Kuidas Partnerkaarti kasutada?

  • Kaupade või teenuste eest tasumisel palun esita teenindajale alati Partnerkaart.
  • Partnerkaart on personaalne, sellele on märgitud kaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi ning kaardi kehtivusaeg.
  • Partnerkaart on kasutamiseks ainult Partnerkaardi kasutajale vastavalt Partnerprogrammi tingimustele ning ainult Partnerkaardi kehtivuse ajal.
  • Partnerkaardi kasutaja isiku kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Juhul, kui Partnerkaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart esitajalt ära võtta.
  • Partnerkaardi kaotamise või varguse korral palun teata sellest viivitamatult Kaubamaja, Selveri või Delice´i infolauda. Soovi korral ja Partnerkaardi duplikaadi maksumuse tasumisel väljastatakse uus Partnerkaart.