoht, ülalpeetavate arv; andmed maksehäirete kohta, andmed TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, võlaandmed Õigustatud huvi Klient; TKM Grupp; Müüja; Muud isikud
Võlahaldus tarbijakrediidi puhul nimi, isikukood, elukoht, ülalpeetavate arv; vara päritolu andmed; andmed maksehäirete kohta, andmed TKMF-iga sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, võlaandmed Tarbijakrediidi regulatsioonidest tulenev juriidiline kohustus Klient; TKM Grupp; Müüja; Muud isikud
Kliendipretensioonide lahendamine Nimi, (aadress), e-posti aadress, telefoninumber, andmed TKMF-iga sõlmitud või sõlmimisel olevate lepingute kohta, ostuandmed, (telefonikõnede salvestised) Tarbijakaitseseadusest ja võlaõigusseadusest tulenevad juriidilised kohustused Klient; TKM Grupp; Müüja
Uurimis- ja õiguskaitseorganite päringutele vastamine erinevate menetluste raames nimi, isikukood, e-post, telefoninumber, aadress, (teave sõlmitud lepingute kohta, teave iseteeninduskeskkonnas tehtud toimingute ja nende teostamise aja kohta) Tarbijakaitseseadusest, tsiviilkohtumenetluse seadustikust, kriminaalmenetluse seadustikest jm õigusaktidest tulenevad juriidilised kohustused Klient; TKM Grupp; Muud isikud
Partnerkaardiga seotud pettuste uurimine (teise isiku boonuspunktide või teise isiku Partner Kuukaardi kasutamine, identiteedivargused) nimi, isikukood, Partnerkaardi number, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, (telefonikõnede salvestised) Leping; Õigusaktidest tulenevad juriidilised kohustused Klient; TKM Grupp; Müüja; Muud isikud
Vaidluste korral oma seisukohtade tõendamine ja õiguskaitseorganitele esitamine nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõlmitud lepingute kohta, ostuandmed, võlaandmed Õigustatud huvi Klient; TKM Grupp; Müüja; Muud isikud
5. Tähtajad

TKMF alustab Sinu isikuandmete töötlemist kohe, kui oled esitanud makselahenduse kasutamise taotluse, ja teeb seda nii kaua, kui on vajalik Sinu ja TKMF-i vahelise kliendisuhte täitmiseks, või hetkeni, mil võtad tagasi enda isikuandmete töötlemise nõusoleku, või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt või muudetakse anonüümseteks.

Kui Sul on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, pöördu andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

6. Telefonikõned klienditeenindusse

Kõik kõned, mis on tehtud TKMF-i klienditeeninduse numbrile 13 444 salvestatakse. Salvestamise eesmärk on Sinu poolt kõnes tehtud tahteavalduste, esitatud pretensioonide või klienditeenindaja poolt tehtud toimingute tõendamine võimaliku õigusvaidluse korral. Salvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus ja vajadus salvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Kuivõrd telefonikõnesid salvestatakse TKMF-i õigustatud huvi alusel, oleme kaalunud igakülgselt nii meie õigustatud huve kui ka Sinu õiguseid ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et TKMF-i õigustatud huvi kaalub antud eesmärkide täitmisel üle andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused. Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil: dpo@kaubamaja.ee.

7. Küpsiste kasutamine

Veebileht www.partnerkaart.ee kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Küsime Sinult luba selliste küpsiste kasutamiseks, mida ei ole tingimata vaja meie veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks või meie veebilehel Sinu valitud teenuse pakkumiseks.Tutvuge meie küpsiste üksikasjalike kirjelduste ja reeglitega siin.

8. Profileerimine ja automatiseeritud otsused

Profiilianalüüs on Sinu isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida Sinu majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, harjumusi ja huvisid. TKMF kasutab profiilianalüüsi turunduse eesmärgil, riskide hindamisel, rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete täitmisel, tehingute kontrollimisel, pettusega võitlemisel ja maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel. Automatiseeritud otsuseid kasutatakse maksejõuetuse tõenäosuse hindamisel ja krediidiotsuste tegemisel. Selline andmetöötlus toimub vastavalt kas TKMF-i õigustatud huvi alusel (nt otseturustus), juriidiliste kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel, või vajaduse korral kliendi nõusoleku alusel (nt Partner Kuukaardi ostulimiidi muutmine).

Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemine aitab TKMF-il pakkuda Sulle teenuseid efektiivsemalt ning vältida võimalikke vigu. Sellise töötlemise tarbeks, sh segmentide või profiilide loomisel, ei kogu TKMF eraldi andmeid juurde, vaid kasutab neid andmeid, mis on Sinu kohta juba olemas, või andmeid, mida peab TKMF Sinu kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud kohustustest või riskijuhtimiseks (nt maksehäired, teave rahvusvaheliste sanktsioonide kohta jm negatiivne taustainfo, mis on TKMF-ile teada).

Sul on õigus nõuda, et Sinu suhtes tehtud automatiseeritud otsus (eelkõige krediidi mitteväljastamise või krediidilimiidi suuruse osas) vaadatakse üle mitte-automatiseeritud viisil. Eelnimetatud õigus ei garanteeri siiski, et automatiseeritud otsust muudetakse.

9. Andmete edastamine

Teatud juhtudel on TKMF-il paratamatult vaja Sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele edastada. Oleme sellised kolmandad osapooled jaganud järgmistesse kategooriatesse:

I) Eraldiseisvad vastutavad töötlejad või kaasvastutavad töötlejad:

  • Partnerprogrammi omanik (Tallinna Kaubamaja Grupp AS)
  • müüjad (Kaubamaja AS, Selver AS, TKM Beauty OÜ/TKM Beauty Eesti OÜ)
  • audiitorid ja advokaadid
  • pangad jm krediidiasutused
  • maksehäireregistri pidaja (Creditinfo Eesti AS)

II) TKMF-ile teenuseid osutavad koostööpartnerid, kes töötlevad isikuandmeid TKMF-i nimel ja võivad kasutada Sinu isikuandmeid üksnes TKMF-iga kokkulepitud teenuse osutamiseks ja piiratud juhtudel. Sellised koostööpartnerid on:

  • erinevad alltöövõtjad, nt postiteenuse osutajad, SMS- ja meiliturunduse pakkujad jms;
  • IKT-teenuste (sh tarkvara hooldus- ja tugiteenus) osutajad;
  • inkassoteenuse pakkujad.

Kõigi koostööpartneritega, kellele TKMF Sinu isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

III) Avaliku võimu organid ja järelevalve teostajad, kellele TKMG edastab Sinu isikuandmed üksnes siis, kui seadus selleks kohustab, näiteks Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo, kohus, politsei või prokuratuur.

TKMF ei edasta üldjuhul Sinu isikuandmeid väljaspoole Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning TKMF võtab tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed. Üldjuhul toimub andmeedastus kolmandatesse riikidesse, mille andmekaitse taset ei ole hinnatud piisavaks, Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud andmekaitse standardklauslite alusel.

Sul on õigus saada täiendavat infot Sinu andmete edastamise kohta andmetega tutvumise päringu abil, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressile dpo@kaubamaja.ee.

10. Sinu õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Õigus andmetega tutvuda: Sul on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega Partnerkaardi iseteeninduskeskkonnas aadressil www.partnerkaart.ee. Lisainfot Sinu kohta töödeldavate isikuandmete suhtes on võimalik saada, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKMF-i poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

TKMF väljastab teabe Sinu isikuandmete kohta, mis on tema valduses, üksnes elektrooniliselt. TKMF-il on õigus keelduda tema valduses olevate kõigi isikuandmete väljastamisest, kui vastava kohustuse täitmine oleks TKMF-i jaoks põhjendamatult keerukas ja kulukas (nt erinevad statistilised päringud enam kui 6 kuu lõikes).

Õigus andmete parandamisele: Sul on õigus nõuda Sind puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud. Seda saad teha, logides sisse Partnerkaardi iseteeninduskeskkonda või pöördudes TKMF poole e-posti aadressil info@tkmfinants.ee.

Õigus andmete kustutamisele: teatud juhtudel on Sul õigus nõuda, et me Sinu isikuandmed kustutaksime, kuid saame seda teha üksnes siis, kui õigusaktidest ei tulene TKMF-ile kui krediidiandjale selgesõnalist kohustust Sinu andmeid säilitada või kui Sinu isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste ja lepinguväliste õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Sellisel juhul on TKMF-il õigus keelduda isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimunud varasemat isikuandmete töötlemist.

Isikuandmete kustutamisel ei ole TKMF-il võimalik Sulle enam teenuseid osutada. Juhul, kui Sa siiski soovid oma andmete täielikku kustutamist, pöördu palun digitaalselt allkirjastatud taotlusega TKMF-i andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Õigus töötlemise piiramisele: teatud juhtudel on Sul õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele). Andmete töötlemise piiramiseks tuleb esitada vastav digitaalselt allkirjastatud avaldus TKMF-i andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

TKMF-il on õigus andmete töötlemise piiramisest keelduda, kui vastav toiming oleks TKMF-ile ebamõistlikult koormav, eelkõige keeruka tehnilise iseloomu tõttu.

Õigus esitada vastuväiteid: Sul on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on TKMF-i õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel peab TKMF lõpetama Sinu isikuandmete töötlemise, v.a juhul, kui TKMF-il on võimalik tõendada, et Sinu isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Sinu huvid, õigused ja vabadused.

Õigus andmete ülekandmisele: kui Sinu isikuandmete töötlemine põhineb TKMF-iga sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, on Sul õigus saada Sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled TKMF-ile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on Sul õigus nõuda, et TKMF edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav. TKMF-il on õigus andmete ülekandmisest keelduda, kui see oleks ülemäära koormav või seaks äratuntavalt ohtu TKMF-i ärilised huvid.

Kõikide Sinu poolt esitatud isikuandmete töötlemist puudutavatele taotlustele on TKMF-il õigus vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. TKMF-il on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Sinu isikusamasust ei ole võimalik tuvastada (nt taotlus on allkirjastamata) või taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige korduva iseloomu, tehnilise keerukuse, kaasneva kulukuse või tehnilise võimatuse tõttu.

Juhul, kui leiad, et TKMF rikub isikuandmete töötlemisel Sinu õiguseid, on Sul õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee).